Få ut så mycket som möjligt av din appkampanj

Med appkampanjer kan du enkelt marknadsföra dina appar i Googles största tjänster, som Sök, Google Play, YouTube och Googles Display-nätverk. I den här artikeln beskriver vi de bästa sätten att konfigurera och hantera dina appkampanjer så att du får bästa möjliga resultat.

Konfigurering, budgivning och underhåll

För att din appkampanj ska bli framgångsrik måste du ange rätt marknadsföringsmål och välja effektiva bud och budgetar.

Konfigurering

Tänk på följande när du skapar din appkampanj:

 • Marknadsföringsmål: Bestäm om du vill att människor ska ladda ned din app, utföra en särskild åtgärd i appen eller något annat.

 • Händelser: Se till att information om händelser som du spårar i appen skickas tillbaka till Google Ads. Överväg att spåra andra händelser som kan fungera som ställföreträdande för en viss händelse. Läs mer om konverteringsspårning i mobilappar.

 • Uppstartstid: Ta hänsyn till konverteringsfördröjning. Det kan ta några dagar innan appkampanjerna börja samla in information. Om kostnaden per installation (CPI) är hög tidigt under kampanjen bör du komma ihåg att ta hänsyn till konverteringsfördröjning och att välja en realistisk konverteringsperiod. Läs mer om konverteringsspårning.

 • Konkurrerande kampanjer: Undvik att köra konkurrerande appkampanjer på samma geografiska plats. Det kan resultera i att dina kampanjer konkurrerar med varandra.

 • Budget: Välj en budget som är tillräckligt stor för att kampanjen ska kunna växa.

Budgivning

Tänk på detta när du väljer bud för din appkampanj:

 • Konverteringsfördröjning: Ta hänsyn till konverteringsfördröjning när du utvärderar resultatet av kampanjen. CPI:n kan bli orealistiskt hög under de första dagarna (eller till och med veckorna) av en kampanj.

 • VTC-justerad CPI: Överväg att beräkna justerad CPI genom att lägga till VTC (visningsbaserade konverteringar) i CPI-formeln. Läs mer om visningsbaserade konverteringar.

 • Rekommenderade bud: Ange bud som är 50 gånger högre än din mål-CPI eller tio gånger högre än din mål-CPA.

Läs mer om budgivning i appkampanjer.

Underhåll

När appkampanjen väl är igång är det viktigt att den underhålls på rätt sätt får att ge bästa möjliga resultat. Vi rekommenderar att du

 • undviker att ändra kampanjtypen, till exempel från Installationer till Installationer Avancerat, efter att kampanjen har startat

 • undviker att göra större förändringar av kampanjen, till exempel ändrar budgeten eller CPI:n mer än 20 %

 • undviker att begränsa kampanjens målgrupp genom att utesluta för många platser, placeringar eller mobilkategorier eller genom att använda andra inriktningsalternativ.

Tillgångar

Annonstillgångarna är själva ansiktet i din appkampanj. Det är de som dina potentiella kunder ser först, så försäkra dig om att det är den mest effektiva annonsen som visas. För att rätt annonser ska visas för rätt personer är det viktigt att du laddar upp en mängd olika tillgångar till din appkampanj. Det är också bra om du förstår tillgångsrapporten för appkampanjer.

Videotillgångar

För att din appkampanj ska bli framgångsrik är det viktigt att den innehåller en mängd olika videotillgångar. Tänk på att tillhandahålla

 • videor med olika uppspelningslängd

 • videor med olika orientering, som stående, kvadratisk och liggande. (Rekommenderade bildproportioner är 16:9, 1:1 och 2:3. Tänk på att stående video har 60 % högre konverteringsfrekvens än liggande.)

 • videor som visar spel- eller appanvändning och som innehåller en tydlig uppmaning, till exempel ”Ladda ned” eller ”Installera nu”.

Tillgångsrapporten

I tillgångsrapporten hittar du information om kostnad, klickfrekvens (CTR), CPI och andra uppgifter om dina tillgångar samlade på ett och samma ställe. Tillgångsrapporten visar fem betyg: Vilande, Inlärning, Låg, Bra och Bäst. Betygen anges i förhållande till de övriga tillgångarna i din kampanj. Vi rekommenderar att du

 • lägger till fler tillgångar i stället för att ta bort tillgångar med betyget Bra eller Låg. Det är bättre att ha två tillgångar än en, även om en av dem har sämre betyg.

 • kontrollerar datumintervallet för rapporten en extra gång eller ändrar intervallet om du hittar tveksam data eller 0 i någon av datakolumnerna

 • tänker på att det ibland kan ske konverteringar utan klick, till exempel om du har angett en längre period för visningsbaserad konvertering.

Övriga tillgångar

Texttillgångar kan användas fristående eller i kombination med andra tillgångar (till exempel med en liggande bild för att skapa en integrerad annons). Kom ihåg att

 • utnyttja alla fyra textraderna när du skapar kampanj

 • se till att texttillgångarna inte innehåller mer än ett utropstecken (!) i följd så att de inte bryter mot våra policyer för annonstext

 • köra dina HTML5-tillgångar genom HTML5-granskaren i Google Ads innan du laddar upp din HTML5-annons. Läs mer om HTML5 för appkampanjer.

 • prova och ladda upp fyra fristående textrader, 20 bilder och 20 videor och att använda flera olika bildproportioner och bildstorlekar.

Mätning

För att din appkampanj ska ge bra resultat är det viktigt att du konfigurerar mätning och händelsespårning på rätt sätt. Vi rekommenderar att du

 • använder Firebase, som är Googles kostnadsfria lösning, eller anlitar en av Googles godkända attributionspartner. Läs mer om Firebase och om hur spårar du appkonverteringar med appanalys från tredje part.

 • identifierar vilka händelser i appen som är värdefulla för dig och försäkrar dig om att du spårar dem

 • förstår hur visningsbaserade konverteringar (VTC) och synlighetsstandarder fungerar och hur de påverkar mätningen. Läs mer om VTC och om synlighet.

Händelser

Dina kampanjer har större chans att bli framgångsrika om de skickar information om händelser i appen till Google Ads, eftersom systemet då får mer data att utgå ifrån. Tänk på följande:

 • Händelser: Spåra som minst installationer och minst en händelse i appen. Helst bör du spåra flera händelser, inräknat sådana som är intäktsgenererande.

 • Tidslinje: Kontrollera att konverteringsperioden i Google Ads sammanfaller med de perioder du har angett i tredjepartssystemet. Standarden för de flesta tredjepartsleverantörer är 30 dagar.

 • Räkning: Bestäm om du vill räkna första gången en händelse inträffar eller varje gång.

 

Relaterade länkar

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt