Gumawa ng plano gamit ang Performance Planner

Ang Performance Planner ay isang tool na nagbibigay-daan sa iyong gumawa ng mga plano para sa paggastos mo sa pag-advertise, at makita kung paano puwedeng makaapekto sa mga pangunahing sukatan at pangkalahatang performance ang mga pagbabago sa mga campaign.

Ipinapakita ng tool na ito ang pinakamagandang pagkakataon para sa iyong plano sa pamamagitan ng paggawa ng modelo ng pinakamainam na paglalaan ng badyet para sa lahat ng iyong campaign.

Ipinapakita ng artikulong ito kung paano ka makakagawa ng plano, makakakita ng mga hula sa performance, at makakapagpatupad ng plano mo. Magkakaroon ka rin ng opsyong isaayos ang rate ng conversion ng iyong plano para makita kung paano ito posibleng makaapekto sa performance.

Tandaan: Available ang Performance Planner para sa mga Search, Shopping, Display, at App campaign.

Mga Tagubilin

1. Gumawa ng bagong plano

Gumawa ng plano

 1. Mag-sign in sa iyong Google Ads account.
 2. I-click ang icon ng mga tool at setting Google Ads | tools [Icon] sa kanang sulok sa itaas, at pagkatapos ay piliin ang Performance Planner.
 3. I-click ang Gumawa ng plano, at pagkatapos ay i-click ang Magpatuloy.
  • Kung mayroon ka nang naka-set up na plano, i-click ang button na plus para gumawa ng bagong plano.
 4. Piliin ang mga campaign na gusto mong isama sa iyong plano.
  • Inirerekomendang pumili ka ng mga campaign na may parehong layunin. Pinakamahusay na gumagana ang Performance Planner sa pamamagitan ng paglilipat ng mga badyet sa maraming campaign at pag-optimize para sa mga campaign na inaasahang makakuha ng mas malaking return on investment.
  • Hindi mo ba makita ang iyong mga campaign? Baka hindi sinusuportahan ng Performance Planner ang ilang campaign. Tingnan ang Mga Kinakailangan.
  • Kung nagpaplano kang gumamit ng mga Shopping campaign at marami kang Merchant Center, pumili ng isang Merchant Center para mag-filter para sa mga campaign sa Merchant Center na iyon.
 5. I-click ang Susunod.
 6. Ilagay kung para sa aling hanay ng petsa at pangunahing sukatan mo gustong makakita ng mga resulta (halimbawa, mga pag-click, mga conversion, o halaga ng conversion).
 7. Opsyonal: Maglagay ng target (halimbawa, paggastos, mga conversion, o cost per acquisition) para sa iyong plano. Kapag naglagay ka ng target, mababago-bago ng Performance Planner ang potensyal mong paggastos para tulungan kang abutin iyon.
 8. I-click ang Magpatuloy para mapunta sa page ng hula sa iyong plano.

Page ng draft na plano

Kapag nakagawa ka na ng plano, dadalhin ka sa page ng draft na plano, kung saan ka makakakita ng pangkalahatang-ideya ng iyong plano. Gumawa ng mga pagbabago sa iyong paggastos para makita kung ano ang posibleng maging performance ng mga campaign mo.

Tandaan: Magagamit mo ang Performance Planner para makakuha ng mga hula, pero walang mangyayaring pagbabago sa iyong Google Ads account maliban na lang kung ikaw mismo ang gagawa ng mga pagbabagong iyon.

2. Tingnan ang hula

Tingnan at ikumpara ang iyong hula sa performance

Graph ng hula

Ipinapakita ng graph ng hula na ito kung paano puwedeng makaapekto sa performance ng lahat ng campaign na napili mo para sa iyong plano ang mga pagbabago sa pangkalahatang paggastos mo. Mag-click sa graph para baguhin ang paggastos at makita kung paano puwedeng makaapekto ang mga pagbabagong iyon sa potensyal na performance ng iyong mga campaign.

Tandaan: Nalalapat ang mga sukatan ng graph ng hula sa lahat ng campaign na napili mo noong ginawa mo ang iyong plano.

Talahanayan ng hula sa indibidwal na campaign

Ipinapakita sa iyo ng talahanayang lumalabas sa ibaba ng graph ng hula ang mga istatistikang hinati-hati ayon sa mga indibidwal na campaign. Ipinapakita ng bawat row ang hula para sa gastos, mga conversion, at average na CPA ng kaugnay na campaign. Sa ilalim ng bawat sukatan, makikita mo ang mga sumusunod na column:

 • “Nakaplano”: Ang potensyal na performance ng napiling campaign kung ipapatupad mo ang mga iminumungkahing setting ng iyong plano.
 • “Kasalukuyan”: Ang potensyal na performance ng napiling campaign kung magpapatuloy ka sa iyong mga kasalukuyang setting ng campaign.
 • “Pagkakaiba”: Ang pagkakaiba ng mga sukatang “Nakaplano” at “Kasalukuyan.”

Para isaayos ang mga parameter para sa mga indibidwal na campaign, i-click ang partikular na campaign na gusto mong baguhin, at pagkatapos ay gamitin ang panel sa gilid ng mga resulta para gumawa ng mga pagbabago.

Panel sa gilid ng campaign

Mag-click ng partikular na campaign sa talahanayan para ipakita ang panel sa gilid ng mga resulta para sa campaign na iyon. Ang panel sa gilid ay naglalaman ng graph ng hula at iba pang sukatan ng performance at badyet.

Depende sa diskarte sa pag-bid, network, at iba pang setting ng iyong campaign, puwede mong baguhin ang ilan sa mga nakaplanong setting ng campaign sa panel sa gilid. Halimbawa, puwede mong isaayos ang paggastos ng iyong campaign, o puwede kang magdagdag ng mga keyword, sitelink, o partner sa paghahanap, at puwede mong makita kung paano posibleng makaapekto ang mga pagbabagong iyon sa performance ng iyong campaign.

Tandaan: Mahuhulaan lang ang mga pagbabago sa campaign sa panel sa gilid para sa mga planong may hindi lalampas sa 20 campaign.

Ihambing

I-click ang Ihambing sa itaas ng page ng pangkalahatang-ideya para ihambing ang iyong hula sa mga nakaraang yugto ng panahon.

3. Suriin at ipatupad ang iyong plano

Suriin at ipatupad ang plano

Puwede mong planuhin ang iyong mga buwanan at quarterly na badyet para matiyak na nasusulit mo ang iyong mga campaign. Bago ka magsimula, tiyaking nakagawa ka na ng plano gamit ang mga hakbang sa itaas.

Para suriin at ipatupad ang iyong plano gamit ang Google Ads Editor:

 1. Mag-sign in sa iyong Google Ads account.
 2. I-click ang icon ng mga tool at setting Google Ads | tools [Icon] sa kanang sulok sa itaas, at pagkatapos ay piliin ang Performance Planner.
 3. Mag-click ng planong gusto mong suriin at ipatupad.
 4. Sa kanang sulok sa itaas, i-click ang icon sa pag-download download icon.
 5. Piliin ang Ads Editor file (.csv).
 6. Sundin ang mga tagubilin sa Mag-import ng CSV file sa Google Ads Editor para suriin at ipatupad ang iyong plano.

4. Isaayos ang iyong rate ng conversion para makita ang epekto sa mga hula (opsyonal)

Kung may inaasahan kang mga pagbabago sa volume ng conversion, puwede mong manual na isaayos ang mga rate ng conversion sa iyong mga campaign para makita ang epekto sa hula mo. Puwede mong isaayos ang rate ng conversion ng isang bagong plano at indibidwal o maraming campaign na nasa kasalukuyang plano:

 • Bagong plano: Itugma ang iyong rate ng conversion sa naging rate ng isang katulad na panahong nakalipas na.
 • Indibidwal na campaign: Kung alam mo kung paano posibleng magbago ang mga rate ng conversion para sa isang partikular na campaign.
 • Maraming campaign: I-simulate kung paano makakaapekto sa pangkalahatan mong plano ang mga pagbabago sa iyong mga rate ng conversion.

Isaayos ang rate sa bagong plano

Posibleng makatulong ang pagsasaayos ng iyong rate para sa bagong plano kung gusto mong makita kung gaano kahusay ang performance mo kumpara sa isang katulad na panahong nakalipas na. Halimbawa, kung may sale ka tuwing Mayo, baka gusto mong tingnan kung gaano kahusay ang magiging performance ng iyong plano batay sa mga rate ng conversion noong nakaraang Mayo.

 1. Mag-sign in sa iyong Google Ads account.
 2. I-click ang icon ng mga tool at setting Google Ads | tools [Icon] sa kanang sulok sa itaas, at pagkatapos ay piliin ang Performance Planner.
 3. I-click ang button na plus para gumawa ng bagong plano.
 4. Piliin ang Mga Conversion o Halaga ng conversion bilang sukatang huhulaan sa iyong plano.
 5. Piliin ang panahon kung saan mo gustong ibatay ang hula ng iyong plano, halimbawa, sa nakalipas na 7, 30, 90 araw, o sa parehong panahon noong nakalipas na taon.

Isaayos ang rate para sa indibidwal na campaign

 1. Mag-sign in sa iyong Google Ads account
 2. I-click ang icon ng mga tool at setting Google Ads | tools [Icon] sa kanang sulok sa itaas, at pagkatapos ay piliin ang Performance Planner.
 3. I-click ang planong gusto mong baguhin ang rate ng conversion.
 4. Pumunta sa page na Plano at mag-scroll pababa sa talahanayan ng campaign.
 5. Pumili ng campaign.
 6. Sa panel na editor sa kanan, maglagay ng bagong "Hinulaang rate ng conversion" para sa campaign na iyon.

Magsaayos ng mga rate sa maraming campaign

 1. Mag-sign in sa iyong Google Ads account.
 2. I-click ang icon ng mga tool at setting Google Ads | tools [Icon] sa kanang sulok sa itaas, at pagkatapos ay piliin ang Performance Planner.
 3. I-click ang planong gusto mong baguhin ang rate ng conversion.
 4. I-click ang Isaayos sa banner ng rate ng conversion.
 5. May dalawang paraan para maisaayos mo ang iyong mga rate ng conversion:
  • I-scale ang mga rate ng conversion sa lahat ng campaign: Ilagay ang porsyentong halaga na inaasahan mong itataas o ibababa ng iyong rate ng conversion. Halimbawa, kung isasaayos mo ang iyong rate nang +50%, tataas sa 7.5% ang isang campaign na may hinulaang rate na 5% rate ng conversion.
  • Magtakda ng bagong rate ng conversion na ilalapat sa lahat ng campaign: Maglagay ng bagong rate ng conversion.
Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?

Kailangan ng higit pang tulong?

Mag-sign in para sa mga opsyon sa karagdagang suporta para mabilis na malutas ang iyong isyu

Search
I-clear ang paghahanap
Isara ang paghahanap
Mga app ng Google
Pangunahing menu
Maghanap sa Help Center
true
73067
false