Geriausios perėjimo prie duomenimis pagrįsto priskyrimo praktikos pavyzdžiai

Pakeitę konversijos veiksmo priskyrimo modelį į „Pagrįstą duomenimis“, turėtumėte tikėtis pamatyti kelis pakeitimus ataskaitų teikimo skirtuke „Kampanijos“. Taip pat turėtumėte stebėti ir atnaujinti kainos pasiūlymus ir taikymo vietas.

Pakeitimai, kurių reikėtų tikėtis skirtuke „Kampanijos“

Pakeitę priskyrimo modelį galite pastebėti ataskaitų teikimo pakeitimų skirtuke „Kampanijos“.

 • Trupmeninė įtakos dalis: tam tikrą konversiją lėmusi įtaka paskirstoma tarp pateiktų skelbimų sąveikų pagal pasirinktą priskyrimo modelį. Todėl pirmą kartą stulpeliuose „Konversijos“ ir „Visos konv.“ bus rodomos dešimtainės dalys.
  1 pavyzdys
  Pasirinkite modelį „Linijinis“. Naudotojas eina keliu 1 raktinis žodis > 2 raktinis žodis ir įvykdo konversiją. Tokiu atveju prie kiekvieno raktinio žodžio stulpelyje „Konversijos“ bus rodoma 0,5 tos konversijos.
 • Laiko delsa: „Google Ads“ praneša apie konversijas pagal skelbimo sąveikos datą. Ne paskutinio paspaudimo priskyrimo modelis padalija įtaką, lėmusią konversiją, kelioms sąveikoms, kurių kiekviena įvyko kitu laiku, todėl laiko delsa susijusi su jūsų kampanijų ataskaitų teikimu gali padidėti. Todėl galite pastebėti laikiną, nedidelį konversijų sumažėjimą pirmąsias dienas po priskyrimo modelio pakeitimo.

  Jei norite suprasti, kaip ši laiko delsa veikia jūsų įmonės ataskaitų teikiamą, priskyrimo ataskaitoje „Kelio metrika“ peržiūrėkite „Vid. dienų iki konversijos“. Rekomenduojame palaukti ir nevertinti našumo, kol nepraeis vidutinis dienų iki konversijos skaičius.

Kainos pasiūlymų ir taikymo atnaujinimas

Jei pakeisite priskyrimo modelį, turėtumėte atnaujinti kiekvienos į stulpelį „Konversijos“ įtrauktos konversijos kainos pasiūlymus ir tikslus. Antraip dėl konversijos priskyrimo pakeitimo gali būti siūloma per didelė / per maža kaina.

Jei naudojate tik neautomatinį kainų siūlymą, našumas nebus paveiktas (teigiamai ar neigiamai), kol pradėsite optimizuoti kainos pasiūlymą, atsižvelgdami į naujus duomenis. Tačiau keisti tikslus ypač svarbu, jei naudojate tikslinio MUĮ arba tikslinės SIG kainos pasiūlymo strategijas, kaip parodyta toliau pateiktame pavyzdyje.

2 pavyzdys

Naudojate tikslinio MUĮ siūlymą. Pakeičiate konversijos veiksmo modelį į „Pagrįstas duomenimis“. Turite dvi kampanijas, kurių paskutinio paspaudimo našumas stulpelyje „Konversijos“ per pastarąsias dvi savaites yra toks:

 • „prekės ženklo“ (apatinio kanalo) kampanija: 5 EUR MUĮ, 200 konversijų;
 • „bendrojo pobūdžio“ (viršutinio kanalo) kampanija: 20 EUR MUĮ, 50 konversijų.

Naudojate tikslinio MUĮ siūlymą, todėl aukščiau nurodyti tikslai taip pat naudojami aukcionuose.

Dabar tarkime, kad peržiūrite stulpelį „Konversijos (dabartinis modelis)“, kuriame pateikiamas istorinis duomenimis pagrįstas priskyrimo našumas, ir stebite šiuos dalykus:

 • „prekės ženklo“ (apatinio kanalo) kampanija: 6,67 EUR MUĮ, 150 konversijų;
 • „bendrojo pobūdžio“ (viršutinio kanalo) kampanija: 10 EUR MUĮ, 100 konversijų

Jei perjungsite iš paskutinio paspaudimo į duomenimis pagrįstą modelį, palikdami originalius tikslinius TMUĮ – 5 EUR ir 20 EUR, konversijų pakeitimai leis numanyti, kad atsiras kainos pasiūlymų pakeitimų, kai bus siūloma per maža kaina „Prekės ženklo“ populiarinimo kampanijoje ir per didelė kaina bendrojo pobūdžio kampanijoje.

Kainos pasiūlymų ir taikymo koregavimų apskaičiavimas

Tikslinio MUĮ

 1. Skirtuke „Kampanijos“ peržiūrėkite konversijos veiksmų našumą pagal naujai pasirinktą priskyrimo modelį, pridėdami stulpelius „Konversijos (dabartinis modelis)“ ir „Mokestis / konv. (dabartinis modelis)“ prie savo ataskaitų. Sužinokite, kaip pridėti stulpelių statistikos lentelėje ir pašalinti juos iš lentelės.
 2. Palyginkite šiuos stulpelius su stulpeliais „Konversijos“ ir „Mokestis / konv.“, kad pamatytumėte ankstesnio modelio pakeitimą dabartiniu.
 3. Apskaičiuokite procentinį stulpelio „Mokestis / konv.“ pokytį.
 4. Nustatykite naujas tikslinio MUĮ vertes, kampanijos lygiu pakoreguodami ankstesnes tikslinio MUĮ vertes tuo pačiu procentiniu dydžiu, kaip nurodyta toliau pateiktame pavyzdyje.

Pastaba: pasirinkus norimą analizuoti dienų seką, naudinga išskirti pastarąsias kelias savaites, kad išvengtumėte laiko delsos tarp paspaudimo ir konversijos poveikio.

3 pavyzdys

Savo konversijos veiksmo priskyrimo modelį pakeičiate rugsėjo 1 d. Į savo analizę neturėtumėte įtraukti paskutinių 14 dienų (rugpjūčio 18–31 d.) duomenų, tačiau naudoti rugpjūčio 4–17 d. duomenis tikslinio MUĮ koregavimams apskaičiuoti.

Kampanija Kaina Konversijos Mokestis / konv. Konversijos (dabartinis modelis) Mokestis / konv. (dabartinis modelis) TMUĮ koregavimas
1 bendrojo pobūdžio 250 EUR 200 1,25 EUR 280 0,89 EUR –29 proc.
2 bendrojo pobūdžio 500 EUR 600 0,83 EUR 520 0,96 EUR +16 proc.

Kampanijoje „1 bendrojo pobūdžio“ mokestis už konversiją sumažėja 0, 36 EUR. Norėdami atsižvelgti į šį sumažėjimą, turite pakoreguoti savo TMUĮ sumažindami jį 29 proc. (0,36 / 1,25 = 0,29).

Kampanijoje „2 bendrojo pobūdžio“ mokestis už konversiją padidėja 0,13 EUR. Norėdami atsižvelgti į šį padidėjimą, turite pakoreguoti savo TMUĮ padidindami jį 16 proc. (0,13 / 0,83 = 0,16).

Tikslinės SIG

Naujų tikslinės SIG verčių apskaičiavimo veiksmai yra panašūs, kaip aprašyta aukščiau, tačiau naudojami kiti stulpeliai:

 1. Skirtuke „Kampanijos“ pridėkite stulpelius „Konversijos vertė (dabartinis modelis)“ ir „Konv. vertė / mokestis (dabartinis modelis)“ prie ataskaitų, kad sužinotumėte konversijos veiksmų našumą naujai pasirinktame priskyrimo modelyje. Sužinokite, kaip pridėti stulpelių statistikos lentelėje ir pašalinti juos iš lentelės.
 2. Palyginkite šiuos stulpelius su stulpeliais „Konv. vertė“ ir „Konv. vertė / mokestis“, kad pamatytumėte ankstesnio modelio pakeitimą dabartiniu.
 3. Apskaičiuokite procentinį pokytį stulpelyje „Konv. vertė / mokestis“.
 4. Nustatykite naujas tikslinės SIG vertes, kampanijos lygiu pakoreguodami ankstesnes tikslinės SIG vertes tuo pačiu procentiniu dydžiu.

Pastaba: pasirinkus norimą analizuoti dienų seką, naudinga išskirti pastarąsias kelias savaites, kad išvengtumėte laiko delsos tarp paspaudimo ir konversijos poveikio.

Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?

Reikia daugiau pagalbos?

Prisijunkite, kad būtų pateikta papildomų palaikymo parinkčių ir problema būtų greitai išspręsta