Een plan maken met Prestatieplanner

Prestatieplanner is een tool waarmee u plannen voor uw advertentie-uitgaven kunt maken en kunt nagaan hoe wijzigingen in uw campagnes mogelijk van invloed zijn op belangrijke statistieken en de algehele prestaties.

Deze tool geeft de beste mogelijkheid voor uw plan aan door de beste budgettoewijzing voor uw campagnes te modelleren.

In dit artikel wordt uitgelegd hoe u een plan maakt, prestatieprognoses bekijkt en het plan implementeert. U kunt ook het conversiepercentage van het plan aanpassen om te bekijken hoe de prestaties hierdoor worden beïnvloed.

Opmerking: Prestatieplanner is beschikbaar voor campagnes in het zoeknetwerk, Shopping-campagnes en display-campagnes.

Instructies

1. Maak een nieuw plan

Plan maken

 1. Log in op uw Google Ads-account.
 2. Klik rechtsboven op het icoon Tools en instellingen Google Ads | tools [Icon] en selecteer Prestatieplanner.
 3. Klik op Een plan maken en vervolgens op Doorgaan.
  • Als u al een plan heeft ingesteld, klikt u op de plusknop om een nieuw plan te maken.
 4. Selecteer de campagnes die u in het plan wilt opnemen.
  • We raden u aan campagnes te kiezen die op hetzelfde doel zijn gericht. Prestatieplanner werkt het best door budgetten tussen meerdere campagnes te verschuiven en te optimaliseren voor de campagnes die naar verwachting een hoger rendement op de investering genereren.
  • Kunt u geen campagnes zien? Sommige campagnes worden mogelijk niet door Prestatieplanner ondersteund. Bekijk de vereisten.
  • Als u Shopping-campagnes wilt plannen en meerdere Merchant Center-accounts heeft, selecteert u 1 Merchant Center-account om op campagnes voor dat Merchant Center-account te filteren.
 5. Klik op Volgende.
 6. Geef de periode op en de belangrijkste statistiek waarvoor u resultaten wilt zien (bijvoorbeeld klikken, conversies of conversiewaarde).
 7. Optioneel: Voer een doel in (bijvoorbeeld uitgaven, conversies of kosten per acquisitie) voor uw plan. Als u een doel invoert, kan Prestatieplanner uw potentiële uitgaven verschuiven en u helpen dit te bereiken.
 8. Klik op Doorgaan om naar de prognosepagina van uw plan te gaan.

Pagina met conceptplan

Nadat u een plan heeft gemaakt, wordt u naar de pagina met het conceptplan geleid, waar u een overzicht van het plan kunt zien. Breng wijzigingen aan in uw uitgaven om na te gaan hoe uw campagnes mogelijk kunnen presteren.

Opmerking: U kunt Prestatieplanner gebruiken om prognoses te genereren, maar niet om wijzigingen door te voeren in uw Google Ads-account. Eventueel gewenste wijzigingen moet u zelf aanbrengen.

2. Bekijk de prognose

Uw prognoseprestaties bekijken en vergelijken

Prognosediagram

Het prognosediagram laat zien hoe wijzigingen in uw totale uitgaven van invloed kunnen zijn op de prestaties van alle campagnes die u voor uw plan heeft geselecteerd. Klik op verschillende plaatsen in het diagram om de uitgaven te wijzigen en te bekijken hoe deze wijzigingen van invloed kunnen zijn op de potentiële prestaties van uw campagnes.

Opmerking: De statistieken in het prognosediagram hebben betrekking op alle campagnes die u heeft geselecteerd toen u het plan maakte.

Afzonderlijke prognosetabel voor campagnes

De tabel onder het prognosediagram bevat statistieken die zijn opgesplitst per afzonderlijke campagne. Elke rij bevat een prognose voor de uitgaven, conversies en gemiddelde CPA van de betreffende campagne. Onder elke statistiek ziet u de volgende kolommen:

 • Gepland: de potentiële prestaties van de geselecteerde campagne als u de voorgestelde instellingen voor het plan implementeert.
 • Bestaand: de potentiële prestaties van de geselecteerde campagne als u doorgaat met de bestaande campagne-instellingen.
 • Verschil: het verschil tussen de statistieken Gepland en Bestaand.

Als u de parameters voor afzonderlijke campagnes wilt aanpassen, klikt u op de specifieke campagne die u wilt wijzigen en gebruikt u vervolgens het zijvenster met resultaten om wijzigingen aan te brengen.

Zijvenster campagne

Klik op een specifieke campagne in de tabel om het zijvenster met resultaten voor die campagne weer te geven. Het zijvenster bevat een prognosediagram en andere prestatie- en budgetstatistieken.

Afhankelijk van de biedstrategie, het netwerk en andere instellingen kunt u mogelijk enkele van de geplande campagne-instellingen in het zijvenster wijzigen. U kunt bijvoorbeeld de uitgaven van uw campagne aanpassen of zoekwoorden, sitelinks of zoekpartners toevoegen en bekijken hoe deze wijzigingen van invloed kunnen zijn op de prestaties van uw campagne.

Opmerking: U kunt in het zijvenster alleen prognoses op basis van campagnewijzigingen genereren voor plannen met maximaal 20 campagnes.

Vergelijken

Klik op Vergelijken bovenaan de overzichtspagina om uw prognose te vergelijken met eerdere perioden.

3. Controleer en implementeer uw plan

Plan controleren en implementeren

U kunt maandelijkse- en driemaandelijkse budgetten plannen om ervoor te zorgen dat u het maximale uit uw campagnes haalt. Zorg dat u, voordat u begint, een plan heeft gemaakt volgens de bovenstaande stappen.

U kunt uw plan als volgt controleren en implementeren met Google Ads Editor:

 1. Log in op uw Google Ads-account.
 2. Klik rechtsboven op het icoon Tools en instellingen Google Ads | tools [Icon] en selecteer Prestatieplanner.
 3. Klik op het plan dat u wilt controleren en implementeren.
 4. Klik rechtsboven op het downloadicoon download icon.
 5. Kies Ads Editor-bestand (.csv).
 6. Volg de instructies in het artikel Een CSV-bestand importeren in Google Ads Editor om uw plan te controleren en te implementeren.

4. Pas het conversiepercentage aan om de impact op de prognoses te bekijken (optioneel)

Als u wijzigingen in het conversievolume verwacht, kunt u het conversiepercentage van uw campagnes handmatig aanpassen om de impact op de prognose te bekijken. U kunt het conversiepercentage van een nieuw plan en van afzonderlijke of meerdere campagnes binnen een bestaand plan aanpassen:

 • Nieuw plan: vergelijk het conversiepercentage met dat van een vergelijkbare periode in het verleden.
 • Afzonderlijke campagne: als u weet hoe de conversiepercentages voor een specifieke campagne kunnen veranderen.
 • Meerdere campagnes: simuleer wijzigingen in uw conversiepercentages en ga na hoe deze van invloed zijn op uw algehele plan.

Percentage aanpassen voor nieuw plan

Als u wilt zien hoe uw prestaties zich verhouden tot een vergelijkbare periode in het verleden, kunt u het percentage voor een nieuw plan aanpassen. Als u bijvoorbeeld elk jaar in mei uitverkoop houdt, wilt u wellicht zien hoe uw plan presteert op basis van de conversiepercentages van afgelopen mei.

 1. Log in op uw Google Ads-account.
 2. Klik rechtsboven op het icoon Tools en instellingen Google Ads | tools [Icon] en selecteer Prestatieplanner.
 3. Klik op de plusknop  om een nieuw plan te maken.
 4. Selecteer Conversies of Conversiewaarde als de statistiek voor prognoses in uw plan.
 5. Selecteer de periode waarop u de prognose voor uw plan wilt baseren, bijvoorbeeld de afgelopen 7, 30 of 90 dagen, of dezelfde periode vorig jaar.

Percentage aanpassen voor afzonderlijke campagne

 1. Log in op uw Google Ads-account.
 2. Klik rechtsboven op het icoon Tools en instellingen Google Ads | tools [Icon] en selecteer Prestatieplanner.
 3. Klik op het plan waarin u het conversiepercentage wilt aanpassen.
 4. Ga naar de pagina Plan en scroll naar de campagnetabel.
 5. Selecteer de gewenste campagne.
 6. Geef in het bewerkingspaneel aan de rechterkant bij 'Voorspeld conversiepercentage' een nieuwe waarde op voor de campagne.

Percentage aanpassen voor meerdere campagnes

 1. Log in op uw Google Ads-account.
 2. Klik rechtsboven op het icoon Tools en instellingen Google Ads | tools [Icon] en selecteer Prestatieplanner.
 3. Klik op het plan waarin u het conversiepercentage wilt aanpassen.
 4. Klik op Aanpassen in de banner met het conversiepercentage.
 5. U kunt de conversiepercentages op 2 manieren aanpassen:
  • Conversiepercentages schalen in meerdere campagnes: Geef het percentage op dat de verwachte toename of afname in het conversiepercentage aangeeft. Als u het percentage bijvoorbeeld met +50% aanpast, wordt het conversiepercentage voor een campagne met een voorspeld conversiepercentage van 5% verhoogd tot 7,5%.
  • Een nieuw conversiepercentage instellen dat van toepassing is op alle campagnes: Geef een nieuw conversiepercentage op.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen