Giới thiệu về Công cụ lập kế hoạch hiệu suất

Nếu chịu sự ảnh hưởng của các thay đổi trên thị trường, bạn nên lập kế hoạch hằng tuần thay vì hằng tháng hoặc hằng quý cho đến khi thị trường ổn định.
 
Thông tin dự đoán của Công cụ lập kế hoạch hiệu suất được làm mới hằng ngày, dựa trên 7-10 ngày gần đây nhất và được điều chỉnh theo mùa. Thông tin dự đoán của bạn sẽ tính đến mọi tác động từ những thay đổi của thị trường trong khung thời gian này. Chúng tôi đã cập nhật mô hình theo mùa để tính đến các điều kiện thị trường hiện tại.

Công cụ lập kế hoạch hiệu suất là công cụ cho phép bạn tạo các kế hoạch cho hoạt động chi tiêu quảng cáo của mình và biết được những thay đổi đối với các chiến dịch có thể ảnh hưởng như thế nào đến các chỉ số chính và hiệu suất tổng thể.

Khi sử dụng Công cụ lập kế hoạch hiệu suất, bạn có thể:

 • Xem thông tin dự đoán cho chiến dịch của bạn.
 • Khám phá kết quả bằng cách điều chỉnh các tùy chọn cài đặt của chiến dịch.
 • Tìm hiểu các cơ hội trong các khoảng thời gian theo mùa.
 • Quản lý ngân sách trong các tài khoản và chiến dịch.

Lợi ích

 • Xem hiệu suất dự kiến hằng tháng và hằng quý của các chiến dịch.
 • Nhận nội dung đề xuất có thể giúp các chiến dịch của bạn đạt được hiệu suất tốt hơn với cùng một mức chi tiêu. 
 • Biết được các mục tiêu về mức chi tiêu và hiệu suất sẽ chịu ảnh hưởng như thế nào nếu bạn thay đổi các tùy chọn cài đặt chiến dịch của mình.

Cách hoạt động

Để cung cấp cho bạn thông tin dự đoán chính xác nhất có thể, Công cụ lập kế hoạch hiệu suất sẽ xem xét hàng tỷ cụm từ tìm kiếm và thường cập nhật 24 giờ/lần. Công cụ lập kế hoạch hiệu suất mô phỏng các phiên đấu giá quảng cáo có liên quan trong 7-10 ngày qua, bao gồm các biến như thời vụ, hoạt động của đối thủ cạnh tranh và trang đích.

Sau quá trình mô phỏng và thu thập dữ liệu, độ chính xác của thông tin dự đoán do Công cụ lập kế hoạch hiệu suất đưa ra sẽ được đo lường để chạy các chiến dịch so với hiệu suất thực tế cuối cùng của các chiến dịch đó và công nghệ máy học sẽ được dùng để tinh chỉnh thông tin dự đoán của bạn.

Công cụ lập kế hoạch hiệu suất dự đoán số lượt chuyển đổi dựa trên các loại chuyển đổi trong cột "Lượt chuyển đổi" trong báo cáo hiệu suất của Google Ads. Tìm hiểu thêm về hiệu suất của tài khoản, chiến dịch và nhóm quảng cáo

Các tài khoản người quản lý cũng có thể sử dụng Công cụ lập kế hoạch hiệu suất.

Nếu các chiến dịch của bạn chưa có đủ lượt chuyển đổi để tạo thông tin dự đoán nhưng đã có đủ số lượt nhấp thì bạn có thể nhập tỷ lệ chuyển đổi theo cách thủ công để xem thông tin dự đoán về lượt chuyển đổi.

Yêu cầu

Hãy xem bảng bên dưới để tìm hiểu xem các chiến dịch của bạn có đủ điều kiện để sử dụng Công cụ lập kế hoạch hiệu suất hay không.

Chiến dịch đủ điều kiện Chiến dịch không đủ điều kiện
 • Chiến dịch tìm kiếm sử dụng chiến lược đặt giá thầu thủ công như chi phí mỗi lượt nhấp (CPC), CPC nâng cao, lượt nhấp tối đa, lượt chuyển đổi tối đa, lợi tức mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo (ROAS) hoặc chi phí mục tiêu trên mỗi hành động (CPA)
  • Đã chạy ít nhất 72 giờ
  • Đã nhận được ít nhất 3 lần nhấp trong 7 ngày qua
  • Đã nhận được ít nhất 1 lượt chuyển đổi trong 7 ngày qua (nếu các chiến dịch tập trung vào lượt chuyển đổi)
 • Chiến dịch mua sắm (Thông minh và Thông thường)
  • Đã nhận được ít nhất 100 lượt chuyển đổi và/hoặc giá trị chuyển đổi trong vòng 10 ngày qua
  • Đã hoạt động với mức chi tiêu tối thiểu hằng ngày là 10 đô la trở lên trong 10 ngày qua
  • Không bị giới hạn theo ngân sách vào bất kỳ ngày nào trong 10 ngày qua (chỉ đối với Chiến dịch mua sắm thông thường sử dụng chiến lược lợi tức mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo) 
 • Đã bị xóa
 • Đã thay đổi để phù hợp với các yêu cầu cần đáp ứng, nhưng chưa chạy đủ 10 ngày sau khi áp dụng các tùy chọn cài đặt mới
 • Ở trạng thái bản nháp hoặc thử nghiệm
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố