Συγκριτική αξιολόγηση διαφοράς τιμής προϊόντος (beta): Ορισμός

Συγκριτική αξιολόγηση διαφοράς τιμής προϊόντος: Αυτή είναι η ποσοστιαία διαφορά μεταξύ της τιμής του προϊόντος σας και της σχετικής συγκριτικής αξιολόγησης τιμής. Για τις ομάδες προϊόντων, η διαφορά τιμής σταθμίζεται με βάση τις δυνατότητες επισκεψιμότητας του προϊόντος σας. Τα πιο δημοφιλή προϊόντα θα έχουν μεγαλύτερη στάθμιση από τα λιγότερο δημοφιλή προϊόντα.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας

true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
73067
false