Sekvence videoreklam

Sekvence videoreklam umožňují prezentovat produkt nebo značku pomocí série videí ve vámi definovaném pořadí. Sekvenční videokampaně můžete využít ke vzbuzení zájmu o značku, posílení reklamního sdělení nebo vytvoření sjednocujícího motivu. Tento článek popisuje, jak sekvence videoreklam fungují, jaký typ strategií nabídek a formátů reklamy můžete použít a jak můžete zobrazit výsledky kampaně. Další informace o vytváření sekvenční kampaně a řešení problémů, které s ní souvisí

Než začnete

Pamatujte, že sekvenční videokampaně se od ostatních videokampaní liší v těchto ohledech:

 • Není možné cílit na klíčová slova, témata ani umístění, ale lze je na úrovni kampaně vyloučit.
 • Pokud video propagované v sekvenční videokampani zhlédne uživatel v kampani jiné, bude v sekvenci pokračovat a toto video se mu už znovu nezobrazí.
 • Ve výchozím nastavení je frekvence videoreklam v sekvenci omezena na jednu sekvenci na osobu za 7 dní. Omezení však můžete změnit a zobrazovat jednu sekvenci na osobu za 30 dní. Po uložení kampaně už omezení frekvence měnit nelze.
 • U sekvenčních videokampaní nejsou k dispozici odhady návštěvnosti.

Princip

Sekvence videoreklam je série videoreklam, které chcete někomu zobrazit. Každou sekvenční kampaň tvoří několik „kroků“ a každý krok sekvence obsahuje reklamní sestavu a videoreklamu. Většina nastavení sekvence (například strategie nabídek a cílení) se zadává na úrovni kampaně. Pravidla sekvence, formát reklamy a nabídku je však potřeba vybrat v jednotlivých krocích sekvence. Po spuštění se sekvenční kampaň začne zobrazovat divákům, přičemž reklamy proběhnou ve vámi určeném pořadí.

Podle nastavení zvoleného při přidávání jednotlivých kroků sekvence je divákův pokrok v rámci sekvence založen na zobrazeních, zhlédnutích nebo přeskočeních. Například pokud jako podmínku přechodu k dalšímu kroku zvolíte zobrazení, přejde sekvence k dalšímu kroku teprve poté, co je videu z předchozího kroku započítáno zobrazení.

Šablony pro sekvenční videokampaně

Šablony sekvencí jsou užitečnou pomůckou při vytváření sekvence videoreklam. Jakmile zvolíte šablonu, pomůže vám Google Ads vytvořit sekvenci (zároveň vám zobrazí pokyny týkající se formátu a délky reklam, které mají být v sekvenci použity).

Poznámka: Šablony sekvencí vám pomáhají při vytváření sekvenční kampaně a jsou k dispozici pouze při nastavování kampaně. V přehledech Google Ads ani při upravování kampaně je neuvidíte.

K dispozici jsou čtyři šablony:

 • Představení a posílení: Představte svou značku dlouhou videoreklamou a pak své sdělení zdůrazněte pomocí krátké videoreklamy.
 • Pobídnutí a inspirování: Vyzvěte diváky k akci krátkou videoreklamou a poté je inspirujte videoreklamou s delší stopáží.
 • Přilákání a nasměrování: Vzbuďte zájem diváků krátkou videoreklamou, inspirujte je dlouhou videoreklamou a nakonec je vybídněte k akci další krátkou videoreklamou.
 • Zapojení a odlišení: Rozdělte příběh značky do více částí nebo vyprávějte stejný příběh z různých úhlů pohledu ve čtyřech krátkých videoreklamách.

Šablony odrážejí statistiky z průzkumu společnosti Ipsos ohledně používání narativních struktur k vyprávění lepších příběhů a vytváření efektivnějších reklam.

Dostupné strategie nabídek a formáty reklam

Strategie nabídek

 • Cílová CPM (doporučeno)
  • Při strategii Cílová CPM optimalizuje Google Ads nabídky tak, aby se publiku zobrazovala celá sekvenční kampaň. To vám pomůže dosáhnout vyšší míry dokončení.
 • Maximální CPV
  • S Maximální CPV nastavujete nejvyšší částku, kterou jste ochotni zaplatit za každé zhlédnutí videoreklamy.

Formáty reklam

 • Přeskočitelné reklamy in-stream
 • Nepřeskočitelné reklamy in-stream
 • Mikrospoty
 • Kombinace výše uvedeného

Formáty reklam, které budete moci použít, závisejí na strategii nabídek. V tabulce níže je uvedeno, které formáty jsou u jednotlivých typů cenových nabídek k dispozici.

Strategie nabídek Dostupné formáty
Cílová CPM (tCPM)

Přeskočitelné reklamy in-stream

Nepřeskočitelné reklamy in-stream

Mikrospoty

Kombinace výše uvedeného

Maximální CPV (Max. CPV) Přeskočitelné reklamy in-stream

Sekvenční kampaně lze spustit pouze na YouTube. Abyste snáze našli správné publikum, můžete u sekvenčních kampaní zvolit cílení na publikum a demografické cílení. Na klíčová slova, umístění či témata ale v těchto kampaních cílit nelze. Cílení na publikum, demografické cílení a vyloučení lze navíc nastavit jen na úrovni kampaně.

U sekvenčních videokampaní dále nejsou k dispozici odhady provozu.

Přehledy pro sekvence videoreklam

Stejně jako u jiných videokampaní můžete i u sekvenčních kampaní zobrazit různé metriky (například zobrazení, zhlédnutí a kliknutí) na úrovni kampaně a reklamní sestavy (kroku sekvence). Pokud zobrazíte přehled na úrovni reklamní sestavy, uvidíte tyto metriky pro jednotlivé kroky.

Ve sloupci Cesta sekvence také uvidíte jednotlivé kroky sekvence, reklamy, které se v nich zobrazují, a interakci potřebnou k přechodu na další krok. Mezi typy interakce patří zobrazení, zhlédnutí a přeskočení.

Postup lidí v sekvenci

Potenciálním zákazníkům se při procházení sekvenční videokampaní zpravidla nejprve zobrazí její první videoreklama. Po zhlédnutí nebo jiné interakci se objeví videoreklama z dalšího kroku a tak dále až do konce sekvence.

Někdy se mohou lidé v sekvenční kampani posunout také v případě, že se jim video z dalšího kroku sekvence zobrazí v rámci jiné kampaně. Díky tomu, že se v sekvenci postupuje podle videoreklam (bez ohledu na to, v kterých kampaních se zobrazily), dokončí sekvenci více lidí při nižších nákladech pro vás. Mějte na paměti, že aby se videoreklama mohla zobrazit jako součást sekvenční kampaně, musí mít v obou kampaních stejné cílení.

U sekvencí videoreklam můžete nastavit limit frekvence a omezit tak počet zobrazení sekvence uživatelům. Ve výchozím nastavení je frekvence omezena na jednu sekvenci na osobu za 7 dní. Tento limit ale můžete změnit na jednu sekvenci na osobu za 30 dní.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
73067
false