Συγκριτική αξιολόγηση διαφοράς τιμής προϊόντος (beta): Ορισμός

Συγκριτική αξιολόγηση διαφοράς τιμής προϊόντος: Αυτή είναι η ποσοστιαία διαφορά μεταξύ της τιμής του προϊόντος σας και της σχετικής συγκριτικής αξιολόγησης τιμής. Για τις ομάδες προϊόντων, η διαφορά τιμής σταθμίζεται με βάση τις δυνατότητες επισκεψιμότητας του προϊόντος σας. Τα πιο δημοφιλή προϊόντα θα έχουν μεγαλύτερη στάθμιση από τα λιγότερο δημοφιλή προϊόντα.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;