Преглед на конкурентните местни посещения и местните думи за търсене, свързани с конкуренцията

Отчетите за конкурентните местни посещения и местните думи за търсене, свързани с конкуренцията, Ви показват възможностите за рекламиране, които сте пропуснали в Google Ads. Тези отчети Ви помагат да се свържете с потенциални клиенти, които може да са заинтересовани да посетят физическите местоположения на бизнеса Ви.

Отчетите Ви показват броя на заявките за търсене, кликванията и посещенията на магазина, които са отишли при други рекламодатели, защото за разлика от Вашите, техните реклами са се показали при подходяща заявка за местно търсене. С помощта на тази информация можете да оптимизирате бюджета, оферирането и ключовите си думи, за да се възползвате от някои от тези пропуснати възможности.

Отчетите за конкурентните местни посещения и местните думи за търсене, свързани с конкуренцията, са налице само за рекламодатели, които отговарят на праговете ни за поверителност.

Най-добри практики 

  • Използвайте отчета за местните думи за търсене, свързани с конкуренцията, за да намерите думи за търсене, които привличат конкурентни заявки, кликвания и посещения. Препоръчваме да добавите тези думи за търсене като ключови думи, за да увеличите вероятността за привличане на клиенти в магазините Ви. 
  • Активирайте Интелигентно офериране за посещения на магазина в кампании, които използват новите ключови думи.
  • Уверете се, че кампанията Ви не е ограничена от бюджета си.

Инструкции

Настройване на отчет за конкурентните местни посещения

  1. Влезте в профила си в Google Ads.
  2. От навигационния панел вляво кликнете върху Всички кампании
  3. В лявото странично меню кликнете върху Местоположения.
  4. Кликнете върху Отчет за конкурентните местни посещения.

Настройване на отчет за местните думи за търсене, свързани с конкуренцията

  1. В Google Ads кликнете върху Всички кампании.
  2. В лявото странично меню кликнете върху Ключови думи.
  3. Кликнете върху Местни думи за търсене, свързани с конкуренцията.

Запознаване с Вашите отчети

Отчетите за конкурентните местни посещения и местните думи за търсене, свързани с конкуренцията, Ви показват следните показатели:

Име на показателя Описание на показателя
Дума за търсене Налице е само в отчета за местните думи за търсене, свързани с конкуренцията. Това показва думите за търсене, въведени от хората при търсене с Google.
Конкурентни местни заявки

Това показва само заявки за местно търсене, които са уместни за Вас. За тези заявки ще виждате броя пъти, когато други рекламодатели са показали реклами, а Вие не сте показали конкурираща се реклама.

Конкурентни местни кликвания В онези заявки, в които не сте показали конкурираща се реклама, ще виждате броя кликвания върху реклами на други рекламодатели.
Конкурентни местни посещения В онези кликвания, в които не сте показали конкурираща се реклама, ще виждате броя посещения на потребители на физически съществуващите магазини на други рекламодатели в резултат от тези кликвания.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
73067
false
false