Een plan maken met Prestatieplanner

Prestatieplanner is een tool waarmee u plannen voor uw advertentie-uitgaven kunt maken en kunt zien hoe wijzigingen in campagnes mogelijk van invloed zijn op belangrijke statistieken en algehele prestaties.

Deze tool geeft de beste mogelijkheid voor uw plan aan door de beste budgettoewijzing voor uw campagnes te modelleren.

In dit artikel wordt uitgelegd hoe u een plan maakt, prestatieprognoses bekijkt en het plan implementeert. U kunt ook het conversiepercentage van het plan aanpassen om te zien hoe de prestaties hierdoor worden beïnvloed.

Prestatieplanner is beschikbaar voor campagnes in het zoeknetwerk en Shopping-campagnes.

Instructies

1. Maak een nieuw plan

Plan maken

 1. Log in op uw Google Ads-account.
 2. Klik rechtsboven op het tools- en instellingenicoon en selecteer Prestatieplanner.
 3. Klik op Een plan maken en vervolgens op Doorgaan.
  • Als u al een plan heeft ingesteld, klikt u op de plusknop om een nieuw plan te maken.
 4. Selecteer de campagnes die u in het plan wilt opnemen.
  • We raden u aan campagnes te kiezen die op hetzelfde doel zijn gericht. Prestatieplanner werkt het best door budgetten tussen meerdere campagnes te verschuiven en te optimaliseren voor de campagnes die naar verwachting een hoger rendement op de investering genereren.
  • Kunt u geen campagnes zien? Sommige campagnes worden mogelijk niet door Prestatieplanner ondersteund. Bekijk de vereisten.
  • Als u Shopping-campagnes wilt plannen en meerdere Merchant Center-accounts heeft, selecteert u één Merchant Center-account om op campagnes voor dat Merchant Center-account te filteren.
 5. Klik op Volgende.
 6. Geef de periode op en de belangrijkste statistiek waarvoor u resultaten wilt zien (bijvoorbeeld klikken, conversies of conversiewaarde).
 7. Optioneel: Voer een doel in (bijvoorbeeld uitgaven, conversies of kosten per acquisitie) voor uw plan. Als u een doel invoert, kan Prestatieplanner uw potentiële uitgaven verschuiven en u helpen dit te bereiken.
 8. Klik op Doorgaan om naar de prognosepagina van uw plan te gaan.

Pagina met conceptplan

Zodra u een plan heeft gemaakt, wordt u naar de pagina met het conceptplan geleid, waar u een overzicht van het plan kunt zien. Breng wijzigingen aan in uw uitgaven om te zien hoe uw campagnes mogelijk kunnen presteren.

U kunt Prestatieplanner gebruiken om prognoses te ontvangen, maar er vinden geen wijzigingen plaats in uw Google Ads-account, tenzij u deze wijzigingen zelf aanbrengt.

2. Bekijk de prognose

Uw prognoseprestaties bekijken en vergelijken 

Prognosediagram

Het prognosediagram laat zien hoe wijzigingen in uw totale uitgaven van invloed kunnen zijn op de prestaties van alle campagnes die u voor uw plan heeft geselecteerd. Klik op verschillende plaatsen in het diagram om de uitgaven te wijzigen en te zien hoe deze wijzigingen van invloed kunnen zijn op de potentiële prestaties van uw campagnes.

Prognosediagramgegevens zijn van toepassing op alle campagnes die u heeft geselecteerd toen u uw plan maakte.

Individuele prognosetabel voor campagnes

De tabel onder het prognosediagram bevat statistieken die zijn opgesplitst per afzonderlijke campagne. Elke rij bevat een prognose voor de uitgaven, conversies en gemiddelde CPA van de betreffende campagne. Onder elke statistiek ziet u de volgende kolommen:

 • 'Gepland': de potentiële prestaties van de geselecteerde campagne als u de voorgestelde instellingen voor het plan implementeert.
 • 'Bestaand': de potentiële prestaties van de geselecteerde campagne als u doorgaat met de bestaande campagne-instellingen.
 • 'Verschil': het verschil tussen de statistieken 'Gepland' en 'Bestaand'.

Als u de parameters voor afzonderlijke campagnes wilt aanpassen, klikt u op de specifieke campagne die u wilt wijzigen en gebruikt u vervolgens het zijvenster met resultaten om wijzigingen aan te brengen.

Zijvenster campagne

Klik op een specifieke campagne in de tabel om het zijvenster met resultaten voor die campagne weer te geven. Het zijvenster bevat een prognosediagram en andere prestatie- en budgetstatistieken.

Afhankelijk van de biedstrategie, het netwerk en andere instellingen kunt u mogelijk enkele van de geplande campagne-instellingen in het zijvenster wijzigen. U kunt bijvoorbeeld de uitgaven van uw campagne aanpassen of zoekwoorden, sitelinks of zoekpartners toevoegen en bekijken hoe deze wijzigingen mogelijk van invloed zijn op de prestaties van uw campagne. 

Prognoses van campagnewijzigingen kunnen alleen in het zijvenster worden gemaakt voor plannen met maximaal twintig campagnes.

Vergelijken

Klik op Vergelijken bovenaan de overzichtspagina om uw prognose te vergelijken met eerdere perioden.

3. Controleer en implementeer uw plan

Plan controleren en implementeren

U kunt maandelijkse- en driemaandelijkse budgetten plannen om ervoor te zorgen dat u het maximale uit uw campagnes haalt. Zorg dat u, voordat u begint, een plan heeft gemaakt volgens de bovenstaande stappen.

U kunt uw plan als volgt controleren en implementeren met Google Ads Editor:

 1. Log in op uw Google Ads-account.
 2. Klik rechtsboven op het tools- en instellingenicoon en selecteer Prestatieplanner
 3. Klik op een plan dat u wilt controleren en implementeren.
 4. Klik rechtsboven op het downloadicoon download icon
 5. Kies Ads Editor-bestand (.csv).
 6. Volg de instructies in Een csv-bestand importeren in Google Ads Editor om uw plan te controleren en te implementeren. 

4. Pas uw conversiepercentage aan om de impact op prognoses te bekijken (optioneel)

Als u wijzigingen in het conversievolume verwacht, kunt u de conversiepercentages voor uw campagnes handmatig aanpassen om de impact op de prognose te zien. U kunt het conversiepercentage van een nieuw plan en van afzonderlijke of meerdere campagnes binnen een bestaand plan aanpassen:

 • Nieuw plan: vergelijk uw conversiepercentage met dat van een vergelijkbare periode in het verleden.
 • Afzonderlijke campagne: als u weet hoe de conversiepercentages voor een specifieke campagne kunnen veranderen.
 • Meerdere campagnes: simuleer hoe wijzigingen in uw conversiepercentages van invloed zijn op uw algehele plan.

Percentage aanpassen voor nieuw plan

Als u wilt zien hoe uw prestaties zich verhouden tot een vergelijkbare periode in het verleden, kunt u het percentage voor een nieuw plan aanpassen. Als u bijvoorbeeld elk jaar in mei uitverkoop houdt, wilt u wellicht zien hoe uw plan presteert op basis van de conversiepercentages van afgelopen mei.

 1. Log in bij uw Google Ads-account.
 2. Klik rechtsboven op het tools- en instellingenicoon en selecteer Prestatieplanner.
 3. Klik op de plusknop om een nieuw plan te maken.
 4. Selecteer Conversies of Conversiewaarde als de statistiek voor prognoses in uw plan.
 5. Selecteer de periode waarop u de prognose van uw plan wilt baseren, bijvoorbeeld de afgelopen zeven, dertig of negentig dagen, of dezelfde periode vorig jaar.

Percentage aanpassen voor afzonderlijke campagne

 1. Log in bij uw Google Ads-account.
 2. Klik rechtsboven op het tools- en instellingenicoon  en selecteer Prestatieplanner.
 3. Klik op het plan waarin u het conversiepercentage wilt aanpassen.
 4. Ga naar de pagina Plan en scroll omlaag naar de campagnetabel.
 5. Selecteer een campagne.
 6. Geef in het bewerkingspaneel aan de rechterkant een nieuw 'Voorspeld conversiepercentage' op voor die campagne.

Percentage aanpassen voor meerdere campagnes

 1. Log in bij uw Google Ads-account.
 2. Klik rechtsboven op het tools- en instellingenicoon en selecteer Prestatieplanner.
 3. Klik op het plan waarin u het conversiepercentage wilt aanpassen.
 4. Klik op Aanpassen op de banner voor het conversiepercentage.
 5. U kunt uw conversiepercentages op twee manieren aanpassen:
  • Conversiepercentages schalen in meerdere campagnes: Geef het percentage op dat de verwachte toename of afname in uw conversiepercentage aangeeft. Als u bijvoorbeeld het percentage met +50% aanpast voor een campagne, wordt het voorspelde conversiepercentage daarvoor van 5% verhoogd tot 7,5%.
  • Een nieuw conversiepercentage instellen dat van toepassing is op alle campagnes: Geef een nieuw conversiepercentage op.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen