Vytvoření sekvenční videokampaně

Z videoreklam je možno vytvořit sekvence. Pomáhá to prohloubit povědomí o vašich produktech nebo službách. V tomto článku se dozvíte, jak vytvořit a upravit sekvenční videokampaň. Další informace o sekvencích videoreklam

Než začnete

Sekvenční videokampaně mají několik standardních funkcí a výchozích nastavení, která se liší od ostatních videokampaní.

 • U sekvenčních videokampaní můžete vyloučit demografické skupiny pouze na úrovni kampaně, a to na stránce Vyloučení. 
 • Sekvenční videokampaně se mohou zobrazovat pouze v síti videí na YouTube a mohou využívat pouze videa z propojených kanálů YouTube.
 • Není možné cílit na klíčová slova, témata ani umístění, ale lze je na úrovni kampaně vyloučit. 
 • Je-li jedno video využíváno i v jiné kampani, bude se zobrazovat v rámci sekvence za předpokladu, že je v obou případech stejné cílení. 
 • Omezení frekvence je ve výchozím stavu nastaveno na zobrazení jedné celé sekvence na uživatele za 30 dní. Omezení frekvence nelze upravit. 
 • Pro sekvenční videokampaně nejsou k dispozici odhady provozu.

Pokyny

Následuje podrobný postup vytvoření sekvenční videokampaně:

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. V nabídce stránek vlevo klikněte na Kampaně a poté na tlačítko plus plus.
 3. Vyberte možnost Nová kampaň.
 4. Zvolte typ kampaně Video.
 5. Vyberte cíl kampaně: Zvažování produktu a značky, Povědomí o značce a zásah nebo Vytvořit kampaň bez zvoleného cíle.
 6. Vyberte podtyp kampaně Sekvence reklam.
 7. Zadejte název kampaně. 
 8. Nastavte rozpočet. Vyberte oblasti, na které chcete cílit, jazyk zákazníků a případná rozšířená nastavení. 
 9. Vyberte strategii nabídek.
  • Chcete-li použít kombinaci přeskočitelných reklam in-stream, nepřeskočitelných reklam in-stream a mikrospotů, vyberte možnost Cílová CPM.
  • Chcete-li používat pouze přeskočitelné reklamy in-stream, vyberte možnost Maximální CPV. 
 10. Kliknutím na Nový krok vytvořte první krok sekvenční videokampaně.
 11. Zadejte název reklamní sestavy a nastavte cenovou nabídku. 
 12. V části Vytvořte videoreklamu zadejte adresu URL videa na YouTube a podle pokynů vytvořte videoreklamu.
 13. Kliknutím na Přidat do sekvence přidejte krok do sekvenční kampaně. 
 14. Kliknutím na Nový krok vytvořte další krok v sekvenci.
 15. Vyberte interakci s předchozím krokem, po které divák přejde k tomuto kroku. Máte tyto možnosti:
  1. Zobrazení: Reklama se uživateli zobrazila.
  2. Zhlédnutí (dostupné pouze u přeskočitelných reklam in-stream): Uživatel provedl interakci s reklamou nebo z ní zhlédnul alespoň 30 sekund (případně celou reklamu, pokud je kratší).
  3. Přeskočení (dostupné pouze u přeskočitelných reklam in-stream): Tato interakce nastane, pokud divák reklamu přeskočí.
 16. Zadejte název reklamní sestavy a nastavte cenovou nabídku. 
 17. V části Vytvořte videoreklamu zadejte adresu URL videa na YouTube a podle pokynů vytvořte videoreklamu.
 18. Kliknutím na Přidat do sekvence přidejte krok do sekvenční kampaně.
 19. Opakováním kroků 14 až 18 přidejte všechny zbývající kroky kampaně.
 20. Klikněte na Uložit a pokračovat.

Úprava sekvenční videokampaně

Při úpravě kroků v sekvenční videokampani postupujte takto:

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. V nabídce stránek vlevo klikněte na Reklamní sestavy nebo na Reklamy a rozšíření a pak na ikonu tužky .
  • Sekvenci videoreklam můžete upravit také tak, že v nabídce stránek vlevo kliknete na Kampaně a poté kliknete na Nastavení. V sekci Další nastavení klikněte na Kroky sekvence a poté na Úprava kroků sekvence.
 3. Na stránce „Úprava videosekvence“ můžete přidat nový krok kliknutím na Nový krok nebo změnit pořadí stávajících kroků v sekvenci.
 4. Až úpravy sekvence dokončíte, klikněte na tlačítko Uložit. Zobrazí se vyskakovací okno „Změnit pořadí kroků v sekvenci?“ Kliknutím na Ano, změnit pořadí změnu potvrďte.

Zobrazení přehledů pro sekvenční videokampaň

Přehledy lze zobrazit pro celou sekvenční videokampaň nebo pro její jednotlivé kroky.

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. V levé nabídce stránek klikněte na Kampaně.
 3. Vyberte požadovanou sekvenční videokampaň. Zobrazí se karta Reklamní sestavy této kampaně. Tento přehled zachycuje výkon jednotlivých kroků kampaně. Každý krok je představován reklamní sestavou, pro niž jsou uvedeny různé metriky, jako je zobrazení a zhlédnutí.
 4. Ze sloupce „Cesta sekvence“ se dozvíte, kde v sekvenci se daný krok nachází. 
  1. Pokud umístíte ukazatel myši nad sloupec „Cesta sekvence“ určitého kroku, zobrazí se pořadí kroků v sekvenci a interakce potřebné k přechodu na další krok.

Odstraňování problémů

Změna videa v aktivní sekvenci: Pokud změníte video v sekvenci, která se zobrazuje, dojde k tomuto:

 • Některým uživatelům se sekvence nebude moci zobrazit a u jiných se bude opakovat podle nového pořadí.
 • U kampaně bude přerušeno měření dopadu na značku, což může vést k nepřesnostem v různých souvisejících metrikách.
 • Změna pořadí může mít dopad na přehledy, které mohou být nepřesné v důsledku toho, že se některým lidem sekvence zobrazuje opakovaně, bez některých kroků apod.

V kroku chybí reklama: Pokud z některého kroků sekvence odstraníte reklamu (buď ji odstraníte přímo z kampaně, nebo zrušíte propojení s jejím kanálem YouTube), lidé v sekvenci pravděpodobně nebudou postupovat dále. Jestliže se však uživateli odstraněné video zobrazí v rámci jiné kampaně a cílení odpovídá cílení sekvence, může se mu zobrazit další krok v sekvenci. 

Nelze vytvořit krok sekvence: Krok sekvence lze vytvořit až po propojení s kanálem YouTube. Pokud jste již začali vytvářet sekvenční kampaň bez připojeného kanálu YouTube, uložte ji, přejděte do sekce Připojené účty a připojte kanál YouTube. Po propojení budete moci přidat do kampaně kroky. 

Hromadné úpravy: Ke zkopírování a vložení či smazání reklamní sestavy pro sekvence videoreklam nebudete moci použít hromadné úpravy. Pokud se pokusíte zkopírovat a vložit reklamní sestavu, povede to k vytvoření nové reklamní sestavy bez reklam. Hromadné odstranění reklamní sestavy také povede k vzniku kroku bez videoreklamy. Když přejdete na stránku Úprava videosekvence, v obou případech se zobrazí upozornění „V kroku chybí reklama. Uživatelé v sekvenci pravděpodobně nepostoupí dál.“ Klikněte na Upravit krok a problém odstraňte.

Související odkazy

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory