Opret en seriekampagne med videoannoncer

Du kan oprette en videoannonceserie for at skabe større opmærksomhed om dit produkt eller din tjeneste. I denne artikel kan du læse om, hvordan du opretter og redigerer en seriekampagne med videoannoncer. Få flere oplysninger om videoannonceserier

Før du begynder

I seriekampagner med videoannoncer er der nogle standardfunktioner og -indstillinger, som adskiller sig fra dem, du kender fra andre videokampagner.

 • Når det gælder seriekampagner med videoannoncer, kan du kun ekskludere demografiske segmenter på kampagneniveau. Det kan du gøre på siden "Ekskluderinger". 
 • Seriekampagner kører kun på "YouTube-videoer"-netværket og kan kun bruge videoer fra linkede YouTube-kanaler.
 • Du kan ikke bruge målretning efter søgeord, emner eller placeringer, men du kan ekskludere søgeord, emner og placeringer på kampagneniveau. 
 • Hvis en video bruges i en anden kampagne, bliver den vist som en del af serien, hvis målretningen er ens. 
 • Frekvensgrænsen for videoannonceserier er som standard én serie pr. person i en periode på 30 dage. Du kan ændre frekvensgrænsen, hvis du vil vise én serie pr. person i en periode på 7 dage. Du kan ikke redigere frekvensgrænsen, når du har gemt din kampagne.
 • Trafikestimater er ikke tilgængelige til seriekampagner med videoannoncer.

Vejledning

Her er en trinvis vejledning til, hvordan du opretter en seriekampagne med videoannoncer:

 1. Log ind på din Google Ads-konto.
 2. Klik på Kampagner på sidemenuen til venstre og derefter på plusknappen plus.
 3. Vælg Ny kampagne.
 4. Vælg et kvalificeret kampagnemål: Produkt- og brandovervejelse eller Brandbevidsthed og rækkevidde. Hvis du ikke har et mål for kampagnen, kan du også vælge Opret en kampagne uden vejledning ved hjælp af mål.
 5. Vælg Video som kampagnetype.
 6. Vælg Annonceserie som kampagneundertype.
 7. Klik på Fortsæt.
 8. Angiv et kampagnenavn. 
 9. Vælg en budgivningsstrategi:
  • Mål-CPM: Angiv det gennemsnitlige beløb, du er villig til at betale for tusind visninger af din annonce. Hvis du vil bruge en blanding af instream-annoncer, der kan springes over, instream-annoncer, der ikke kan springes over, og bumperannoncer, skal du vælge denne budgivningsstrategi.
  • Maks. CPV: Angiv det beløb, du er villig til at betale, hver gang din annonce vises. Hvis du kun vil bruge instream-annoncer, der kan springes over, skal du vælge denne budstrategi.
 10. Angiv kampagnens budget og slutdatoer.
 11. Vælg de steder, du vil målrette mod, dine kunders målsprog og dine indholdsekskluderinger.
 12. Vælg de demografiske grupper og målgrupper, du ønsker at målrette mod.
 13. (Valgfrit) Klik på Yderligere indstillinger for at vælge følgende valgmuligheder:
  • Selektiv optimering: Vælg, hvilke konverteringer der skal medtages i kolonnen "Konverteringer" og bruges til Smart Bidding.
  • Enheder: Vælg, om dine annoncer skal vises på alle enheder, eller angiv specifik målretning for bestemte enheder.
  • Frekvensbegrænsning: Vælg 1 serie pr. bruger pr. 30 dage eller 1 serie pr. bruger pr. 7 dage.
  • Annonceplanlægning: Angiv en annonceplanlægning for at begrænse, hvornår dine annoncer kan blive vist.
 14. Klik på Nyt trin for at oprette det første trin i din seriekampagne.
 15. Angiv et annoncegruppenavn og en webadresse for en YouTube-video til det første trin i seriekampagnen, og opret derefter din videoannonce.
 16. Angiv et bud for det første trin i serien.
 17. Klik på Føj til serie for at føje trinnet til din seriekampagne. 
 18. Klik på Nyt trin for at oprette det næste trin i serien.
 19. Vælg den interaktion på det forrige trin, som skal medføre, at seeren fortsætter til dette trin. Du kan vælge:
  • Eksponering: Annoncen blev vist for seeren.
  • Visning (kun tilgængelig for instream-annoncer, der kan springes over): Seeren har interageret med din annonce eller set mindst 30 sekunder af den (eller hele annoncen, hvis den er kortere end 30 sekunder).
  • Spring over (kun tilgængelig for instream-annoncer, der kan springes over):  Seeren sprang annoncen over.
 20. Angiv et annoncegruppenavn og en webadresse for en YouTube-video til næste trin i serien, og opret derefter din videoannonce. 
 21. Angiv et bud for det næste trin i serien.
 22. Klik på Føj til serie for at føje trinnet til din seriekampagne.
 23. Fortsæt med at føje trin til serien, indtil du har fuldført alle trin i kampagnen.
 24. Klik på Gem og fortsæt.

Rediger din seriekampagne med videoannoncer

Følg denne fremgangsmåde for at redigere trinnene i din videoannonceserie:

 1. Log ind på din Google Ads-konto.
 2. Klik på Annoncegrupper eller Annoncer og udvidelser på sidemenuen til venstre og derefter på blyantikonet .
  • Du kan også redigere en videoannonceserie ved at klikke på Kampagner i sidemenuen til venstre og derefter klikke på Indstillinger. Under "Yderligere indstillinger" skal du klikke på Serietrin og derefter på Rediger serietrin.
 3. På siden "Rediger din videoserie" kan du tilføje et nyt trin ved at klikke på Nyt trin eller redigere de eksisterende trin i din videoannonceserie.
 4. Når du er færdig med at redigere din videoannonceserie, skal du klikke på Gem seriekampagne. Du får vist et pop op-vindue med teksten "Vil du ændre rækkefølgen af trinnene i serien?".
 5. Bekræft ved at klikke på Ja, skift rækkefølgen.

Se rapportering vedrørende din seriekampagne med videoannoncer

Du kan få vist rapportering for hele din kampagne eller hvert enkelt trin i videoannonceserien.

 1. Log ind på din Google Ads-konto.
 2. Klik på Kampagner på sidemenuen til venstre.
 3. Vælg den seriekampagne med videoannoncer, der skal vises. Derefter får du vist fanen "Annoncegrupper" for den pågældende kampagne. Via denne visning kan du få vist effektiviteten for hvert trin i din kampagne. Hvert trin er repræsenteret ved en annoncegruppe, og du kan få vist metrics såsom eksponeringer og visninger.
 4. Brug kolonnen "Seriesti" til at finde ud af, hvor trinnet er i serien. 
  • Når du holder markøren over "Seriesti" for et trin, kan du se stien for de trin og de interaktioner, der kræves for at komme til trinnet.

Fejlfinding

Ændring af en videos placering i en aktiv serie: Hvis du ændrer en videos placering i en serie, der allerede er begyndt at køre, opstår der følgende problemer:

 • Nogle brugere vil ikke kunne se din serie, og andre vil se serien igen for at følge dens nye rækkefølge.
 • Undersøgelsen af brandpåvirkning for denne kampagne vil blive afbrudt, hvilket kan medføre unøjagtigheder i forskellige metrics for undersøgelsen af brandpåvirkning.
 • Rapporteringen kan blive påvirket og kan blive unøjagtig, fordi nogle brugere ser serien igen, der mangler trin, eller der er opstået andre problemer.

Der mangler en annonce i dette trin: Hvis en annonce fjernes fra et af dine serietrin − enten fra selve kampagnen eller på grund af fjernelse af tilknytningen til den pågældende videoannonces YouTube-kanal − vil brugerne sandsynligvis ikke komme videre i serien. Hvis en bruger ser den video, som er blevet fjernet, som en del af en anden kampagne og desuden matcher målretningen for din serie, kan brugeren dog se det næste trin i serien. 

Det er ikke muligt at oprette et serietrin: Du kan ikke oprette et serietrin, før du har tilknyttet en YouTube-kanal. Hvis du allerede er begyndt at oprette en seriekampagne uden at have en tilknyttet YouTube-kanal, skal du gemme din kampagne og gå til "Tilknyttede konti" for at tilknytte en YouTube-kanal. Når du har tilknyttet YouTube-kanalen, kan du føje trin til din kampagne. 

Masseredigering: Du vil ikke kunne bruge masseredigering til at kopiere og indsætte eller slette en annoncegruppe for videoannonceserier. Hvis du forsøger at kopiere og indsætte annoncegruppen, hvil det medføre, at der oprettes en ny annoncegruppe, der ikke indeholder nogen annoncer. Massefjernelse af en annoncegruppe vil også medføre, at der oprettes et trin, der ikke indeholder en videoannonce. I begge tilfælde vil der på siden "Rediger din videoserie" blive vist en advarsel med teksten "Der mangler en annonce i dette trin. Brugere vil sandsynligvis ikke fortsætte i denne rækkefølge." Klik på Rediger trin for at løse problemet.

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?

Har du brug for mere hjælp?

Log ind for at se yderligere supportmuligheder, så du hurtigt kan løse problemet