Sekwencjonowanie reklam wideo

Dzięki sekwencjonowaniu reklam wideo możesz opowiedzieć historię swojego produktu lub marki, pokazując użytkownikom serię filmów w określonej przez Ciebie kolejności. Możesz użyć kampanii sekwencyjnej, by wzbudzić zainteresowanie użytkowników, wzmocnić przekaz lub utworzyć serię filmów o spójnej tematyce. Z tego artykułu dowiesz się, jak działa sekwencjonowanie reklam wideo, jakie typy strategii ustalania stawek i formaty reklam możesz wykorzystać i jak sprawdzić wyniki kampanii. Dowiedz się więcej o tym, jak utworzyć kampanię sekwencyjną i rozwiązać ewentualne problemy

Jak to działa

Sekwencja reklam wideo to seria reklam wideo, które chcesz pokazać użytkownikom. Kampania sekwencyjna składa się z określonej liczby „kroków”, a każdy z nich obejmuje grupę reklam i reklamę wideo. Większość ustawień sekwencji wybiera się na poziomie kampanii – np. strategię ustalania stawek i kierowanie – ale reguły sekwencjonowania, format reklamy i stawkę należy wybrać na każdym z etapów sekwencji. Widzowie zobaczą Twoją kampanię sekwencyjną, gdy ją uruchomisz, a reklamy będą się wyświetlać w określonej przez Ciebie kolejności.

Zależnie od ustawień wybranych podczas dodawania kroków sekwencji postępy widzów w oglądaniu sekwencji będą określane na podstawie liczby wyświetleń, obejrzeń lub pominięć. Na przykład przejście użytkownika do drugiego kroku w sekwencji jest uzależnione od zarejestrowania wyświetlenia filmu w pierwszym kroku(jeśli jako warunek przejścia do kolejnego kroku wybrano wyświetlenie).

Strategie ustalania stawek obejmują:

  • Docelową wartość CPM (zalecana)
    • Na podstawie docelowej wartości CPM optymalizujemy stawki tak, by pokazać odbiorcom całą Twoją kampanię sekwencyjną, co może Ci pomóc osiągnąć wyższy wskaźnik realizacji sekwencji.
  • Maksymalny CPV

Formaty reklam obejmują:

  • Reklamy In-Stream możliwe do pominięcia
  • Reklamy In-Stream niemożliwe do pominięcia
  • Reklamy w przerywniku
  • Kombinację powyższych

Wybrana strategia ustalania stawek określa, które formaty reklam możesz stosować. Z poniższej tabeli dowiesz się, jakie formaty są dostępne dla poszczególnych strategii ustalania stawek:

Typ ustalania stawek Dostępne formaty
Docelowa wartość CPM (tCPM)

Reklamy In-Stream możliwe do pominięcia
Reklamy In-Stream niemożliwe do pominięcia Bumpery reklamowe Kombinacja powyższych

Maksymalny CPV (CPV) Reklamy In-Stream możliwe do pominięcia

Kampanie sekwencyjne mogą być wyświetlane tylko w YouTube. Aby pomóc Ci znaleźć właściwą grupę docelową, umożliwiają one wybór kierowania na odbiorców i dane demograficzne Nie jest w nich natomiast dostępne kierowanie na słowa kluczowe, miejsca docelowe ani tematy. Opcje kierowania na odbiorców i dane demograficzne oraz wykluczenia można ustawiać tylko na poziomie kampanii.

Prognozy ruchu są niedostępne w kampaniach sekwencyjnych z reklamami wideo.

Raportowanie o sekwencjach reklam wideo

Tak jak w przypadku innych kampanii wideo, dostępne są różne dane dotyczące kampanii sekwencyjnej, takie jak wyświetlenia, obejrzenia i kliknięcia na poziomie kampanii oraz grupy reklam (krok w sekwencji). Można je wyświetlić według kroków podczas przeglądania raportów na poziomie grupy reklam.

Korzystając z kolumny „Ścieżka sekwencji”, możesz sprawdzić każdy krok w sekwencji, jego reklamę oraz interakcje wymagane do przejścia do kolejnego etapu. Typy interakcji obejmują wyświetlenia, obejrzenia i pominięcia.

Jak użytkownicy przechodzą przez sekwencję

Zwykle potencjalni klienci przechodzą przez kampanię sekwencyjną w taki sposób: widzą pierwszą reklamę wideo w sekwencji, a potem reklamę wideo z następnego kroku, w zależności od wcześniejszego wyświetlenia lub interakcji w pierwszym kroku. Dalej wyświetlają się im kolejne reklamy, aż do ukończenia sekwencji.

W niektórych przypadkach użytkownicy widzą kolejny film w kroku sekwencji, gdy pojawia się on w innej kampanii. Przechodząc przez sekwencję za pomocą reklamy wideo, niezależnie od kampanii, w której została ona wyświetlona, więcej osób ukończy sekwencję przy niższych kosztach dla Ciebie. Pamiętaj, że aby reklama wideo mogła się wyświetlać w ramach kampanii sekwencyjnej, ustawienia kierowania reklamy muszą być takie same w obu kampaniach.

Pamiętaj, że możesz ustawiać ograniczenie liczby wyświetleń sekwencji reklam wideo, by wyznaczyć limit obejrzeń sekwencji przez poszczególnych użytkowników. Gdy tworzysz kampanię sekwencyjną z reklamami wideo, ograniczenie liczby wyświetleń jest domyślnie ustawiane na jedną sekwencję na osobę w okresie 30 dni. Możesz jednak zmienić ten limit na jedną sekwencję na osobę w okresie 7 dni.

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem