Xem số lượt truy cập và cụm từ tìm kiếm có sức cạnh tranh tại địa phương

Báo cáo về lượt truy cập và cụm từ tìm kiếm có sức cạnh tranh tại địa phương cho bạn thấy các cơ hội quảng cáo mà bạn đã bỏ lỡ trên Google Ads. Các báo cáo này giúp bạn kết nối với khách hàng tiềm năng có thể quan tâm đến việc ghé thăm các địa điểm doanh nghiệp thực tế của bạn.

Những báo cáo này còn cho bạn biết số lượng cụm từ tìm kiếm, số lượt nhấp và số lượt ghé thăm cửa hàng thực tế cho các nhà quảng cáo khác, vì quảng cáo của họ đã hiển thị cho cụm từ tìm kiếm địa phương phù hợp trong khi quảng cáo của bạn thì không. Bạn có thể sử dụng thông tin này để tối ưu hóa ngân sách, giá thầu và từ khóa để nắm bắt một phần những cơ hội đã bỏ lỡ đó.

Báo cáo về lượt truy cập và cụm từ tìm kiếm có sức cạnh tranh tại địa phương chỉ dành cho các nhà quảng cáo đủ điều kiện đáp ứng ngưỡng quyền riêng tư của chúng tôi.

Các phương pháp hay nhất 

  • Sử dụng báo cáo cụm từ tìm kiếm có sức cạnh tranh tại địa phương để tìm các cụm từ tìm kiếm thúc đẩy số lượt truy vấn, số lượt nhấp và số lượt truy cập có sức cạnh tranh. Hãy xem xét việc thêm các cụm từ tìm kiếm đó làm từ khóa để tăng khả năng thu hút khách hàng đến vị trí cửa hàng thực tế của bạn. 
  • Bật chiến lược Đặt giá thầu thông minh cho lượt ghé thăm cửa hàng thực tế trong các chiến dịch sử dụng từ khóa mới.
  • Đảm bảo chiến dịch của bạn không bị giới hạn do ngân sách.

Hướng dẫn

Thiết lập báo cáo lượt truy cập có sức cạnh tranh tại địa phương

  1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
  2. Từ bảng điều hướng ở bên trái, hãy nhấp vào Tất cả chiến dịch
  3. Từ trình đơn trang ở bên trái, hãy nhấp vào Vị trí.
  4. Nhấp vào Báo cáo lượt truy cập có sức cạnh tranh tại địa phương.

Thiết lập báo cáo cụm từ tìm kiếm có sức cạnh tranh tại địa phương

  1. Trong Google Ads, hãy nhấp vào Tất cả chiến dịch.
  2. Từ trình đơn trang ở bên trái, hãy nhấp vào Từ khóa.
  3. Nhấp vào Cụm từ tìm kiếm có sức cạnh tranh tại địa phương.

Tìm hiểu báo cáo của bạn

Báo cáo về lượt truy cập và cụm từ tìm kiếm có sức cạnh tranh tại địa phương cho bạn thấy các chỉ số sau:

Tên chỉ số Nội dung mô tả về chỉ số
Cụm từ tìm kiếm Chỉ có trong báo cáo cụm từ tìm kiếm có sức cạnh tranh tại địa phương. Chỉ số này cho thấy số cụm từ tìm kiếm mà người dùng đã tìm kiếm trên Google.
Lượt truy vấn có sức cạnh tranh tại địa phương

Chỉ số này cho biết số lượt truy vấn tìm kiếm địa phương có liên quan đến bạn. Đối với các lượt truy vấn này, bạn sẽ thấy số lần các nhà quảng cáo khác hiển thị quảng cáo, nhưng bạn lại không hiển thị quảng cáo cạnh tranh.

Lượt nhấp có sức cạnh tranh tại địa phương Đối với những lượt truy vấn mà bạn không hiển thị quảng cáo cạnh tranh, bạn sẽ thấy số lượt nhấp vào quảng cáo của các nhà quảng cáo khác.
Lượt truy cập có sức cạnh tranh tại địa phương Đối với những lượt nhấp mà bạn không hiển thị quảng cáo cạnh tranh, bạn sẽ thấy số lượt ghé thăm của người dùng đến cửa hàng thực tế của các nhà quảng cáo khác do các lượt nhấp đó mang lại.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false