Rozwiązywanie problemów z tagowaniem całej witryny

Aby uzyskać najdokładniejsze pomiary kampanii Google Ads, użyj tagu dla całej witryny, który ustawia pliki cookie w tej samej domenie co Twoja witryna (tzw. własne pliki cookie). Jeśli masz włączone automatyczne tagowanie, własne pliki cookie będą mogły przechowywać parametr identyfikatora kliknięcia Google, gdy dojdzie do kliknięcia. Gdy te same tagi zostaną wywołane na stronie konwersji, użyją zapisanego identyfikatora kliknięcia Google do prawidłowego pomiaru konwersji.

Jeśli masz już wdrożone jedno z naszych rozwiązań dla tagów dla całej witryny (tj. globalny tag witryny (gTag), Menedżera tagów Google lub Google Analytics), a Twoje konto nadal jest oznaczone jako zawierające problemy do rozwiązania, wykonaj poniższe czynności. Zagwarantuje to dokładny pomiar konwersji.

Sprawdź, czy masz włączone automatyczne tagowanie

Aby dokładnie mierzyć konwersje, włącz automatyczne tagowanie na koncie Google Ads. Pozwoli to automatycznie dodawać parametr identyfikatora kliknięcia Google do strony docelowej po kliknięciu reklamy. Zostanie on zapisany we własnym pliku cookie wdrażanym przez jedno z naszych rozwiązań dla tagów dla całej witryny. Instrukcje znajdziesz tutaj. Aby sprawdzić, czy automatyczne tagowanie działa, postępuj zgodnie z tymi instrukcjami.

Automatyczne tagowanie jest zgodne z parametrami ValueTrack. Jeśli chcesz dodać kolejne parametry do adresu URL, przeczytaj ten artykuł.

Sprawdź, czy na stronach konwersji znajdują się wcześniej dodane tagi

Sprawdź, czy ze stron konwersji zostały usunięte wszystkie wcześniej dodane tagi (tj. stary tag śledzenia konwersji Google Ads lub stare tagi Floodlight), by uniknąć podwójnego liczenia konwersji. Możesz użyć do tego rozszerzenia Google Tag Assistant lub na koncie Google Ads wejść na stronę Narzędzia > Konwersje > Wybierz konwersję > Strony internetowe. Kliknij link strony i sprawdź, czy są na niej wcześniej dodane tagi. Jeśli tak, usuń je i zachowaj tylko tag dla całej witryny*.

* Ta instrukcja ma zastosowanie tylko wtedy, gdy używasz globalnego tagu witryny (gTag) lub Menedżera tagów Google. Jeśli korzystasz z konta Google Analytics połączonego z Google Ads, możesz zachować stary tag.

Jeśli korzystasz z Menedżera tagów Google, włącz tag łączący konwersje

Tag łączący konwersje służy do przechowywania danych kliknięcia we własnych plikach cookie powiązanych z Twoją domeną. Ta funkcja pozwala zapewnić dokładny pomiar konwersji. Wdróż tag łączący konwersje na wszystkich stronach, na które mogą trafiać użytkownicy po kliknięciu reklamy lub promocji. Zalecamy, by tag łączący konwersje uruchamiał się na wszystkich stronach.

Sprawdź, czy masz wiele domen lub wiele kont Google Ads

Jeśli na koncie Google Ads masz więcej niż jedną domenę, sprawdź, czy w każdej z nich zostało wdrożone rozwiązanie dla tagów dla całej witryny. Jeśli korzystasz z Google Ads w połączeniu z Google Analytics, sprawdź, czy wszystkie konta i widoki danych Google Analytics są połączone z kontem Google Ads.

Jeśli masz więcej niż jedno konto Google Ads, sprawdź, czy wszystkie konwersje na każdym koncie są objęte rozwiązaniem dla tagu dla całej witryny. Może się zdarzyć, że usługa Google Analytics nie jest połączona ze wszystkimi kontami lub masz wiele domen, z których niektóre zawierają tag dla całej witryny, a inne nie.

Sprawdź zgodność domeny stron konwersji

Strona konwersji musi mieć taką samą domenę jak strona docelowa reklamy. W przeciwnym wypadku trzeba wdrożyć śledzenie w wielu domenach (gTag dla śledzenia konwersji w Google Ads – instrukcje, Google Analytics – instrukcje, Menedżer tagów Google – instrukcje). Spróbuj znaleźć wspólny wzorzec, np. inną domenę, ścieżkę lub subdomenę. Istnieją trzy przypadki:

  • Domena taka sama jak w przypadku stron docelowych: nie trzeba nic zmieniać
  • Twoja domena, ale inna niż w przypadku strony docelowej: potrzebujesz rozwiązania dla wielu domen
  • Domena firmy zewnętrznej: nie jest to rozwiązanie długoterminowe, jeśli firma zewnętrzna nie wdroży tagów dla całej witryny

Sprawdź, czy pliki cookie nadal znajdują się na stronach konwersji

Aby dokładnie mierzyć konwersje, identyfikatory kliknięć Google gromadzone we własnych plikach cookie na stronach docelowych muszą być dostępne w przeglądarce również na stronach konwersji. Aby to osiągnąć, pliki cookie muszą być dostępne w przeglądarce, gdy klient dokonuje konwersji. Skontaktuj się ze swoim zespołem programistów, by sprawdzić, czy pliki cookie nie są usuwane przez Twoją witrynę, zanim klienci przejdą na strony konwersji (możesz użyć Narzędzi dla programistów, by przetestować konwersje i sprawdzić, czy identyfikator kliknięcia Google zostanie dołączony do pliku cookie).

Sprawdź, czy z tagu nie usunięto części kodu JavaScript

Użycie tagu <img> (tzw. implementacji „tylko piksel”) może wpłynąć na śledzenie w niektórych przeglądarkach. Użyj pełnego tagu JavaScript dla całej witryny w swojej witrynie.

Sprawdź, czy wszystkie konwersje są rejestrowane przez tag dla całej witryny

Jeśli masz więcej niż jedno działanie powodujące konwersję, sprawdź, czy wszystkie działania są rejestrowane przez tag dla całej witryny. Możliwe, że jednocześnie używasz starego i nowego (gtag.js) rozwiązania do śledzenia konwersji lub że domena używa innego rozwiązania do śledzenia konwersji, które nie jest połączone, ale znajduje się na tym samym koncie.

Sprawdź, czy tag dla całej witryny uruchamia się na wszystkich stronach

Aby gromadzić identyfikatory kliknięć Google i przechowywać je we własnych plikach cookie, musisz mieć wdrożone śledzenie dla całej witryny na wszystkich stronach docelowych. Jeśli niektóre strony docelowe nie zawierają tagu dla całej witryny, prowadzące do nich kliknięcia nie będą śledzone. Aby sprawdzić, których stron docelowych używasz w swoich reklamach, wejdź na stronę Raporty > Raporty > + (Nowy raport) > Tabela i wybierz Stronę docelową jako Wiersz, a Kliknięcia jako Dane dla ostatnich 14 dni. Następnie możesz użyć rozszerzenia Google Tag Assistant, by sprawdzić, czy na tych stronach znajdują się jakieś tagi.

Nie uruchamiaj śledzenia konwersji z poziomu elementu iframe

Nie używaj istniejących tagów (np. tagów Floodlight lub innych narzędzi do śledzenia) do wdrażania tagu śledzenia konwersji (tzw. piggybacking). Te tagi będą uruchamiane z innej domeny, dlatego ich wdrożone pliki cookie nie będą uznawane za własne pliki cookie.

Wykonaj powyższe kroki we wszystkich witrynach (w tym w witrynach mobilnych)

Jeśli Twoje kampanie Google Ads odsyłają ruch do witryn w różnych domenach lub masz wersje mobilne swoich witryn, dopilnuj, by tagi dla całej witryny zostały prawidłowo zainstalowane we wszystkich witrynach. Wykonaj wszystkie kroki opisane w tym artykule, by dokładnie mierzyć wszystkie konwersje.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem