Χρήση λιστών εξαιρέσεων τοποθετήσεων στους λογαριασμούς σας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Κοινόχρηστη βιβλιοθήκη στον λογαριασμό υπευθύνου, για να δημιουργήσετε, να επεξεργαστείτε και να καταργήσετε λίστες εξαιρέσεων τοποθετήσεων, καθώς και για να τις εφαρμόσετε στους διαχειριζόμενους λογαριασμούς σας. Ο λογαριασμός υπευθύνου Google Ads (MCC) είναι ένα εργαλείο για τη διαχείριση πολλών λογαριασμών Google Ads. 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την καρτέλα Διαχείριση λογαριασμού στον λογαριασμό υπευθύνου, για να προσθέσετε μια λίστα εξαιρέσεων τοποθετήσεων σε ένα σύνολο λογαριασμών ή να καταργήσετε μια λίστα εξαιρέσεων τοποθετήσεων από ένα σύνολο λογαριασμών.

Σημείωση: Κάθε λογαριασμός υπευθύνου μπορεί να δημιουργήσει έως και τρεις λίστες εξαιρούμενων τοποθετήσεων.

Οδηγίες

Δημιουργία λίστας εξαιρέσεων τοποθετήσεων

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό υπευθύνου.
 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο εργαλείων στην επάνω δεξιά γωνία του λογαριασμού σας.
 3. Στην ενότητα Κοινόχρηστη βιβλιοθήκη, κάντε κλικ στην επιλογή Λίστες εξαίρεσης τοποθέτησης.
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί συν .
 5. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη νέα σας λίστα στο πεδίο Όνομα λίστας.
 6. Μπορείτε να κάνετε τα εξής:
  1. Καταχωρίστε μη αυτόματα τοποθετήσεις για εξαίρεση.
  2. Χρησιμοποιήστε ένα αρχείο, για να ανεβάσετε απευθείας τοποθετήσεις στη λίστα.
 7. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Κατάργηση λίστας εξαιρέσεων τοποθετήσεων

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό υπευθύνου.
 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο εργαλείων στην επάνω δεξιά γωνία του λογαριασμού σας.

 3. Στην ενότητα Κοινόχρηστη βιβλιοθήκη, κάντε κλικ στην επιλογή Λίστες εξαίρεσης τοποθέτησης.
 4. Για να καταργήσετε μια λίστα, επιλέξτε το πλαίσιο που βρίσκεται δίπλα της, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση.
  1. Σημείωση: Δεν μπορείτε να καταργήσετε μια λίστα, αν εξακολουθεί να εφαρμόζεται σε έναν ή περισσότερους λογαριασμούς

Προσθήκη λίστας εξαιρέσεων τοποθετήσεων σε σύνολο λογαριασμών

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό υπευθύνου.
 2. Από το μενού σελίδων στα αριστερά, κάντε κλικ στην επιλογή Λογαριασμοί και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση, στο επάνω μέρος της σελίδας.
 3. Επιλέξτε τους λογαριασμούς στους οποίους θέλετε να προσθέσετε τη λίστα εξαιρέσεων τοποθετήσεων.
  1. Σημείωση: Δεν μπορείτε να εφαρμόσετε λίστες εξαιρέσεων τοποθετήσεων σε λογαριασμούς βοηθού υπευθύνου.
 4. Κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο μενού Επεξεργασία και επιλέξτε Προσθήκη λιστών εξαιρέσεων τοποθετήσεων.
 5. Επιλέξτε τις λίστες εξαιρέσεων τοποθετήσεων που θέλετε να προσθέσετε στους λογαριασμούς.
 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή.

Κατάργηση λίστας εξαιρέσεων τοποθετήσεων από σύνολο λογαριασμών

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό υπευθύνου.
 2. Από το μενού σελίδων στα αριστερά, κάντε κλικ στην επιλογή Λογαριασμοί και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση, στο επάνω μέρος της σελίδας.
 3. Επιλέξτε τους λογαριασμούς από τους οποίους θέλετε να καταργήσετε τη λίστα εξαιρέσεων τοποθετήσεων.
 4. Κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο μενού Επεξεργασία και επιλέξτε Κατάργηση λιστών εξαιρέσεων τοποθετήσεων.
 5. Επιλέξτε τις λίστες εξαιρέσεων τοποθετήσεων που θέλετε να καταργήσετε από τους λογαριασμούς.
 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή.

Έχετε υπόψη τα εξής

Οι αλλαγές που κάνετε στη λίστα σας θα εφαρμοστούν σε όλους τους λογαριασμούς στους οποίους έχει προστεθεί η λίστα εξαιρέσεων τοποθετήσεων.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας