Настройване на отчет за пропуснатите посещения

Отчетът за пропуснатите посещения Ви показва възможностите за реклама, които сте пропуснали в Google Ads, за да Ви помогне да се свържете с потенциални клиенти, които може да са заинтересовани да посетят физическите местоположения на бизнеса Ви. Той показва броя на заявките за търсене, кликванията и посещенията на магазина, които са отишли при други рекламодатели, защото за разлика от Вашите, техните реклами са се показали при подходяща заявка за местно търсене. С помощта на тази информация можете да оптимизирате бюджета и оферирането си, за да се възползвате от някои от тези пропуснати възможности.

Отчетите за пропуснатите посещения ще бъдат налице за рекламодатели, които отговарят на условията.

Как да настроите отчет за пропуснатите посещения

  1. Влезте в профила си в Google Ads.
  2. От навигационния панел вляво кликнете върху Кампании в мрежата за търсене.
  3. От страничното меню вляво изберете Местоположения.
  4. От горното меню на подстраницата кликнете върху падащото меню Географски отчет и изберете Отчет за пропуснатите посещения.

Всичко за резултатите Ви

В отчета за пропуснатите посещения ще се показват следните показатели:

Име на графата Какво означава това
Пропуснати заявки

Това показва само заявки за местно търсене, които са уместни за Вас. За тези заявки ще виждате броя пъти, когато други рекламодатели са показали реклами, а Вие не сте показали конкурираща се реклама.

Пропуснати кликвания В онези пропуснати заявки, в които не сте показали конкурираща се реклама, ще виждате броя кликвания върху реклами на други рекламодатели.
Пропуснати посещения В онези пропуснати кликвания, в които не сте показали конкурираща се реклама, ще виждате броя посещения на потребители на физическите магазини на други рекламодатели в резултат от тези кликвания.

За да сте сигурни, че рекламите се показват за подходящите местни търсения, използвайте функции като корекции на офертите за местоположение, за да увеличите вероятността да достигнете до клиенти близо до магазините Ви. Също така се уверете, че кампаниите Ви не са ограничени по бюджет.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си