Sekwencjonowanie reklam wideo

Dzięki sekwencjonowaniu reklam wideo możesz opowiedzieć historię swojego produktu lub marki, pokazując użytkownikom serię filmów w określonej przez Ciebie kolejności. Możesz użyć kampanii sekwencyjnej, by wzbudzić zainteresowanie użytkowników, wzmocnić przekaz lub utworzyć serię filmów o spójnej tematyce. Z tego artykułu dowiesz się, jak działa sekwencjonowanie reklam wideo, jakie typy strategii ustalania stawek i formaty reklam możesz wykorzystać i jak sprawdzić wyniki kampanii. Dowiedz się więcej o tym, jak utworzyć kampanię sekwencyjną i rozwiązać ewentualne problemy

Jak to działa

Sekwencja reklam wideo to seria reklam wideo, które chcesz pokazać użytkownikom. Kampania sekwencyjna składa się z określonej liczby „kroków”, z których każdy obejmuje grupę reklam i reklamę wideo. Większość ustawień sekwencji wybiera się na poziomie kampanii – na przykład strategię ustalania stawek i kierowanie – ale format reklamy i stawkę należy wybrać na każdym z etapów sekwencji. Po uruchomieniu kampanii sekwencyjnej użytkownicy zobaczą pierwszy krok w sekwencji. Gdy dany użytkownik zobaczy pierwszy krok, może zobaczyć kolejny i tak dalej, aż obejrzy całą sekwencję w kampanii. 

Aby ułatwić Ci opowiadanie historii marki, optymalizujemy kampanie sekwencyjne tak, aby pokazać je użytkownikom w całości. Pamiętaj, że postęp wyświetlania poszczególnych kroków zależy od wyświetleń (nie od obejrzeń, zaangażowania ani innych danych). Na przykład przejście użytkownika do drugiego kroku sekwencji jest uzależnione od zarejestrowania wyświetlenia filmu w pierwszym kroku.

Strategie ustalania stawek obejmują: 

  • Docelową wartość CPM (zalecana)
    • Dzięki docelowemu CPM optymalizujemy stawki tak, by pokazać odbiorcom całą Twoją kampanię sekwencyjną, co może pomóc Ci osiągnąć wyższy wskaźnik ukończenia sekwencji. 
  • Maksymalny CPM
  • Maksymalny CPV

Formaty reklam obejmują: 

  • Reklamy TrueView In-Stream
  • Reklamy w przerywniku
  • Połączenie reklam TrueView In-Stream i reklam w przerywniku

Wybrana strategia ustalania stawek określa, które formaty reklam możesz stosować. Z poniższej tabeli dowiesz się, jakie formaty są dostępne dla poszczególnych strategii ustalania stawek:

Typ ustalania stawek Dostępne formaty
Maksymalny CPM (CPM) Reklamy w przerywniku
Maksymalny CPV (CPV) TrueView In-Stream
Docelowa wartość CPM (tCPM) In-Stream, reklamy w przerywniku lub oba

Kampanie sekwencyjne mogą być wyświetlane tylko w YouTube. Aby pomóc Ci znaleźć właściwą grupę docelową, umożliwiają one wybór kierowania na odbiorców i dane demograficzne Nie jest w nich natomiast dostępne kierowanie na słowa kluczowe, miejsca docelowe ani tematy. Opcje kierowania na odbiorców i dane demograficzne oraz wykluczenia można ustawiać tylko na poziomie kampanii.

Raportowanie o sekwencjach reklam wideo

Tak jak w przypadku innych kampanii wideo, dostępne są różne dane dotyczące kampanii sekwencyjnej, takie jak wyświetlenia, obejrzenia i kliknięcia na poziomie kampanii oraz grupy reklam (krok w sekwencji). Można je wyświetlić według kroków podczas przeglądania raportów na poziomie grupy reklam.

Jak użytkownicy przechodzą przez sekwencję

Zazwyczaj potencjalni klienci przechodzą przez kampanię sekwencyjną w następujący sposób: wyświetlenie pierwszej reklamy wideo w sekwencji, a następnie kolejnych, aż do ukończenia sekwencji.

W niektórych przypadkach użytkownicy widzą kolejny film w kroku sekwencji, gdy pojawia się on w innej kampanii. Przechodząc przez sekwencję za pomocą reklamy wideo, niezależnie od kampanii, w której została ona wyświetlona, więcej osób ukończy sekwencję przy niższych kosztach dla Ciebie. Pamiętaj, że ustawienia kierowania reklamy wideo muszą być takie samo w obu kampaniach, aby reklama mogła być wyświetlana w ramach kampanii sekwencyjnej. 

Pamiętaj też, że zgodnie z ograniczeniem liczby wyświetleń sekwencja może być wyświetlona danemu użytkownikowi tylko jeden raz w okresie 30 dni.

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem