Konfigurera rapporten för missade besök

I rapporten för missade besök kan du se annonseringsmöjligheter som du har missat på Google Ads. Den här informationen kan hjälpa dig att nå ut till potentiella kunder som kan vara intresserade av att besöka dina fysiska företagsadresser. I rapporten kan du se antalet sökfrågor, klick och butiksbesök som gick till andra annonsörer eftersom deras annonser visades för en relevant lokal sökfråga när din annons inte gjorde det. Med hjälp av denna information kan du optimera din budget och budgivning för att fånga upp några av de missade möjligheterna.

Rapporten för missade besök kommer endast att vara tillgänglig för kvalificerade annonsörer.

Så här skapar du en rapport för missade besök

  1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
  2. Klicka på Sökkampanjer i navigeringspanelen till vänster.
  3. Välj Platser från sidmenyn till vänster.
  4. Från menyn för den underordnade sidan klickar du på rullgardinsmenyn Geografisk rapport och väljer sedan Rapport för missade besök.

Om dina resultat

I rapporten för missade besök kan du se följande mätvärden:

Kolumnnamn Beskrivning
Missade sökfrågor

Här visas lokala sökfrågor som är relevanta för dig. För dessa sökfrågor kan du se antalet gånger andra annonsörer visade annonser, men du inte visade en konkurrerande annons.

Missade klick Här kan du se antalet klick på andra annonsörers annonser för missade sökfrågor då du inte visade en konkurrerande annons.
Missade besök Här kan du se antalet användarbesök i andra annonsörers fysiska butiker som härstammade från missade klick då du inte visade en konkurrerande annons.

För att säkerställa att dina annonser visas för relevanta lokala sökningar kan du använda funktioner som platsbudjusteringar för att öka sannolikheten att du når kunder som befinner sig nära dina butiker. Se också till att dina kampanjer inte begränsas av budgeten.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt