Vytvoření sekvenční videokampaně

Z videoreklam je možné složit sekvence, s jejichž pomocí uživatelům představíte své produkty či služby. V tomto článku se dozvíte, jak vytvořit a upravit sekvenční videokampaň. Další informace o sekvencích videoreklam

Než začnete

Sekvenční videokampaně mají několik standardních funkcí a výchozích nastavení, která se od ostatních videokampaní liší.

 • U kampaní se sekvencemi videoreklam můžete vyloučit demografické skupiny pouze na úrovni kampaně, a to na stránce Vyloučení.
 • Sekvenční videokampaně se zobrazují pouze v síti videí YouTube a mohou využívat jen videa z propojených kanálů YouTube.
 • Není možné cílit na klíčová slova, témata ani umístění, ale lze je na úrovni kampaně vyloučit.
 • Pokud se některé video využívá i v jiné kampani, bude v rámci sekvence fungovat za předpokladu, že je v obou kampaních stejné cílení.
 • Ve výchozím nastavení je frekvence vieoreklam v sekvenci omezena na jednu sekvenci na osobu jednou za 30 dní. Omezení však můžete změnit a zobrazovat jednu sekvenci na osobu jednou za 7 dní. Frekvenci nelze měnit po uložení kampaně.
 • U sekvenčních videokampaní nejsou k dispozici odhady návštěvnosti.

Pokyny

Zde nabízíme podrobný postup vytvoření sekvenční videokampaně:

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. V nabídce stránek vlevo klikněte na Kampaně a poté na tlačítko plus plus.
 3. Vyberte možnost Nová kampaň.
 4. Zvolte vhodný cíl kampaně: zvažování produktu a značky nebo povědomí o značce a zásah. Pokud u kampaně nemáte cíl, můžete také vybrat možnost vytvořit kampaň bez zvoleného cíle.
 5. Jako typ kampaně zvolte Video.
 6. Podtypem bude Sekvence reklam.
 7. Klikněte na Pokračovat.
 8. Zadejte název kampaně.
 9. Rozhodněte o strategii nabídek:
  • Cílová CPM: Nastavíte průměrnou částku, kterou jste ochotni zaplatit za každých tisíc zobrazení reklamy. Tuto strategii nabídek zvolte, chcete-li využít kombinaci přeskočitelných reklam in-stream, nepřeskočitelných reklam in-stream a mikrospotů.
  • Maximální CPV: Nastavíte maximální částku, kterou jste ochotni zaplatit za každé zhlédnutí reklamy. Strategie je vhodná, pokud budete mít pouze přeskočitelné reklamy in-stream.
 10. Nastavte rozpočet a datum ukončení kampaně.
 11. Vyberte oblasti, na něž chcete cílit, cílový jazyk svých zákazníků a vyloučení obsahu.
 12. Zvolte demografické skupiny a publika pro cílení.
 13. (Nepovinné) Klikněte na Další nastavení a vyberte:
  • Selektivní optimalizace: Vyberte konverze, které se budou uvádět ve sloupci Konverze a používat pro chytré nabídky.
  • Zařízení: Zvolte, zda chcete reklamy zobrazovat na všech zařízeních, nebo nastavte konkrétní cílení pro různá zařízení.
  • Omezení frekvence: Nastavte si 1 sekvenci na uživatele za 30 dní nebo 1 sekvenci na uživatele za 7 dní.
  • Časový rozvrh reklam: Volbou časového rozvrhu reklam určíte, kdy se budou reklamy zobrazovat a kdy ne.
 14. Kliknutím na Nový krok vytvořte první krok sekvenční videokampaně.
 15. Zadejte název reklamní sestavy a URL videa na YouTube pro první krok sekvenční kampaně a pak vytvořte videoreklamu.
 16. Zadejte nabídku pro první krok sekvence.
 17. Kliknutím na Přidat do sekvence přidejte krok do kampaně.
 18. Kliknutím na Nový krok vytvořte další krok v sekvenci.
 19. Vyberte interakci pro předchozí krok, po které divák přejde k tomuto kroku. K dispozici jsou tyto možnosti:
  • Zobrazení: Reklama se zobrazí uživateli.
  • Zhlédnutí (pouze u přeskočitelných reklam in-stream): Uživatel provede nějakou akci s reklamou nebo z ní zhlédne alespoň 30 sekund (případně celou reklamu, pokud je kratší).
  • Přeskočení (pouze u přeskočitelných reklam in-stream): Uživatel reklamu přeskočí.
 20. Zadejte název reklamní sestavy a URL videa na YouTube pro další krok sekvence a vytvořte videoreklamu.
 21. Určete pro další krok nabídku.
 22. Kliknutím na Přidat do sekvence přidejte krok do sekvenční kampaně.
 23. Takto pokračujte až do konce.
 24. Klikněte na Uložit a pokračovat.

Úprava sekvenční videokampaně

Při úpravě kroků v sekvenční videokampani postupujte takto:

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. V nabídce stránek vlevo klikněte na Reklamní sestavy nebo na Reklamy a rozšíření a pak na ikonu tužky .
  • Sekvenci videoreklam můžete upravit také tak, že v nabídce stránek vlevo kliknete na Kampaně a poté na Nastavení. V sekci Další nastavení klikněte na Kroky sekvence a na možnost Úprava kroků sekvence.
 3. Na stránce Úprava videosekvence je možné přidat nový krok kliknutím na Nový krok nebo změnit pořadí stávajících kroků v sekvenci.
 4. Až úpravy dokončíte, klikněte na Uložit. Zobrazí se vyskakovací okno „Změnit pořadí kroků v sekvenci?“
 5. Kliknutím na Ano, změnit pořadí změnu potvrďte.

Zobrazení přehledů pro sekvenční videokampaň

Přehledy lze zobrazit pro celou sekvenční videokampaň nebo pro její jednotlivé kroky.

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. V nabídce stránek vlevo klikněte na Kampaně.
 3. Vyberte požadovanou sekvenční videokampaň. Zobrazí se karta Reklamní sestavy této kampaně. Tento přehled zachycuje výkon jednotlivých kroků kampaně. Každý krok je představován reklamní sestavou, pro niž jsou uvedeny různé metriky, jako je zobrazení a zhlédnutí.
 4. Ze sloupce „Cesta sekvence“ se dozvíte, kde v sekvenci se daný krok nachází. 
  • Pokud umístíte ukazatel myši nad sloupec „Cesta sekvence“ určitého kroku, zobrazí se pořadí kroků v sekvenci a interakce potřebné k přechodu na tento krok.

Odstraňování problémů

Změna videa v aktivní sekvenci: Jestliže změníte video v sekvenci, která se již zobrazuje, nastanou tyto potíže:

 • Některým uživatelům se sekvence nebude zobrazovat a u jiných se bude opakovat podle nového pořadí.
 • U kampaně bude přerušeno měření dopadu na značku, což může vést k nepřesnostem v různých souvisejících metrikách.
 • Změna pořadí může ovlivnit přehledy. Ty mohou být nepřesné, protože se některým lidem bude sekvence zobrazovat opakovaně, bez určitých kroků apod.

V kroku chybí reklama: Pokud z některého kroku odstraníte reklamu (buď ji odeberete přímo z kampaně, nebo zrušíte propojení s jejím kanálem YouTube), lidé se v sekvenci pravděpodobně nedostanou dál. Jestliže se však uživateli odstraněné video zobrazí v rámci jiné kampaně, která má stejné cílení, může se tento návštěvník na další krok v sekvenci posunout.

Nelze vytvořit krok sekvence: Krok sekvence je možné vytvořit až po propojení s kanálem YouTube. Pokud už sekvenční kampaň vytváříte bez připojeného kanálu YouTube, uložte ji, přejděte do sekce Propojené účty a připojte kanál YouTube. Po propojení budete moct přidat do kampaně kroky.

Hromadné úpravy: Ke zkopírování a vložení či smazání reklamní sestavy v sekvenci nebudete moct použít hromadné úpravy. Pokud se pokusíte zkopírovat a vložit reklamní sestavu, vytvoří se nová reklamní sestava bez reklam. Totéž se stane i při hromadném odstraňování reklamní sestavy. Když přejdete na stránku Úprava videosekvence, zobrazí se v obou případech upozornění „V kroku chybí reklama. Uživatelé v sekvenci pravděpodobně nepostoupí dál.“ Klikněte na Upravit krok a problém odstraňte.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory