Benchmark na presyo ng produkto (beta): Kahulugan

Benchmark na presyo ng produkto (beta): Ito ang average na presyong tinimbang batay sa pag-click para sa isang produkto sa lahat ng merchant na nag-a-advertise ng produktong iyon gamit ang mga Shopping ad.

Mga kaugnay na link

Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?

Kailangan ng higit pang tulong?

Mag-sign in para sa mga opsyon sa karagdagang suporta para mabilis na malutas ang iyong isyu