Giới thiệu về danh sách tiếp thị lại không có thẻ

Bài viết này giải thích cách các danh sách tiếp thị lại không có thẻ được tạo từ Quảng cáo trưng bày mặt hàng của bạn. Quảng cáo trưng bày mặt hàng cho phép bạn thu hút người dùng sớm hơn trong hành trình mua hàng khi họ đang khám phá nên mua gì và mua ở đâu. Người dùng có thể thể hiện sự quan tâm đến sản phẩm của bạn thông qua việc tương tác với Quảng cáo trưng bày mặt hàng bằng cách duyệt qua các sản phẩm hoặc nhấp vào liên kết đến cửa hàng của bạn.

Danh sách tiếp thị lại không có thẻ được thiết kế dành cho những người dùng này, như một cách để tiếp thị lại cho một nhóm cụ thể đã tương tác trước đó với quảng cáo của bạn. Quá trình tương tác xảy ra khi người dùng nhấp vào quảng cáo của bạn hoặc xem quảng cáo lâu hơn 10 giây. Tìm hiểu thêm về tương tác trên Quảng cáo trưng bày mặt hàng. 

Lưu ý: Khi danh sách tiếp thị lại không có thẻ của bạn được tạo thông qua Quảng cáo trưng bày mặt hàng, bạn có thể thêm các danh sách này để nhắm mục tiêu cho các chiến dịch khác. Tìm hiểu thêm về cách áp dụng danh sách tiếp thị lại không có thẻ cho các chiến dịch.

Các loại chiến dịch được hỗ trợ:

 • Tìm kiếm 
 • Mua sắm

Các loại chiến dịch không được hỗ trợ: 

 • Mạng tìm kiếm có lựa chọn hiển thị 
 • Hiển thị
 • Video
 • Ứng dụng
 • Mua sắm thông minh

Cách để danh sách tiếp thị lại không có thẻ hoạt động

Danh sách tiếp thị lại không có thẻ được tạo tự động thông qua Quảng cáo trưng bày mặt hàng của bạn và không thể tạo thủ công. Các danh sách này được tạo tối đa 48 giờ sau khi Quảng cáo trưng bày mặt hàng đạt ít nhất 1000 lượt tương tác. Để sử dụng các danh sách này cho những chiến dịch khác, trước tiên bạn cần tham gia vào Quảng cáo trưng bày mặt hàng. 

Sau khi danh sách được tạo, tên danh sách sẽ bắt đầu bằng “Người dùng đã tương tác với Quảng cáo trưng bày.”

Bạn có thể tận dụng danh sách tiếp thị lại không có thẻ để thu hút người mua sắm ở kênh cao hơn và thu hút lại người mua sắm khi họ gần đến bước mua hàng.

Danh sách tiếp thị lại không có thẻ:

 • Có thời hạn thành viên là 14 ngày và không thể thay đổi.
 • Không thể được sử dụng như một phần của danh sách kết hợp tùy chỉnh.
 • Có thể được loại trừ khỏi nhắm mục tiêu trên các chiến dịch Tìm kiếm, nhưng không phải trên các chiến dịch Mua sắm.
 • Được tạo tự động và không thể chỉnh sửa thủ công.

Lưu ý: Người dùng vẫn có thể chọn không xem quảng cáo từ các nhà quảng cáo mà họ không muốn xem và họ cũng có thể chọn không sử dụng tùy chọn cá nhân hóa quảng cáo. 

Lợi ích

 • Tiếp cận khách hàng có giá trị: Với việc sử dụng tính năng tiếp thị lại không có thẻ, bạn có thể tìm thấy những người dùng mới đang tìm kiếm các cụm từ trên kênh cao hơn và xem Quảng cáo trưng bày, đồng thời thu hút lại người dùng khi họ gần đến bước mua hàng. 
 • Khả năng tương thích với tính năng Đặt giá thầu thông minh: Những danh sách này hoàn toàn tương thích với tính năng Đặt giá thầu thông minh. 

Các phương pháp tốt nhất

 • Sửa đổi giá thầu: Tùy thuộc vào hiệu suất chiến dịch, giá thầu cao hơn có thể giúp bạn nêu bật hoặc giá thầu thấp hơn có thể tiết kiệm ngân sách của bạn.
 • Áp dụng cho các chiến dịch PLA: Với việc sử dụng tính năng tiếp thị lại không có thẻ, bạn có thể nhắm mục tiêu lại những người dùng đã xem Quảng cáo trưng bày của bạn và chuyển những người dùng này xuống kênh theo hướng chuyển đổi.
 • Sử dụng tính năng đặt giá thầu tự động: Giá mỗi chuyển đổi đối tượng tương tự có thể cao hơn tới 25% so với tiếp thị lại vì những danh sách đó nhắm mục tiêu người dùng mới. Hãy tận dụng tCPA hoặc tROAS để có kết quả hiệu suất tốt hơn. Nếu chỉ số thành công chính là "chuyển đổi", hãy sử dụng tCPA. ECPC là mô hình đặt giá thầu được thiết kế để tối ưu hóa cho các lần nhấp chuột chứ không phải chuyển đổi.

Khắc phục sự cố 

Nếu bạn không thấy danh sách tiếp thị lại không có thẻ trong tài khoản của mình:

 • Đảm bảo rằng bạn hiện đang chạy Quảng cáo trưng bày mặt hàng trong tài khoản của mình. Danh sách không có thẻ phụ thuộc vào mức độ tương tác với Quảng cáo trưng bày mặt hàng. Nếu mức độ tương tác đã giảm gần đây, kích thước danh sách cũng sẽ giảm.  
 • Áp dụng bộ lọc cho “Trưng bày” để tìm các danh sách nằm trong mục “Khách truy cập trang web”. Tên danh sách sẽ bắt đầu bằng “Người dùng đã tương tác với Quảng cáo trưng bày”.
 • Nếu có ít hơn 1000 lượt tương tác, danh sách tiếp thị lại không có thẻ sẽ không được tạo. Bạn cần nhiều lần tương tác hơn.
   
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố