Prisskillnad för jämförelseprodukt (beta): Definition

Prisskillnad för jämförelseprodukt (beta): Detta är den procentuella skillnaden mellan det genomsnittliga priset på produkten och motsvarande jämförelsepris. För produktgrupper viktas prisskillnaden utifrån produktens trafikpotential. Mer populära produkter väger tyngre än mindre populära produkter.
Var den här artikeln till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?