Konfigurowanie raportu niewykorzystanych wizyt

W raporcie niewykorzystanych wizyt podane są możliwości wyświetlania reklam, które zostały przez Ciebie przegapione w Google Ads. Wiedza ta może Ci pomóc w nawiązywaniu kontaktu z potencjalnymi klientami, którzy mogą być zainteresowani odwiedzeniem placówek Twojej firmy. W raporcie tym widoczna jest liczba zapytań, kliknięć i wizyt w sklepach, które stały się udziałem innych reklamodawców, ponieważ ich reklamy wyświetlały się w przypadku trafnych zapytań lokalnych, a Twoje nie. Na podstawie tych informacji możesz optymalizować swój budżet i ustalanie stawek pod kątem wykorzystywania tych przegapianych wcześniej możliwości.

Raporty niewykorzystanych wizyt będą dostępne tylko dla kwalifikujących się reklamodawców.

Jak skonfigurować raport niewykorzystanych wizyt

  1. Zaloguj się na konto Google Ads.
  2. W panelu użytkownika po lewej stronie kliknij Kampanie w sieci wyszukiwania.
  3. W menu po lewej stronie kliknij Lokalizacje.
  4. W menu podstrony u góry kliknij kolejno menu Raport na temat położenia geograficznegoRaport niewykorzystanych wizyt.

Twoje wyniki

W raporcie niewykorzystanych wizyt znajdziesz te dane:

Nazwa kolumny Znaczenie
Pytania bez odpowiedzi

Zawiera lokalne zapytania, które dotyczą Twojej firmy. Podaje w ich przypadku liczbę wyświetleń reklam innych reklamodawców w sytuacjach, w których nie wyświetliła się Twoja konkurencyjna reklama.

Niewykorzystane kliknięcia W przypadku tych niewykorzystanych zapytań, które nie zakończyły się wyświetleniem Twojej konkurencyjnej reklamy, podaje liczbę kliknięć reklam innych reklamodawców.
Niewykorzystane wizyty W przypadku tych niewykorzystanych kliknięć, które miały miejsce, gdy nie wyświetliła się Twoja konkurencyjna reklama, podaje liczbę wizyt użytkowników w tradycyjnych sklepach innych reklamodawców, jakie nastąpiły wskutek tych kliknięć.

Aby zapewnić wyświetlanie swoich reklam w przypadku trafnych zapytań lokalnych, używaj takich funkcji jak dostosowanie stawek według lokalizacji do zwiększania prawdopodobieństwa, że dotrzesz z przekazem reklamowym do klientów znajdujących się w pobliżu Twoich sklepów. Dopilnuj też, by Twoje kampanie nie były ograniczane przez budżet.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem