Възползвайте се максимално от кампанията си за приложения

Кампаниите за приложения улесняват популяризирането на приложенията Ви в най-големите продукти на Google, включително Търсене, Google Play, YouTube и Google Дисплейна мрежа. В тази статия се разглеждат най-добрите начини за настройване и управление на кампаниите за приложения с цел постигане на възможно най-добрата ефективност.

Настройване, офериране и поддръжка

За да проведете успешна кампания за приложения, трябва да зададете правилните задачи за маркетинговите си цели и да използвате най-ефективните оферти и бюджети.

Настройване на кампанията

Когато настройвате кампанията си за приложения, мислете за:

 • Маркетинговите си цели: Решете дали се опитвате да накарате хората да изтеглят приложението Ви, да изпълнят конкретно действие в него, или нещо друго.

 • Събитията: Изпращайте събитията, които проследявате в приложението си, обратно в Google Ads и обмислете дали да не проследявате други събития, които могат да действат като заместители на желаното от Вас събитие. Научете повече за проследяването на реализациите за мобилни приложения.

 • Повишаването на активността: Имайте предвид забавянето на реализациите. Възможно е да изминат няколко дни, преди в кампаниите за приложения да започне да се събира информация. Ако установите на ранен етап, че цената на инсталиране (CPI) е висока, не забравяйте да вземете предвид забавянето на реализациите и да зададете реалистичен прозорец на реализациите. Научете повече за проследяването на реализациите.

 • Конкуриращите се кампании: Избягвайте да стартирате кампании за приложения в едно и също географско местоположение, тъй като по този начин кампаниите Ви може да се конкурират помежду си.

 • Бюджета: Уверете се, че бюджетът, предвиден за разрастването на кампанията Ви, е достатъчен.

Офериране

Когато задавате оферти за кампанията си за приложения, имайте предвид следното:

 • Забавянето на реализациите: Не забравяйте да вземате предвид забавянето на реализациите, когато оценявате ефективността на кампанията си. През първите няколко дни (или дори седмици) на кампанията цената на инсталиране (CPI) може да е завишена.

 • Коригираната цена на инсталиране (CPI) за реализации след показване (VTC): Помислете дали да не изчислявате коригираната си цена на инсталиране (CPI), като добавяте реализациите след показване към уравнението си за CPI. Научете повече за реализациите след показване.

 • Препоръчителните оферти: Задайте средния си дневен бюджет така, че да е 50 пъти по-голям от целевата Ви CPI или 10 пъти по-голям от целевата Ви CPA.

Научете повече за оферирането в кампании за приложения.

Поддръжка

След като кампанията Ви за приложения започне да се провежда, важно е да я поддържате правилно за постигането на най-добрата ефективност. Препоръчваме следното:

 • Избягвайте да променяте типа на кампанията след стартирането й, например от такава за „обем инсталирания“ на „действия за инсталиране“.

 • Опитвайте се да не правите драстични промени в кампанията си, например да променяте бюджета или цената на инсталиране (CPI) с повече от 20%.

 • Избягвайте да ограничавате аудиторията на кампанията си, като изключвате твърде много местоположения, разположения, мобилни категории или като използвате други опции за насочване.

Активи

Активите на рекламното послание са „лицето“ на кампанията Ви за приложения – това, което потенциалните Ви клиенти виждат най-напред – затова трябва да сте сигурни, че им показвате най-ефективната реклама. За да бъдат показвани точните реклами на точните хора, важно е да качвате разнообразни активи за кампанията си за приложения. Полезно е също така да разберете как функционира отчетът за активите на кампаниите за приложения.

Видеоактиви

Разнообразието от видеоактиви е изключително важно за успеха на кампанията за приложения. Уверете се, че предоставяте:

 • Видеоклипове с различна продължителност

 • Видеоклипове с различна ориентация, като например вертикални, квадратни и хоризонтални (идеалните съотношения за видеоклипове са 16:9, 1:1 и 2:3 – имайте предвид, че портретните видеоклипове имат с 60% по-висок процент на реализация от хоризонталните)

 • Видеоклипове, в които се показва начин на игра или използване на приложение и имат ясна подканваща фраза, например „Изтеглете“ или „Инсталирайте сега“.

Отчитане на активите

Отчитането на активите Ви дава възможност да проверявате разходите, честотата на кликване (CTR), цената на инсталиране (CPI), както и други данни за активите си на едно място. Отчетът за активите има 5 различни класирания според ефективността: „Изчакване“, „Обучаване“, „Малка“, „Добра“ и „Най-добра“, като тези класирания са спрямо други активи в кампанията Ви. Препоръчваме следното:

 • Добавяйте повече активи вместо да премахвате тези с оценки „Добра“ или „Ниска“ – по-добре е да имате два актива вместо един, дори ако единият е с такава оценка.

 • Проверете повторно (или променете) периода от време за отчета, ако виждате съмнителни данни или „0“ в някоя от графите с данни.

 • Имайте предвид, че понякога реализацията може да се осъществи без кликване, ако например прозорецът на реализациите след показване е по-дълъг.

Други активи

Текстовите активи могат да се използват самостоятелно или в комбинация с други активи (например с хоризонтално изображение за създаване на естествена реклама). Не забравяйте следното:

 • Използвайте и четирите реда с текст, когато настройвате кампанията.

 • Текстовите Ви активи не трябва да съдържат повече от един удивителен знак (!), за да не нарушават редакционните ни правила.

 • Проверявайте HTML5 активите си с инструмента на Google Ads за проверка в HTML5, преди да качите HTML5 рекламата си. Научете повече за HTML5 за кампании за приложения.

 • Опитайте и качете четири самостоятелни реда с текст, 20 изображения и 20 видеоклипа, като използвате разнообразни съотношения и размери на изображенията.

Измерване

Правилното настройване на измерването и проследяването на събития е изключително важно за успеха на кампанията Ви за приложения. Препоръчваме следното:

Събития

Изпращането на събития в приложението към Google Ads помага за успеха на кампаниите Ви, като предоставя повече данни, от които системата да се учи. Мислете за:

 • Събитията: Като минимум проследявайте инсталиранията и поне едно събитие в приложението. В идеалния случай трябва да проследявате няколко събития, включително такива, които генерират приходи.

 • Хронологията: Проверете дали прозорецът на реализациите в Google Ads съответства на прозорците, които сте задали в използваната от Вас система на трети страни. За повечето доставчици трети страни стойността по подразбиране е 30 дни.

 • Брой: Решете дали да отчитате дадено събитие само първия път, когато настъпи, или всеки път.

 

Сродни връзки

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
73067
false