Giới thiệu về tính năng sắp xếp quảng cáo video theo trình tự

Với tính năng sắp xếp quảng cáo video theo trình tự, bạn có thể giới thiệu cho mọi người câu chuyện về sản phẩm hoặc thương hiệu của mình bằng cách hiển thị một loạt video theo thứ tự mà bạn xác định. Bạn có thể sử dụng chiến dịch theo trình tự quảng cáo video để xây dựng sở thích, củng cố thông điệp hoặc tạo chủ đề hợp nhất. Bài viết này giải thích cách thức sắp xếp theo trình tự quảng cáo video, loại chiến lược đặt giá thầu và định dạng quảng cáo mà bạn có thể sử dụng, cũng như cách để xem kết quả chiến dịch. Tìm hiểu thêm về cách tạo chiến dịch theo trình tự và cách khắc phục sự cố liên quan đến chiến dịch theo trình tự

Cách hoạt động

Trình tự quảng cáo video bao gồm một chuỗi quảng cáo video mà bạn muốn hiển thị cho một người. Mỗi chiến dịch theo trình tự bao gồm một chuỗi “các bước”. Trong đó, mỗi bước của trình tự bao gồm một nhóm quảng cáo và một quảng cáo video. Bạn sẽ chọn hầu hết các tùy chọn cài đặt của trình tự ở cấp chiến dịch (chẳng hạn như chiến lược đặt giá thầu và tiêu chí nhắm mục tiêu), nhưng sẽ chọn các quy tắc sắp xếp theo trình tự, định dạng quảng cáo và giá thầu trong mỗi bước của trình tự. Người xem sẽ thấy chiến dịch theo trình tự của bạn khi chiến dịch đó đang chạy và quảng cáo sẽ hiển thị theo thứ tự mà bạn đã xác định. 

Quá trình người xem di chuyển qua trình tự sẽ dựa trên lượt hiển thị, lượt xem hoặc lượt bỏ qua, tùy thuộc vào tùy chọn cài đặt của bạn khi thêm các bước trong trình tự. Ví dụ: khi một người chuyển sang bước thứ hai trong trình tự, hệ thống sẽ phải tính cho video trong bước đầu tiên một lượt hiển thị. (nếu bạn chọn lượt hiển thị là điều kiện để chuyển sang bước tiếp theo). 

Các chiến lược đặt giá thầu bao gồm: 

  • Chiến lược CPM mục tiêu (Đề xuất)
    • Với chiến lược CPM mục tiêu, chúng tôi tối ưu hóa giá thầu để hiển thị toàn bộ chiến dịch theo trình tự cho đối tượng, giúp bạn nhận được tỷ lệ hoàn thành cao hơn trong trình tự. 
  • Chiến lược CPV tối đa

Các định dạng quảng cáo bao gồm: 

  • Quảng cáo trong luồng có thể bỏ qua
  • Quảng cáo trong luồng không thể bỏ qua
  • Quảng cáo đệm
  • Quảng cáo kết hợp các định dạng trên

Chiến lược đặt giá thầu mà bạn chọn sẽ xác định các định dạng quảng cáo có thể sử dụng. Hãy xem bảng dưới đây để biết bạn nên sử dụng định dạng nào cho từng loại chiến lược đặt giá thầu.

Loại chiến lược đặt giá thầu Các định dạng có thể sử dụng
Chiến lược CPM mục tiêu (tCPM)

Quảng cáo trong luồng có thể bỏ qua
Quảng cáo trong luồng không thể bỏ qua Quảng cáo đệm Quảng cáo kết hợp các định dạng ở trên

Chiến lược CPV tối đa (CPV) Quảng cáo trong luồng có thể bỏ qua

Chiến dịch theo trình tự chỉ có thể chạy trên YouTube. Để giúp bạn tìm đúng đối tượng, chiến dịch theo trình tự cho phép bạn chọn tùy chọn nhắm mục tiêu theo đối tượng và nhân khẩu học. Tuy nhiên, các chiến dịch theo trình tự không cho phép nhắm mục tiêu với từ khóa, vị trí hoặc chủ đề. Hơn nữa, bạn chỉ có thể đặt tùy chọn nhắm mục tiêu theo đối tượng và thông tin nhân khẩu học, cũng như các trường hợp loại trừ, ở cấp chiến dịch.

Ngoài ra, bạn không thể sử dụng tính năng ước tính lưu lượng truy cập trong các chiến dịch theo trình tự quảng cáo video

Báo cáo cho trình tự quảng cáo video

Bạn có thể xem các chỉ số khác nhau của chiến dịch theo trình tự, chẳng hạn như lần hiển thị, lượt xem và lần nhấp ở cấp chiến dịch và cấp nhóm quảng cáo (bước trong trình tự), giống như với các chiến dịch video khác. Bạn có thể thấy các chỉ số này trong từng bước khi xem báo cáo cấp nhóm quảng cáo của mình.

Bạn cũng có thể sử dụng cột đường dẫn “Trình tự” để xem lại từng bước trong trình tự của mình, hành động tương tác cần thực hiện để chuyển sang bước tiếp theo và quảng cáo ở bước này. Các loại tương tác bao gồm lượt hiển thị, lượt xem và lượt bỏ qua. 

Cách mọi người di chuyển qua trình tự

Thông thường, khách hàng tiềm năng sẽ di chuyển qua chiến dịch theo trình tự, xem quảng cáo video đầu tiên trong trình tự, sau đó xem quảng cáo video cho bước tiếp theo dựa trên lượt hiển thị hoặc lượt tương tác trước đó với bước đầu tiên và tiếp tục như vậy cho đến khi kết thúc trình tự. 

Trong một số trường hợp, mọi người sẽ di chuyển qua chiến dịch theo trình tự bằng cách xem video tiếp theo trong một bước của trình tự khi video này nằm trong một chiến dịch khác. Nếu bạn làm theo trình tự của quảng cáo video, thì sẽ có thêm nhiều người hoàn thành trình tự với chi phí thấp hơn cho bạn, bất kể chiến dịch nào đang phân phát quảng cáo video này. Xin lưu ý rằng để phân phát như một phần của chiến dịch theo trình tự, tiêu chí nhắm mục tiêu của quảng cáo video đó trong cả hai chiến dịch phải giống nhau. 

Xin lưu ý rằng bạn có thể đặt giới hạn tần suất cho trình tự của quảng cáo video để giới hạn số lần mọi người nhìn thấy trình tự đó. Theo mặc định, khi bạn tạo chiến dịch theo trình tự cho quảng cáo video, hệ thống sẽ đặt giới hạn tần suất thành một trình tự cho mỗi người trong khoảng thời gian 30 ngày, nhưng bạn có thể thay đổi giới hạn tần suất thành một trình tự cho mỗi người trong khoảng thời gian 7 ngày. 

Đường liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố