Прилагане на безмаркерен списък за ремаркетинг към кампания

Макар че само витринните реклами в Пазаруване могат да генерират потребители за включване в безмаркерни списъци за ремаркетинг, можете да прилагате тези списъци към други кампании. Научете повече за безмаркерните списъци за ремаркетинг.

Инструкции

 1. Създайте нова кампания или изберете съществуваща кампания и рекламна група за Пазаруване.
 2. В лявото странично меню кликнете върху Аудитории.
 3. Кликнете върху иконата на молив Икона на молив/икона за редактиране.
 4. Под „Добавяне към“ изберете „Кампания“ или „Рекламна група“ в зависимост от това на кое ниво искате да приложите аудиториите.
 5. До „Добавяне към“ изберете „Изберете кампания“ или „Изберете рекламна група“ в зависимост от по-рано избраната опция „Добавяне към“. 
 6. За добавяне към кампания:
  • Изберете кампанията, която искате да насочва към списъка Ви.
  • Изберете начин на насочване: „Насочване“ или „Наблюдение“. За да научите повече за тези начини на насочване, прочетете Всичко за насочването и наблюденията за кампании в дисплейната мрежа.
  • (По избор) Добавете допълнителни списъци за ремаркетинг или пазарни аудитории към кампанията си.
 7. За добавяне към рекламна група:
  • Изберете рекламната група, която искате да се насочва към списъка Ви.
  • Изберете начин на насочване: „Насочване“ или „Наблюдение“.
  • (По избор) Добавете допълнителни списъци за ремаркетинг или пазарни аудитории към рекламната си група.
 8. Изберете „Как са взаимодействали с бизнеса Ви“.
 9. Безмаркерните списъци за ремаркетинг ще бъдат в секцията „Посетители на уебсайта“. Друга възможност е да филтрирате по термина Витрина.
 10. Изберете списък за ремаркетинг, като поставите отметка в квадратчето до него. 
 11. Кликнете върху Запазване.

Кога да използвате безмаркерните списъци за ремаркетинг

Ако Ви е трудно да решите кои кампании да насочвате, помислете за това по следния начин. Рекламодателите обикновено си представят пътя на потребителя като фуния. В горната част на фунията е етапът на „информираност“. След като потребителят бъде информиран за продукта/бизнеса Ви, можете да го ангажирате повторно, за да му повлияете да обмисли купуването на продукта Ви, чрез средни формати във фунията, като например видеокампании или кампании с текстови реклами. 


съвет: Ако не виждате списъците в профила си, вижте нашия инструмент за отстраняване на неизправности.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си