Sekvence videoreklam

Sekvence videoreklam umožňují prezentovat lidem produkt nebo značku zobrazováním série videí ve vámi definovaném pořadí. Sekvenční videokampaně můžete využít ke vzbuzení zájmu o značku, posílení reklamního sdělení nebo vytvoření sjednocujícího motivu. Tento článek popisuje, jak sekvence videoreklam fungují, jaký typ strategií nabídek a formátů reklamy můžete použít a jak můžete zobrazit výsledky kampaně. Další informace o vytvoření sekvenční kampaně a odstraňování problémů s ní

Princip

Sekvence videoreklam je tvořena sérií videoreklam, které chcete zobrazit jednomu člověku. Každá sekvenční kampaň se skládá ze série kroků. Každý krok sekvence obsahuje reklamní sestavu a videoreklamu. Většina nastavení sekvence (například strategie nabídek a cílení) se zadává na úrovni kampaně. Pravidla sekvence, formát reklamy a nabídku je však potřeba vybrat v jednotlivých krocích sekvence. Po spuštění se sekvenční kampaň začne zobrazovat divákům, přičemž reklamy proběhnou ve vámi určeném pořadí. 

Podle nastavení zvoleného při přidávání jednotlivých kroků sekvence je divákův průchod sekvencí založen na zobrazeních, zhlédnutích nebo přeskočeních. Například pokud jako podmínku přechodu k dalšímu kroku zvolíte zobrazení, přejde sekvence k dalšímu kroku teprve poté, co je videu z předchozího kroku započítáno zobrazení. 

Lze použít tyto strategie nabídek: 

  • Cílová CPM (doporučeno)
    • Při cílové CPM optimalizujeme cenové nabídky tak, abychom publiku zobrazili celou sekvenční kampaň, což pomáhá dosáhnout vyšší míry dokončení sekvence. 
  • Maximální CPV

Lze použít tyto formáty reklam: 

  • Přeskočitelné reklamy in-stream
  • Nepřeskočitelné reklamy in-stream
  • Mikrospoty
  • Kombinace výše uvedeného

Formáty reklam, které budete moci použít, závisejí na strategii nabídek. V tabulce níže je uvedeno, které formáty jsou u jednotlivých strategií nabídek k dispozici.

Strategie nabídek Dostupné formáty
Cílová CPM (tCPM)

Přeskočitelné reklamy in-stream
Nepřeskočitelné reklamy in-stream
Mikrospoty
Kombinace výše uvedeného

Maximální CPV (CPV) Přeskočitelné reklamy in-stream

Sekvenční kampaně lze spustit pouze na YouTube. Abyste snáze našli správné publikum, můžete u sekvenčních kampaní zvolit cílení na publikum a demografické cílení. Cílení na klíčová slova, umístění či témata u nich však k dispozici není. Cílení na publikum, demografické cílení a vyloučení lze navíc nastavit jen na úrovni kampaně.

U sekvenčních videokampaní dále nejsou k dispozici odhady provozu.

Přehledy pro sekvence videoreklam

Stejně jako u jiných videokampaní můžete i u sekvenčních kampaní zobrazit různé metriky (například zobrazení, zhlédnutí a kliknutí) na úrovni kampaně a reklamní sestavy (kroku sekvence). Pokud zobrazíte přehled na úrovni reklamní sestavy, uvidíte tyto metriky pro jednotlivé kroky.

Můžete si také pomocí sloupce „Cesta sekvence“ prohlédnout jednotlivé kroky sekvence, reklamy, které se v nich zobrazují, a interakci potřebnou k přechodu na další krok. Mezi typy interakce patří zobrazení, zhlédnutí a přeskočení. 

Průchod diváků sekvencí

Potenciálním zákazníkům se při procházení sekvenční videokampaní zpravidla nejprve zobrazí její první videoreklama. Po jejím zhlédnutí nebo jiné interakci s ní se zobrazí videoreklama z dalšího kroku, což pokračuje až do konce sekvence. 

V některých případech mohou lidé v sekvenční kampani postoupit také v případě, že se jim video z dalšího kroku sekvence zobrazí v rámci jiné kampaně. Díky tomu, že se v sekvenci postupuje podle videoreklam (bez ohledu na to, v kterých kampaních se zobrazily), dokončí sekvenci více lidí při nižších nákladech pro vás. Mějte na paměti, že aby se videoreklama mohla zobrazit jako součást sekvenční kampaně, musí mít v obou kampaních stejné cílení. 

Také nezapomeňte, že vzhledem k omezení frekvence se může sekvence zobrazit jedné osobě maximálně jednou za 30 dní.

Související odkazy

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory