Sekvence videoreklam

Sekvence videoreklam umožňují prezentovat produkt nebo značku prostřednictvím série videí ve vámi definovaném pořadí. Sekvenční videokampaně můžete využít ke vzbuzení zájmu o značku, posílení reklamního sdělení nebo vytvoření sjednocujícího motivu. Tento článek popisuje, jak sekvence videoreklam fungují, jaký typ strategií nabídek a formátů reklamy můžete použít a jak můžete zobrazit výsledky kampaně. Další informace o vytvoření sekvenční kampaně a odstraňování problémů

Princip

Sekvence videoreklam je série videoreklam, které chcete někomu zobrazit. Každá sekvenční kampaň sestává z několika „kroků“ a každý krok sekvence obsahuje reklamní sestavu a videoreklamu. Většina nastavení sekvence (například strategie nabídek a cílení) se zadává na úrovni kampaně. Pravidla sekvence, formát reklamy a nabídku je však potřeba vybrat v jednotlivých krocích sekvence. Po spuštění se sekvenční kampaň začne zobrazovat divákům, přičemž reklamy proběhnou ve vámi určeném pořadí.

Podle nastavení zvoleného při přidávání jednotlivých kroků sekvence je divákův pokrok v rámci sekvence založen na zobrazeních, zhlédnutích nebo přeskočeních. Pokud má člověk k druhému kroku přejít na základě zobrazení, musí se u videa v prvním kroku nejprve zobrazení započítat(je-li nastaveno jako podmínka k posunu v sekvenci).

Použít můžete tyto strategie nabídek:

  • Cílová CPM (doporučeno)
    • Při cílové CPM optimalizujeme cenové nabídky tak, abychom publiku zobrazili celou sekvenční kampaň, takže snáze dosáhnete vyšší míry dokončení sekvence.
  • Maximální CPV

A k dispozici máte tyto formáty reklam:

  • Přeskočitelné reklamy in-stream
  • Nepřeskočitelné reklamy in-stream
  • Mikrospoty
  • Kombinace výše uvedeného

Formáty reklam, které budete moci použít, závisejí na strategii nabídek. V tabulce níže je uvedeno, které formáty jsou u jednotlivých strategií nabídek k dispozici.

Strategie nabídek Dostupné formáty
Cílová CPM (tCPM)

Přeskočitelné reklamy in-stream
Nepřeskočitelné reklamy in-stream Mikrospoty Kombinace výše uvedených

Maximální CPV (CPV) Přeskočitelné reklamy in-stream

Sekvenční kampaně lze spustit pouze na YouTube. Abyste snáze našli správné publikum, můžete u sekvenčních kampaní zvolit cílení na publikum a demografické cílení. Cílení na klíčová slova, umístění či témata u nich však k dispozici není. Cílení na publikum, demografické cílení a vyloučení lze navíc nastavit jen na úrovni kampaně.

U sekvenčních videokampaní dále nejsou k dispozici odhady provozu.

Přehledy pro sekvence videoreklam

Stejně jako u jiných videokampaní můžete i u sekvenčních kampaní zobrazit různé metriky (například zobrazení, zhlédnutí a kliknutí) na úrovni kampaně a reklamní sestavy (kroku sekvence). Pokud zobrazíte přehled na úrovni reklamní sestavy, uvidíte tyto metriky pro jednotlivé kroky.

Ve sloupci „Cesta sekvence“ také uvidíte jednotlivé kroky sekvence, reklamy, které se v nich zobrazují, a interakci potřebnou k přechodu na další krok. Interakcemi mohou být zobrazení, zhlédnutí a přeskočení.

Průchod uživatelů sekvencí

Potenciálním zákazníkům se při procházení sekvenční videokampaní zpravidla nejprve zobrazí její první videoreklama. Po zhlédnutí nebo jiné interakci se objeví videoreklama z dalšího kroku a tak dále až do konce sekvence.

Někdy se mohou lidé v sekvenční kampani posunout také v případě, že se jim video z dalšího kroku sekvence zobrazí v rámci jiné kampaně. Díky tomu, že se v sekvenci postupuje po videoreklamách (bez ohledu na to, v kterých kampaních se zobrazily), dokončí sekvenci více lidí a vy přitom zaplatíte méně. Aby se videoreklama mohla zobrazit jako součást sekvenční kampaně, musí mít v obou kampaních stejné cílení.

U sekvencí videoreklam můžete nastavit limit frekvence a omezit tak počet zobrazení sekvence uživatelům. Když kampaň se sekvencí videoreklam vytváříte, je ve výchozím nastavení limitem jedna sekvence na osobu jednou za 30 dní. Omezení frekvence však můžete změnit na jednu sekvenci na osobu jednou za 7 dní.

Související odkazy

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory