Giới thiệu về Công cụ lập kế hoạch hiệu suất

Nếu chịu sự ảnh hưởng của các thay đổi trên thị trường, bạn nên lập kế hoạch hằng tuần thay vì hằng tháng hoặc hằng quý cho đến khi thị trường ổn định.
 
Thông tin dự đoán của Công cụ lập kế hoạch hiệu suất được làm mới hằng ngày, dựa trên 7-10 ngày gần đây nhất và được điều chỉnh theo mùa. Thông tin dự đoán của bạn sẽ tính đến mọi tác động từ những thay đổi của thị trường trong khung thời gian này. Chúng tôi đã cập nhật mô hình theo mùa để tính đến các điều kiện thị trường hiện tại.

Công cụ lập kế hoạch hiệu suất là một công cụ cho phép bạn tạo các kế hoạch chi tiêu cho quảng cáo và đánh giá những thay đổi đối với chiến dịch có thể ảnh hưởng như thế nào đến các chỉ số chính và hiệu suất tổng thể.

Khi sử dụng Công cụ lập kế hoạch hiệu suất, bạn có thể:

 • Truy cập vào thông tin dự đoán cho chiến dịch.
 • Khám phá kết quả bằng cách điều chỉnh các chế độ cài đặt của chiến dịch.
 • Tìm hiểu các cơ hội trong những khoảng thời gian theo thời vụ.
 • Quản lý ngân sách trong các tài khoản và chiến dịch.

Lợi ích

 • Xem xét hiệu suất dự kiến hằng tháng và hằng quý của chiến dịch.
 • Nhận những đề xuất có thể giúp gia tăng hiệu suất chiến dịch với cùng một mức chi tiêu.
 • Biết được các mục tiêu về mức chi tiêu và hiệu suất bị ảnh hưởng thế nào nếu bạn thay đổi các tùy chọn cài đặt chiến dịch của mình.

Cách hoạt động

Để cung cấp cho bạn thông tin dự đoán chính xác nhất có thể, Công cụ lập kế hoạch hiệu suất sẽ xem xét hàng tỷ cụm từ tìm kiếm và thường cập nhật 24 giờ/lần. Công cụ lập kế hoạch hiệu suất mô phỏng những phiên đấu giá quảng cáo có liên quan trong 7–10 ngày qua, bao gồm cả các yếu tố thay đổi như thời vụ, hoạt động của đối thủ cạnh tranh và trang đích.

Sau quá trình mô phỏng và thu thập dữ liệu, độ chính xác của thông tin dự đoán do Công cụ lập kế hoạch hiệu suất đưa ra sẽ được đo lường để chạy các chiến dịch so với hiệu suất thực tế cuối cùng của các chiến dịch đó và công nghệ máy học sẽ được dùng để tinh chỉnh thông tin dự đoán của bạn.

Công cụ lập kế hoạch hiệu suất dự đoán số lượt chuyển đổi dựa trên các loại chuyển đổi trong cột "Lượt chuyển đổi" trong báo cáo hiệu suất của Google Ads. Tìm hiểu thêm về hiệu suất của tài khoản, chiến dịch và nhóm quảng cáo

Các tài khoản người quản lý cũng có thể sử dụng Công cụ lập kế hoạch hiệu suất.

Nếu chiến dịch chưa có đủ lượt chuyển đổi để tạo thông tin dự đoán nhưng đã có đủ số lượt nhấp, bạn có thể tự nhập một tỷ lệ chuyển đổi để đánh giá thông tin dự đoán về lượt chuyển đổi.

Yêu cầu

Hãy tham khảo bảng bên dưới để tìm hiểu xem chiến dịch của bạn có đủ điều kiện sử dụng Công cụ lập kế hoạch hiệu suất hay không.

Loại chiến dịch Chiến dịch đủ điều kiện
Chiến dịch tìm kiếm
 • Sử dụng các chiến lược đặt giá thầu như chi phí mỗi lượt nhấp (CPC) thủ công, CPC nâng cao, tối đa hóa số lượt nhấp, tối đa hóa lượt chuyển đổi, tối đa hóa giá trị chuyển đổi, lợi tức mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo (ROAS), chi phí mục tiêu trên mỗi hành động (CPA) hoặc tỷ lệ hiển thị mục tiêu
 • Đã chạy ít nhất 72 giờ
 • Đã nhận được ít nhất 3 lần nhấp trong 7 ngày qua
 • Đã nhận được ít nhất 1 lượt chuyển đổi trong 7 ngày qua (nếu các chiến dịch tập trung vào lượt chuyển đổi)
 • Có tỷ lệ hiển thị bị mất (ngân sách) trên Mạng Tìm kiếm <5% trong 10 ngày qua (Chỉ đối với những chiến dịch sử dụng chiến lược tỷ lệ hiển thị mục tiêu)
Chiến dịch mua sắm (Thông minh và Thông thường)
 • Đã nhận được ít nhất 100 lượt hiển thị trong 7 ngày qua
 • Đã nhận được ít nhất 10 lượt chuyển đổi và/hoặc giá trị chuyển đổi trong vòng 10 ngày qua
 • Đã hoạt động với mức chi tiêu tối thiểu hằng ngày là từ 10 đô la Mỹ trở lên trong 10 ngày qua
 • Có tỷ lệ hiển thị bị mất (ngân sách) trên Mạng Tìm kiếm <5% trong 10 ngày qua (Chỉ đối với những chiến dịch mua sắm thông thường sử dụng chiến lược lợi tức mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo)
Chiến dịch hiển thị (Thông minh và Thông thường)
 • Không thay đổi chiến lược giá thầu trong 7 ngày qua
 • Đã chạy từ 7 ngày trở lên
 • Có ít nhất 5 lượt chuyển đổi (hoặc 20 lượt nhấp đối với chiến lược Tối đa hóa số lượt nhấp) và chi tiêu hơn 10 đô la Mỹ trong 7 ngày qua
 • Không bị ràng buộc ngân sách trong thời gian gần đây
*Không được hỗ trợ cho Chiến dịch khám phá
Chiến dịch ứng dụng
 • Đã chạy được 10 ngày trở lên
 • Không thay đổi chiến lược giá thầu trong 10 ngày qua
 • Đã nhận được ít nhất 10 lượt chuyển đổi trong 10 ngày qua.
 • Không bị ràng buộc ngân sách trong thời gian gần đây
 • Sử dụng quảng cáo cài đặt ứng dụng cùng với chiến lược đặt giá thầu chi phí mục tiêu cho mỗi lượt cài đặt (tCPI), chi phí mục tiêu trên mỗi hành động (tCPA) hoặc sử dụng quảng cáo tương tác với ứng dụng cùng với chiến lược đặt giá thầu chi phí mục tiêu trên mỗi hành động (tCPA)
Chiến dịch địa phương
 • Tối ưu hóa cho lượt ghé thăm cửa hàng thực tế
 • Đã hoạt động trong 30 ngày qua
 • Có mức chi tiêu trung bình hằng ngày từ 500 đô la Mỹ trở lên trong 30 ngày qua
 • Có đủ dữ liệu về lượt ghé thăm cửa hàng thực tế trong 30 ngày qua
 • Không chỉ tối ưu hóa cho cuộc gọi hoặc thông tin đường đi
 • Không sử dụng ngân sách dùng chung
Chiến dịch không đủ điều kiện
 • Đã bị xóa
 • Đã thay đổi để phù hợp với các yêu cầu cần đáp ứng, nhưng chưa chạy đủ 10 ngày sau khi áp dụng các chế độ cài đặt mới
 • Ở trạng thái bản nháp hoặc thử nghiệm
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false