Pagkakaiba sa benchmark sa presyo ng produkto (beta): Kahulugan

Pagkakaiba sa benchmark na presyo ng produkto (beta): Ito ang porsyento ng pagkakaiba ng average na presyo ng iyong produkto at ng nauugnay na benchmark na presyo ng produkto. Para sa mga pangkat ng produkto, tinitimbang ang pagkakaiba ng presyo batay sa potensyal na trapiko ng iyong produkto. Magiging mas matimbang ang mga mas sikat na produkto kaysa sa mga hindi gaanong sikat na produkto.

Mga kaugnay na link

Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?

Kailangan ng higit pang tulong?

Mag-sign in para sa mga opsyon sa karagdagang suporta para mabilis na malutas ang iyong isyu