Ero tuotteen vertailuhintaan (beta): Määritelmä

Ero tuotteen vertailuhintaan (beta): Tämä on tuotteen keskihinnan ja vertailuhinnan välinen prosentuaalinen ero. Tuoteryhmissä hintaero on painotettu tuotteen potentiaalisen liikennemäärän perusteella. Suositumpia tuotteita painotetaan enemmän kuin vähemmän suosittuja tuotteita.

Aiheeseen liittyvä linkki

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?