Giới thiệu về tính năng tiếp thị lại theo Mã nhận dạng khách hàng

Bạn có thể tạo danh sách tiếp thị lại theo Mã nhận dạng khách hàng bằng cách tải các phân đoạn khách hàng tập trung vào Mã nhận dạng khách hàng được tạo tùy chỉnh lên. Các danh sách mã người dùng này đủ điều kiện để nhắm mục tiêu trên các sản phẩm của Google, bao gồm cả Tìm kiếm, Mua sắm và YouTube.

Lợi ích

Dưới đây là một số lợi ích của việc sử dụng danh sách Mã nhận dạng khách hàng để tiếp thị lại:

 • Ưu điểm so với So khớp khách hàng
  • Danh sách tiếp thị lại theo Mã nhận dạng khách hàng giúp tăng phạm vi nhắm mục tiêu đến những người đã đăng xuất trên Tìm kiếm và YouTube.
 • Ưu điểm so với RLSA
  • Phân đoạn ngoại tuyến: Các nhà quảng cáo nhiều kinh nghiệm có hệ thống phụ trợ ngoại tuyến mạnh mẽ để xây dựng các phân đoạn có mức độ phù hợp cao từ dữ liệu CRM của họ. Các phân đoạn này sử dụng cả thuộc tính lịch sử và thuộc tính động, là các thuộc tính không phải lúc nào cũng được truyền thông qua các lệnh ping RLSA.
  • Quản lý trạng thái sau sự kiện: RLSA dựa vào lượt xem trang để thay đổi danh sách. Do đó, để có thể nhắm mục tiêu các phân đoạn khách hàng mới xác định, người dùng phải truy cập vào trang web của nhà quảng cáo trước (để được thêm vào danh sách RLSA mới).

Cách hoạt động của tính năng tiếp thị lại theo Mã nhận dạng khách hàng

Để triển khai một danh sách tiếp thị lại theo Mã nhận dạng khách hàng, hãy thêm một thông số cấp cao nhất tên là "user_id" vào thẻ tiếp thị lại của bạn (giá trị này không phải là thông tin nhận dạng cá nhân (PII)). User_id là một giá trị nhận dạng duy nhất mà bạn chỉ định cho một khách hàng để dùng trong nội bộ. Với thông số này, nhà quảng cáo có thể thêm một Thẻ mã nhận dạng khách hàng để thu thập những Danh sách người dùng khớp với tập hợp cookie của Google mà không cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân (PII) cho Google. Khi khách hàng đó truy cập trang web của bạn, javascript gTag được nhúng trong trang web này sẽ chuyển user_id cho Google, cho phép Google liên kết “user_id” đã nhận được với các cookie Google của người dùng đó. Việc liên kết này cho phép bạn xây dựng danh sách tiếp thị lại theo Mã nhận dạng khách hàng bằng cách tải các danh sách user_id lên thông qua Giao diện người dùng hoặc API Google Ads.

Lưu ý: Tính năng tiếp thị lại theo Mã nhận dạng khách hàng trong Google Ads không hoạt động với thẻ Google Analytics và chức năng User-ID của thẻ này.

Tùy chọn 1: Tự thiết lập thông số Mã nhận dạng khách hàng trong thẻ tiếp thị lại của bạn

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | [Biểu tượng] công cụ ở góc trên bên phải của tài khoản.
 3. Nhấp vào Công cụ quản lý đối tượng trong mục "Thư viện đã chia sẻ".
 4. Nhấp vào Nguồn đối tượng trong menu trang.
 5. Nhấp vào biểu tượng dấu 3 chấm 3 dot icon bên cạnh "thẻ Google Ads".
 6. Nhấp vào Chỉnh sửa nguồn để thiết lập một thẻ Google Ads.
 7. Nhấp vào Cài đặt nâng cao và nhấp chọn hộp đánh dấu "user_id". Hộp đánh dấu "user_id" có thể có màu xám nếu bạn không có trong danh sách cho phép So khớp khách hàng. Tìm hiểu thêm
 8. Nhấp vào Lưu và tiếp tục.
 9. Nếu bạn chưa cài đặt thẻ toàn trang web gtag.js trên trang web của mình, hãy thực hiện theo các hướng dẫn này để triển khai thẻ.
 10. Triển khai đoạn mã sự kiện để chuyển thông số user_id khi người dùng đăng nhập hoặc đăng ký trên trang web của bạn (hoặc bất kỳ trang nào mà bạn có quyền truy cập vào user_id ổn định cho người dùng hiện tại). Xem thêm hướng dẫn bên dưới.

Bạn chịu trách nhiệm tạo giá trị user_id cho mọi người dùng và đảm bảo là các giá trị đó ổn định và nhất quán cho từng người dùng trong các phiên, trình duyệt và thiết bị.

Thông thường, bạn có thể làm được điều này nếu trang web của bạn cung cấp các tính năng liên quan đến tài khoản người dùng, cho phép người dùng đăng ký và đăng nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ tạo một giá trị nhận dạng duy nhất cho người dùng và chuyển giá trị nhận dạng đó đến Google Ads thông qua thẻ. Khi người dùng đó quay trở lại trang web của bạn và đăng nhập lần nữa, bạn nên chuyển lại giá trị nhận dạng đó qua thông số user_id.

Ví dụ về cách chuyển thông số user_id qua gtag.js được minh họa bên dưới:

<script>gtag('event', 'login', { 'user_id': '132456' });</script>

Đoạn mã ở trên sử dụng “đăng nhập” làm tên sự kiện, nhưng bạn có thể chuyển bất kỳ tên sự kiện nào bạn muốn. Yêu cầu duy nhất là bạn phải bao gồm “user_id” như một phần của đối số dữ liệu sự kiện.

Lưu ý rằng nếu bạn đã triển khai đoạn mã sự kiện trên các trang nhất định của trang web (ví dụ: để nắm bắt các thông số tiếp thị lại động), thì bạn có thể thêm thông số user_id vào đoạn mã sự kiện hiện có, như được minh họa dưới đây:

<script>

gtag('event', 'page_view', {

'send_to': 'AW-CONVERSION_ID',

'user_id': 'replace with value',

'value': 'replace with value',

'items': [{

'id': 'replace with value',

'google_business_vertical': 'retail'

}]

});

</script>

Quan trọng

Khi gán mã người dùng, bạn cần nhớ ba điều quan trọng sau:

 1. Mỗi người dùng phải có một mã người dùng duy nhất.
 2. Đối với mỗi người dùng, thông số user_id mỗi khi họ truy cập vào trang web của bạn phải giống nhau. Ví dụ: nếu buổi sáng Mary truy cập vào trang web của bạn và bạn tải user_id lên để tạo danh sách tiếp thị lại theo Mã nhận dạng khách hàng thông qua API Google Ads, thì bạn phải cung cấp user_id đó cho cả hai trường hợp.
 3. Bạn không thể chuyển cho Google thông tin nhận dạng cá nhân (PII) trong user_id.

Tùy chọn 2: Thiết lập thông số Mã nhận dạng khách hàng trong Trình quản lý thẻ của Google

Trình quản lý thẻ của Google là một hệ thống quản lý thẻ cho phép bạn cập nhật các thẻ và đoạn mã trên trang web của bạn một cách nhanh chóng và dễ dàng. Bạn có thể dùng Trình quản lý thẻ của Google để cài đặt Thẻ tiếp thị lại Google Ads.

 1. Đăng nhập vào tài khoản Trình quản lý thẻ.
 2. Chọn Thẻ.
 3. Nhấp vào tên Thẻ tiếp thị lại mà bạn muốn chỉnh sửa.
 4. Đặt biến Mã nhận dạng khách hàng của bạn.
 5. Nhấp vào Lưu để hoàn tất quy trình thiết lập thẻ của bạn.
 6. Xem trước và xác nhận những thay đổi bạn đã thực hiện, sau đó nhấp vào Xuất bản.

Tải dữ liệu “user_id” lên bằng API Google Ads (API AdWords)

Chủ sở hữu tài khoản hoặc quản trị viên có thể sử dụng API Google Ads (API AdWords) để tải các tệp dữ liệu chứa “user_id” lên và quản lý đối tượng tiếp thị lại theo Mã nhận dạng khách hàng của họ. Nhà quảng cáo có thể tải tệp dữ liệu lên, thêm hoặc xóa dữ liệu khách hàng hoặc chỉnh sửa cấu hình thông qua API. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập vào mục tiếp thị lại của API Google Ads (API AdWords) trên trang web Google Developers.

Dữ liệu Mã nhận dạng khách hàng không được coi là dữ liệu PII và các nhà quảng cáo nên băm dữ liệu Mã nhận dạng khách hàng trước khi tải lên Google. Hãy đảm bảo rằng Mã nhận dạng khách hàng được tải lên giống hệt với Mã nhận dạng được gửi tới Google trong thẻ tiếp thị lại.

Thông số user_id cũng có thể được dùng để liên kết nhiều thiết bị trong Google Ads. Lưu ý rằng nếu thiết lập thẻ tiếp thị lại theo ID người dùng trước ngày 3 tháng 10 năm 2018 thì bạn đã được chọn tham gia tính năng liên kết thiết bị chéo. Tìm hiểu thêm về tính năng Liên kết thiết bị chéo của nhà quảng cáo

Lưu ý: Thẻ phải thuộc tài khoản Google Ads (hoặc những tài khoản người quản lý Google Ads được liên kết) đã tải các Mã nhận dạng khách hàng lên.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false