Rozwiązywanie problemów z tagowaniem całej witryny

Aby uzyskać najdokładniejsze pomiary kampanii Google Ads, użyj tagu dla całej witryny, który ustawia pliki cookie w tej samej domenie co Twoja witryna (tzw. własne pliki cookie). Jeśli masz włączone automatyczne tagowanie, własne pliki cookie będą mogły przechowywać parametr GCLID („identyfikator kliknięcia Google”) oraz parametr AUID („identyfikator użytkownika reklamodawcy”), gdy dojdzie do kliknięcia.Te pliki cookie przechowują unikalny identyfikator użytkownika lub kliknięcia reklamy, które przekierowało go na Twoją stronę. Gdy te same tagi zostaną wywołane na stronie konwersji, użyją zapisanych parametrów GCLID i AUID do prawidłowego pomiaru konwersji.

Jeśli masz już wdrożone jedno z naszych rozwiązań do tagów dla całej witryny – tj. globalny tag witryny (gTag), Menedżera tagów Google lub Google Analytics – a Twoje konto nadal jest oznaczone jako zawierające problemy do rozwiązania, wykonaj poniższe czynności. Zagwarantuje to dokładny pomiar konwersji.

Sprawdź, czy masz włączone automatyczne tagowanie

Aby dokładnie mierzyć konwersje, włącz automatyczne tagowanie na koncie Google Ads. Pozwoli to automatycznie dodawać parametry GCLID i AUID do strony docelowej po kliknięciu reklamy. Zostaną one zapisane we własnym pliku cookie wdrażanym przez jedno z naszych rozwiązań dla tagów dla całej witryny. Instrukcje znajdziesz tutaj. Aby sprawdzić, czy automatyczne tagowanie działa, wykonaj te instrukcje.

Automatyczne tagowanie jest zgodne z parametrami ValueTrack. Jeśli chcesz dodać kolejne parametry do adresu URL, przeczytaj ten artykuł.

Sprawdź, czy tag dla całej witryny uruchamia się na wszystkich stronach

Aby gromadzić identyfikatory kliknięć Google i przechowywać je we własnych plikach cookie, musisz mieć wdrożone na wszystkich stronach docelowych śledzenie całej witryny. Jeśli niektóre strony docelowe nie zawierają tagu dla całej witryny, część prowadzących do nich kliknięć nie będzie śledzona. Aby sprawdzić, które strony docelowe są używane w reklamach, kliknij „Strony docelowe” w menu po lewej stronie.

Możesz sprawdzić „Współczynnik zgodności śledzenia konwersji”, by zobaczyć szacunkowy odsetek kliknięć, w których przypadku można śledzić konwersje za pomocą własnego pliku cookie na stronie docelowej. Jest to najdokładniejszy sposób śledzenia konwersji. Wartość tego współczynnika poniżej 100% oznacza, że w niektórych przeglądarkach część konwersji nie jest objęta śledzeniem. Więcej informacji znajdziesz w artykule Współczynnik zgodności śledzenia konwersji.

Jeśli korzystasz z Menedżera tagów Google, włącz tag łączący konwersje

Tag łączący konwersje służy do przechowywania danych kliknięcia we własnych plikach cookie powiązanych z Twoją domeną. Ta funkcja pozwala zapewnić dokładny pomiar konwersji. Wdróż tag łączący konwersje na wszystkich stronach, na które mogą trafiać użytkownicy po kliknięciu reklamy lub promocji. Zalecamy, by tag łączący konwersje uruchamiał się na wszystkich stronach.

Sprawdź, czy na stronach konwersji znajdują się dodane wcześniej tagi

Sprawdź, czy ze stron konwersji zostały usunięte wszystkie dodane wcześniej tagi (tj. stary tag śledzenia konwersji Google Ads lub stare tagi Floodlight), by uniknąć podwójnego zliczania konwersji. Możesz użyć do tego rozszerzenia Google Tag Assistant lub na koncie Google Ads wejść na stronę Narzędzia > Konwersje > Wybierz konwersję > Strony internetowe. Kliknij link strony i sprawdź, czy są na niej wcześniej dodane tagi. Jeśli tak, usuń je i zachowaj tylko tag dla całej witryny*.

* Ta instrukcja ma zastosowanie tylko wtedy, gdy używasz globalnego tagu witryny (gTag) lub Menedżera tagów Google. Jeśli korzystasz z konta Google Analytics połączonego z Google Ads, możesz zachować stary tag.

Jeśli korzystasz z Google Analytics, upewnij się, że usługi są prawidłowo połączone z Google Ads.

Podczas łączenia usług w Analytics z kontem Google Ads upewnij się, że usługi w Analytics są połączone z kontem Google Ads, na którym są tworzone konwersje. Jeśli konwersje są tworzone na koncie menedżera Google Ads (MCK), usługi w Analytics muszą być połączone z tym kontem, a nie z kontami podrzędnymi wobec tego konta MCK i korzystającymi ze zdefiniowanych na nim działań powodujących konwersje.

Sprawdź, czy masz wiele domen lub wiele kont Google Ads

Jeśli na koncie Google Ads masz więcej niż jedną domenę, sprawdź, czy w każdej z nich zostało wdrożone rozwiązanie do tagów dla całej witryny. Jeśli korzystasz z Google Ads w połączeniu z Google Analytics, sprawdź, czy wszystkie konta i widoki danych Google Analytics są połączone z kontem Google Ads.

Jeśli masz więcej niż jedno konto Google Ads, sprawdź, czy wszystkie konwersje na każdym koncie są objęte rozwiązaniem dla tagu dla całej witryny. Może się zdarzyć, że usługa Google Analytics nie jest połączona ze wszystkimi kontami lub masz wiele domen, z których niektóre zawierają tag dla całej witryny, a inne nie.

Sprawdź zgodność domeny stron konwersji

Strona konwersji musi mieć taką samą domenę jak strona docelowa reklamy. W przeciwnym razie trzeba wdrożyć śledzenie w wielu domenach (gTag dla śledzenia konwersji w Google Ads – instrukcje, Google Analytics – instrukcje lub Menedżer tagów Google – instrukcje). Spróbuj znaleźć wspólny wzorzec, np. inną domenę, ścieżkę lub subdomenę. Istnieją trzy przypadki:

  • Domena taka sama jak w przypadku stron docelowych: nie trzeba nic zmieniać
  • Twoja domena, ale inna niż w przypadku strony docelowej: potrzebujesz rozwiązania dla wielu domen
  • Domena firmy zewnętrznej: nie jest to rozwiązanie długoterminowe, jeśli firma zewnętrzna nie wdroży tagów dla całej witryny

Sprawdź, czy pliki cookie nadal są dostępne na stronach konwersji

Aby dokładnie mierzyć konwersje, parametry GCLID i AUID gromadzone we własnych plikach cookie na stronach docelowych muszą być dostępne w przeglądarce także na stronach konwersji. Aby to osiągnąć, w przeglądarce muszą znajdować się pliki cookie, gdy klient dokonuje konwersji. Skontaktuj się ze swoim zespołem programistów, aby sprawdzić, czy pliki cookie nie są usuwane przez Twoją witrynę, zanim klienci przejdą na strony konwersji (możesz użyć Narzędzi dla programistów, aby przetestować konwersje i sprawdzić, czy parametry GCLID i AUID zostaną dołączone do pliku cookie).

Sprawdź, czy z tagu nie usunięto części kodu JavaScript

Użycie tagu <img> (tzw. implementacji „tylko piksel”) może wpłynąć na śledzenie w niektórych przeglądarkach. Użyj w swojej witrynie pełnego tagu JavaScript dla całej witryny.

Nie uruchamiaj śledzenia konwersji z poziomu elementu iframe

Nie używaj dotychczasowych tagów (np. tagów Floodlight lub innych narzędzi do śledzenia) do wdrażania tagu śledzenia konwersji (tzw. piggybacking). Te tagi będą uruchamiane z innej domeny, dlatego ich wdrożone pliki cookie nie będą uznawane za własne pliki cookie.

Wykonaj powyższe kroki we wszystkich witrynach (w tym w witrynach mobilnych)

Jeśli Twoje kampanie Google Ads odsyłają ruch do witryn w różnych domenach lub masz wersje mobilne swoich witryn, dopilnuj, aby tagi dla całej witryny zostały prawidłowo zainstalowane we wszystkich Twoich witrynach. Wykonaj wszystkie czynności podane w tym artykule, by dokładnie zliczać każdą konwersję.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem