Các nhà cung cấp dịch vụ đo lường lần nhấp được phê duyệt cho các sự kiện tương tác

Trong nỗ lực không ngừng nhằm bảo vệ quyền riêng tư của người dùng, Google đã giới hạn số lượng nhà cung cấp dịch vụ đo lường lần nhấp có thể dùng để đo lường các sự kiện tương tác quảng cáo cụ thể trên các sản phẩm do Google lưu trữ đối với một số loại quảng cáo bị ảnh hưởng, đó là Quảng cáo trưng bày mặt hàng, Quảng cáo hàng lưu kho tại cửa hàng gần nhất (LIA) và Quảng cáo mẫu ô tô

Lưu ý: Quyết định phê duyệt mới này chỉ ảnh hưởng đến việc đo lường các sự kiện tương tác quảng cáo và không ảnh hưởng đến việc đo lường mức sử dụng, các sự kiện chuyển đổi hoặc các hoạt động khác trên trang web của bạn.

Những nhà cung cấp nào được chấp thuận?

Các nhà cung cấp dịch vụ đo lường lần nhấp có thể đo lường các lần nhấp từ quảng cáo đến trang web của bạn, cũng như các sự kiện tương tác khác trên các trang web do Google lưu trữ dành cho quảng cáo. Mặc dù có thể đo lường số lần nhấp vào trang web bằng nhiều nhà cung cấp, nhưng bạn chỉ có thể sử dụng một nhóm nhỏ nhà cung cấp để đo lường các sự kiện tương tác xảy ra trên các sản phẩm do Google lưu trữ cho Quảng cáo trưng bày mặt hàng, Quảng cáo hàng lưu kho tại cửa hàng gần nhất và Quảng cáo mẫu ô tô.

KenshooMarin đã được phê duyệt để cung cấp chức năng đo lường này cùng với Search Ads 360 (trước đây là DoubleClick Search). 

Tìm hiểu thêm về cách đo lường tương tác quảng cáo trên các trang do Google lưu trữ bằng cách sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ đo lường lần nhấp

Cách tìm và bật (bỏ tạm dừng) quảng cáo bị ảnh hưởng của bạn

Vào ngày 31 tháng 10 năm 2018, đội ngũ Google Ads đã tạm dừng tất cả các nhóm quảng cáo thực hiện cuộc gọi bên thứ ba đến các nhà cung cấp không được chấp thuận. Trừ khi bạn yêu cầu các quảng cáo này tiếp tục phân phát, việc tạm dừng một lần này sẽ đảm bảo quảng cáo của bạn không phân phát nếu không được đo lường.

Bạn có thể giúp quảng cáo bị tạm dừng chạy lại một cách riêng lẻ (từng quảng cáo một) hoặc hàng loạt bằng cách sử dụng bộ lọc. Nếu bạn bật các quảng cáo đã bị tạm dừng do sử dụng nhà cung cấp dịch vụ đo lường lần nhấp không được phê duyệt, thì các quảng cáo này sẽ hiển thị như trước đây. Tuy nhiên, bạn sẽ không có lại được khả năng đo lường đầy đủ.

Quảng cáo hàng lưu kho tại cửa hàng gần nhất

Nếu sử dụng nhà cung cấp dịch vụ đo lường lần nhấp không được chấp thuận để đo lường quảng cáo hàng lưu kho tại cửa hàng gần nhất, người bán sẽ tự động bị loại bỏ khỏi tất cả các chiến dịch hàng lưu kho tại cửa hàng gần nhất. Để khôi phục việc phân phát quảng cáo cho chiến dịch hàng lưu kho tại cửa hàng gần nhất, bạn phải bật lại tính năng Mua sắm tại địa phương trong mục cài đặt chiến dịch của mình.

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào Chiến dịch từ menu trang ở bên trái, sau đó nhấp vào tên của Chiến dịch mua sắm mà bạn muốn sử dụng cho quảng cáo hàng lưu kho tại cửa hàng gần nhất.
 3. Nhấp vào Cài đặt, sau đó nhấp vào Cài đặt bổ sung bên dưới "Cài đặt chiến dịch mua sắm".
 4. Nhấp vào "Quảng cáo hàng lưu kho tại cửa hàng gần nhất", rồi nhấp chọn hộp bên cạnh Bật quảng cáo cho các sản phẩm được bán tại cửa hàng địa phương.
 5. Nhấp vào Lưu.

Quảng cáo trưng bày mặt hàng

Quảng cáo trưng bày mặt hàng bị tạm dừng ở cấp nhóm quảng cáo. Các bước sau hướng dẫn cách xác định Quảng cáo trưng bày mặt hàng trong phiên bản Google Ads mới. Nếu bạn đang sử dụng phiên bản AdWords cũ, hãy tìm hiểu cách tạm dừng hoặc tiếp tục quảng cáo của bạn.  

Lọc bảng theo Nhóm quảng cáo

 1. Trong menu trang, nhấp vào Nhóm quảng cáo.
 2. Ở góc phía trên bên phải của bảng, hãy nhấp vào biểu tượng bộ lọc Bộ lọc.
 3. Mở rộng bảng điều khiển “Thuộc tính” thả xuống và nhấp vào tùy chọn Loại nhóm quảng cáo, sau đó chọn "Mua sắm--Trưng bày".
 4. Nhấp vào Áp dụng. Bảng sẽ cập nhật để chỉ hiển thị các mục phù hợp với bộ lọc của bạn.

Bật (bỏ tạm dừng) từng quảng cáo

 1. Tìm quảng cáo bạn muốn bật.
 2. Nhấp vào dấu chấm màu xám Tạm dừng bên cạnh quảng cáo. 
 3. Từ menu, hãy chọn Bật để tiếp tục quảng cáo của bạn.

Bật (bỏ tạm dừng) hàng loạt quảng cáo bị ảnh hưởng

 1. Làm theo hướng dẫn để lọc bảng theo Loại nhóm quảng cáo cụ thể.
 2. Nhấp chọn hộp kiểm bên cạnh quảng cáo bạn muốn bật. 
 3. Ở phía trên cùng của bảng, nhấp vào Chỉnh sửa.
 4. Từ menu, chọn Bật để tiếp tục quảng cáo của bạn.

Quảng cáo mẫu ô tô

Quảng cáo mẫu ô tô bị tạm dừng ở cấp chiến dịch. Hãy kiểm tra trạng thái của các chiến dịch này trên trang "Cài đặt" trong Google Ads hoặc liên hệ với người quản lý tài khoản của bạn. Bạn có thể tạm dừng, tiếp tục hoặc xóa chiến dịch.

Lưu ý: Trừ khi bạn bắt đầu sử dụng nhà cung cấp dịch vụ đo lường lần nhấp được chấp thuận, quảng cáo của bạn sẽ chạy mà không được đo lường khi bạn bỏ tạm dừng chúng.
 
Quảng cáo của bạn sẽ không tích lũy chi phí trong khi bị tạm dừng.

Liên kết liên quan

Tạm dừng, tiếp tục hoặc xóa chiến dịch

Tạm dừng hoặc tiếp tục quảng cáo của bạn

Tạm dừng hoặc tiếp tục nhóm quảng cáo của bạn

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố