Praktische tips voor het wijzigen van het attributiemodel in Google Ads

Maak optimaal gebruik van geavanceerdere attributiemodellen in Google Ads.

Volg de praktische tips in dit artikel nadat u het attributiemodel voor een conversietype in uw Google Ads-account heeft gewijzigd.

In dit artikel:

Te verwachten wijzigingen in Google Ads

Nadat u het attributiemodel heeft gewijzigd, merkt u mogelijk wijzigingen in de rapportage op het tabblad Campagnes.

 • Krediet met breukgetallen: Het krediet voor een bepaalde conversie wordt verdeeld over bijdragende klikken op zoekadvertenties, op basis van het geselecteerde attributiemodel. Als gevolg hiervan ziet u voor het eerst decimalen in de kolom Conversies.

  Voorbeeld: U selecteert een lineair model. Een gebruiker volgt het pad algemeen zoekwoord 1 > algemeen zoekwoord 2 en genereert vervolgens een conversie. In dit geval wordt voor elk zoekwoord 0,5 weergegeven in de kolom Conversies van die conversie.
   
 • Vertraging: Google Ads rapporteert conversies op basis van de datum van de advertentie-interactie. Aangezien bij een niet-laatste-klik-attributiemodel conversiekrediet wordt gedeeld tussen meerdere interacties (die elk op een ander tijdstip plaatsvonden), kan de vertraging met betrekking tot campagnerapportage toenemen. Als gevolg hiervan ziet u mogelijk een lichte tijdelijke afname in het aantal conversies in de meest recente dagen nadat u het attributiemodel heeft gewijzigd.

  Als u wilt weten hoe de vertraging van invloed is op uw bedrijfsrapportage, bekijkt u het rapport Vertraging onder Hulpprogramma's > Attributie voor het zoeknetwerk > Vertraging. We raden u aan te wachten met het evalueren van de prestaties totdat de gemiddelde gerapporteerde vertraging voor uw accounts is verstreken.
   

Waarom u uw biedingen en doelen moet wijzigen

Als u het Google Ads-attributiemodel wijzigt, moet u uw biedingen en doelen updaten voor elke conversie die is opgenomen in de kolom Conversies. Anders kan de wijziging in conversie-attributie leiden tot te hoge/te lage biedingen.

Als u alleen handmatige biedingen gebruikt, worden de prestaties pas beïnvloed (positief of negatief) wanneer u begint te optimaliseren op basis van de nieuwe gegevens. Het wijzigen van doelen is echter vooral belangrijk als u Slim bieden gebruikt (zoals weergegeven in voorbeeld 1 hieronder).

Voorbeeld 1

U gebruikt Slim bieden. U schakelt over naar een data-driven-model voor uw conversieactie. U heeft in de afgelopen twee weken twee campagnes met de volgende laatste-klik-prestaties in de kolom Conversies:

 • Merkcampagne (einde van de trechter): € 5 CPA, 200 conversies
 • Algemene campagne (begin van de trechter): € 20 CPA, 50 conversies

Omdat u Slim bieden gebruikt, zijn de bovenstaande doelen ook de doelen die worden gebruikt voor biedingen. 

Stel nu dat u de kolom Conversies (huidig model) bekijkt, met de historische prestaties van data-driven-attributie, en het volgende ziet:

 • Merkcampagne (einde van de trechter): € 6,67 CPA, 150 conversies
 • Algemene campagne (begin van de trechter): € 10 CPA, 100 conversies

Als u zou overschakelen van het model Laatste klik naar het model Data-driven terwijl u de CPA-doelen op de oorspronkelijke € 5 en € 20 zou laten staan, zouden de wijzigingen in conversiepercentages een set biedingswijzigingen impliceren die zouden leiden tot te lage biedingen voor de merkcampagne en te hoge biedingen voor de algemene campagne.

Aanpassingen voor uw biedingen en doelen berekenen

Als u de prestaties voor uw conversieactie wilt bekijken op basis van het nieuwe geselecteerde attributiemodel, voegt u de kolommen Conversies (huidig model) en Kosten/conv. (huidig model) aan uw rapporten toe. Meer informatie over hoe u kolommen toevoegt.

Vergelijk deze kolommen met de kolommen Conversies en Kosten/conv. om de wijziging in de modellen te zien. Stel uw nieuwe doel-CPA's in op campagneniveau op basis van de prestaties bij Conversies (huidig model) en Kosten/conv. (huidig model). Voor uw analyse sluit u de meest recente veertien dagen uit om het effect van de vertraging te voorkomen.

Voorbeeld 2

U wijzigt het attributiemodel voor uw conversieactie op 1 september. Omdat u de laatste veertien dagen aan gegevens (18-31 augustus) moet uitsluiten van uw analyse, gebruikt u de gegevens van 4-17 augustus om uw tCPA-aanpassingen te berekenen.

 

Campagne Kosten Conversies Kosten/conv. Conversies (huidig model) Kosten/conv. (huidig model) tCPA-aanpassing
Algemeen 1 € 250 200 € 1,25 280 € 0,89 +29%
Algemeen 2 € 500 600  € 0,83 520 € 0,96 +16%

Voor de campagne Algemeen 1 is er een afname van € 0,36 in de kosten per conversie. Verlaag de tCPA met 29% (0,36/1,25 = 0,29) om rekening te houden met deze afname.

Voor de campagne Algemeen 2 is er een toename van € 0,13 in de kosten per conversie. Verhoog de tCPA met 16% (0,13/0,83 = 0,16) om rekening te houden met deze toename.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen