Vaizdo įrašo skelbimų sekos kampanijos kūrimas

Galite sukurti vaizdo įrašo skelbimų seką, kuri padidintų produkto ar paslaugos žinomumą. Šiame straipsnyje sužinosite, kaip kurti ir redaguoti vaizdo įrašo skelbimų sekos kampaniją. Sužinokite daugiau apie vaizdo įrašo skelbimų sekos nustatymą

Prieš pradedant

Vaizdo įrašo skelbimų sekos kampanijoms taikomos tam tikros įprastos funkcijos ir numatytieji nustatymai, kurie skiriasi nuo kitų vaizdo įrašų kampanijų.

 • Vykdydami vaizdo įrašo skelbimų sekos kampanijas demografinius rodiklius galite išskirti tik kampanijos lygiu. Tai galite atlikti puslapyje „Išskyrimai“. 
 • Sekos kampanijas galima vykdyti tik „YouTube“ vaizdo įrašų tinkle ir jose galima naudoti tik vaizdo įrašus iš susietų „YouTube“ kanalų.
 • Negalite taikyti pagal raktinius žodžius, temas ar paskirties vietas, bet galite išskirti raktinius žodžius, temas ar paskirties vietas kampanijos lygiu. 
 • Jei tas pats vaizdo įrašas naudojamas kitoje kampanijoje ir jo taikymas yra toks pats, tas vaizdo įrašas bus pateikiamas kaip sekos dalis. 
 • Numatytasis dažnumo ribos nustatymas yra viena visa seka vienam naudotojui per 30 dienų. Dažnumo ribos nustatymo negalima redaguoti. 
 • Vaizdo įrašo skelbimų sekos kampanijų srauto įvertinimai neteikiami.

Instrukcijos

Toliau pateikiamos išsamios instrukcijos, kaip kurti vaizdo įrašo skelbimų sekos kampaniją.

 1. Prisijunkite prie „Google Ads“ paskyros.
 2. Kairėje esančiame puslapio meniu spustelėkite Kampanijos, tada – pliuso mygtuką plus.
 3. Pasirinkite Nauja kampanija.
 4. Pasirinkite kampanijos tipą Vaizdo įrašas.
 5. Pasirinkite kampanijos tikslą: Susidomėjimas produktu ir prekės ženklu, Prekės ženklo žinomumas ir pasiekiamumas arba Kurti kampaniją nenaudojant tikslo.
 6. Pasirinkite kampanijos potipį Skelbimų seka.
 7. Įveskite kampanijos pavadinimą. 
 8. Nustatykite biudžetą. Pasirinkite vietoves, pagal kurias norite taikyti, klientų kalbą ir išplėstinius nustatymus. 
 9. Pasirinkite kainų siūlymo strategiją.
  • Jei norite naudoti praleidžiamųjų skelbimų sraute, nepraleidžiamųjų skelbimų sraute ir trumpų vaizdo įrašo skelbimų derinį, pasirinkite tikslinį MUT.
  • Jei norite naudoti praleidžiamuosius skelbimus sraute, pasirinkite maksimalų MUŽ. 
 10. Spustelėkite Naujas veiksmas, kad sukurtumėte pirmą sekos kampanijos veiksmą.
 11. Įveskite skelbimų grupės pavadinimą, tada nustatykite kainos pasiūlymą. 
 12. Dalyje „Sukurkite vaizdo įrašo skelbimą“ įveskite „YouTube“ vaizdo įrašo URL ir atlikite vaizdo įrašo skelbimo sukūrimo veiksmus.
 13. Spustelėkite Pridėti prie sekos, kad pridėtumėte veiksmą prie sekos kampanijos. 
 14. Spustelėkite Naujas veiksmas, kad sukurtumėte kitą sekos veiksmą.
 15. Pasirinkite, kokia sąveika su ankstesniu veiksmu leis žiūrinčiajam atlikti šį veiksmą. Galima pasirinkti toliau nurodytas parinktis.
  1. Parodymas: skelbimas buvo parodytas naudotojui.
  2. Peržiūra (galima naudoti tik praleidžiamiesiems skelbimams sraute): naudotojas sąveikavo su skelbimu arba žiūrėjo jį bent 30 sekundžių (arba visą skelbimą, jei jis trumpesnis nei 30 sekundžių).
  3. Praleidimas (galima naudoti tik praleidžiamiesiems skelbimams sraute): taikoma žiūrintiesiems, kurie praleido skelbimą.
 16. Įveskite skelbimų grupės pavadinimą, tada nustatykite kainos pasiūlymą. 
 17. Dalyje „Sukurkite vaizdo įrašo skelbimą“ įveskite „YouTube“ vaizdo įrašo URL ir atlikite vaizdo įrašo skelbimo sukūrimo veiksmus.
 18. Spustelėkite Pridėti prie sekos, kad pridėtumėte veiksmą prie sekos kampanijos.
 19. Kartokite 14–18 veiksmus, kol sukursite visus sekos kampanijos veiksmus.
 20. Spustelėkite Išsaugoti ir tęsti.

Vaizdo įrašo skelbimų sekos kampanijos redagavimas

Jei norite redaguoti vaizdo įrašo skelbimų sekos veiksmus, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. Prisijunkite prie „Google Ads“ paskyros.
 2. Kairėje esančiame puslapio meniu spustelėkite Skelbimų grupės arba Skelbimai ir plėtiniai, tada – pieštuko piktogramą .
  • Be to, vaizdo įrašo skelbimų seką galite redaguoti kairėje esančiame puslapio meniu spustelėję Kampanijos, tada – Nustatymai. Skiltyje „Papildomi nustatymai“ spustelėkite Sekos veiksmai, tada – Redaguoti sekos veiksmus.
 3. Puslapyje „Vaizdo įrašo sekos redagavimas“ galite pridėti naują veiksmą, spustelėdami Naujas veiksmas, arba koreguoti esamų vaizdo įrašo skelbimų sekos veiksmų eiliškumą.
 4. Kai baigsite redaguoti vaizdo įrašo skelbimų seką, spustelėkite Išsaugoti seką. Bus parodytas iššokantysis langas, kuriame matysite pranešimą „Keisti sekos veiksmų eiliškumą?“ Patvirtinkite spustelėdami Taip, keisti eiliškumą.

Vaizdo įrašo skelbimų sekos kampanijos ataskaitų peržiūra

Galite peržiūrėti visos kampanijos arba kiekvieno vaizdo įrašo skelbimų sekos veiksmo ataskaitas.

 1. Prisijunkite prie „Google Ads“ paskyros.
 2. Kairėje esančiame puslapio meniu spustelėkite „Kampanijos“.
 3. Pasirinkite norimą peržiūrėti vaizdo įrašo skelbimų sekos kampaniją. Būsite nukreipti į tos kampanijos skirtuką „Skelbimų grupės“. Šiame rodinyje galite peržiūrėti kiekvieno kampanijos veiksmo našumą. Kiekvienas veiksmas pateikiamas kaip skelbimų grupė, kurioje rodoma metrika, pvz., parodymai arba peržiūros.
 4. Naudodami stulpelį „Sekos kelias“ galite surasti veiksmo vietą sekoje. 
  1. Kai užvedate žymeklį virš veiksmo stulpelio „Sekos kelias“, galite matyti veiksmų kelią ir reikiamas sąveikas kitam veiksmui atlikti.

Trikčių šalinimas

Vaizdo įrašo pakeitimas aktyvioje sekoje: jei pakeisite vaizdo įrašą pradėtoje vykdyti sekoje, iškils toliau nurodytos problemos.

 • Kai kurie naudotojai nebegalės matyti jūsų sekos, o kiti turės iš naujo peržiūrėti seką pagal naują sekos eiliškumą.
 • Bus sutrikdytas kampanijos prekės ženklo populiarinimo vertinimas, todėl gali atsirasti įvairios prekės ženklo populiarinimo vertinimo metrikos netikslumų.
 • Tai gali paveikti ataskaitų teikimą ir ataskaitos gali būti netikslios dėl seką kartojančių, veiksmus praleidusių žmonių ar kitų problemų.

Nėra veiksmo skelbimo: jei skelbimas pašalinamas iš vieno iš sekos veiksmų (iš kampanijos ar atsiejus vaizdo įrašo skelbimo „YouTube“ kanalą), žmonės tikriausiai nevykdys sekos veiksmų. Tačiau, jei asmuo peržiūrės pašalintą vaizdo įrašą kaip kitos kampanijos dalį ir atitiks jūsų sekos taikymą, jis galės peržiūrėti kitą sekos veiksmą. 

Nepavyksta sukurti sekos veiksmo: sekos veiksmą galite kurti tik susieję „YouTube“ kanalą. Jei jau pradėjote kurti sekos kampaniją nesusieję „YouTube“ kanalo, išsaugokite kampaniją ir eikite į skiltį „Susietos paskyros“, kad susietumėte „YouTube“ kanalą. Susieję galėsite pridėti veiksmų prie kampanijos. 

Masinis redagavimas: negalėsite masiškai redaguoti norėdami kopijuoti ir įklijuoti ar ištrinti vaizdo įrašo skelbimų sekų skelbimų grupę. Jei bandysite nukopijuoti ir įklijuoti skelbimų grupę, bus sukurta nauja skelbimų grupė be skelbimų. Masiškai šalinant skelbimų grupę taip pat bus sukurtas veiksmas be vaizdo įrašo skelbimo. Abiem atvejais apsilankius puslapyje „Vaizdo įrašo sekos redagavimas“ bus pateiktas įspėjimas „Trūksta veiksmo skelbimo. Naudotojai tikriausiai neatliks šios sekos veiksmų.“ Kad išspręstumėte problemą, spustelėkite „Redaguoti veiksmą“.

Susijusios nuorodos

Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?

Reikia daugiau pagalbos?

Prisijunkite, kad būtų pateikta papildomų palaikymo parinkčių ir problema būtų greitai išspręsta