Definícia cieľovej ceny za tisíc zobrazení (cieľovej CTZ)

Spôsob ponúkania umožňujúci nastaviť sumu, ktorú chcete priemerne platiť za každých tisíc zobrazení reklamy (táto suma je vaša cieľová CTZ). Vaše ponuky optimalizujeme, aby ste pomocou cieľovej CTZ získali čo najväčší možný počet zobrazení. Niektoré zobrazenia môžu stáť viac alebo menej než vaša cieľová CTZ, ale Google Ads sa pokúsi udržiavať priemernú CTZ vašej kampane rovnakú alebo nižšiu, než je vami nastavená cieľová CTZ.

Cieľová cena za tisíc zobrazení je k dispozícii pre videokampane v službe Google Ads. V prípade sekvenčných kampaní s videoreklamami je cieľová CTZ optimalizovaná na dokončené zhliadnutia, nie na zobrazenia. Funguje však rovnako ako iné typy videokampaní.

Súvisiace odkazy

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory