Subdomain: Kahulugan

Ang subset ng mas malaking domain na ginagamit para isaayos ang umiiral na website sa ibang URL ng page.

Kadalasang natatagpuan ang mga subdomain sa simula ng URL. Halimbawa, ang “support.google.com” ay isang subdomain ng “google.com.” 

 

Kaugnay na link

Tungkol sa iba't ibang uri ng mga URL
 

Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?

Kailangan ng higit pang tulong?

Mag-sign in para sa mga opsyon sa karagdagang suporta para mabilis na malutas ang iyong isyu