Feilsøk taggingen av hele nettstedet

For at Google Ads-kampanjene dine skal måles så nøyaktig som mulig, bør du sjekke at du bruker den samme taggen på hele nettstedet. En slik tag kan plassere informasjonskapsler på det samme domenet som nettstedet ditt (informasjonskapsel fra førstepart). Hvis du har slått på automatisk merking, kan disse informasjonskapslene fra førsteparten lagre GCLID-parameteren (identifikator for Google-klikk) og AUID-parameteren (bruker-ID for annonsøren) etter at det forekommer et klikk. Disse informasjonskapslene lagrer en unik identifikator for en bruker eller annonseklikket som førte brukeren til nettstedet ditt. Når de samme taggene deretter utløses på konverteringssiden, spores konverteringer på riktig måte ved hjelp av disse to parameterne.

Hvis du allerede har implementert en av løsningene våre med samme tag på hele nettstedet (altså en global nettstedstag (gTag), Google Tag Manager eller Google Analytics) og du fortsatt får feilmeldinger i kontoen din, kan du følge fremgangsmåten nedenfor for å sikre at konverteringene måles riktig.

Sjekk at du har slått på automatisk merking

For å kunne måle konverteringer helt nøyaktig må du slå på automatisk merking i Google Ads-kontoen din. Dermed kan Google automatisk legge til GCLID- og AUID-parameteren på landingssiden din etter at et annonseklikk har inntruffet. Disse lagres deretter i en informasjonskapsel fra førstetilbyder som implementeres gjennom en av løsningene våre for tagging av hele nettstedet (se veiledningen). Du kan også sjekke om den automatiske merkingen faktisk fungerer, ved å følge denne veiledningen.

Den automatiske merkingen er kompatibel med verdisporingsparametere. Hvis du har behov for å legge til flere parametere i nettadressen din, kan du lese gjennom denne artikkelen.

Kontrollér om den samme taggen utløses på alle sidene

Alle landingssidene dine må ha en sporingsløsning som brukes på hele nettstedet, for at GCLID-parameteren skal knyttes til og lagres i en førsteparts informasjonskapsel. Hvis denne taggen mangler på enkelte av landingssidene, kan du ikke spore enkelte av klikkene som fører brukerne til disse sidene. Hvis du vil se hvilke landingssider du bruker i annonsene dine, er det bare å klikke på «Landingssider» i sidemenyen til venstre.

Kompatibilitetsfrekvensen for konverteringssporingen viser den anslåtte prosentandelen av klikk på landingssiden din hvor det kan spores påfølgende konverteringer via en informasjonskapsel fra førstepart, som er den mest nøyaktige måten å spore konverteringer på. En frekvens på under 100 % tilsier at noen av konverteringene dine ikke spores i enkelte nettlesere. Du kan finne ut mer ved å lese artikkelen der vi forklarer hvordan du kan tolke kompatibilitetsfrekvensen for konverteringssporing.

Husk å slå på konverteringstilknytning hvis du bruker Google Tag Manager

Taggen for konverteringstilknytning brukes til å lagre klikkdata i førsteparts informasjonskapsler knyttet til domenet ditt. Denne funksjonaliteten bidrar til å sikre at konverteringene måles på en effektiv måte. Vi anbefaler at du implementerer taggen for konverteringstilknytning på alle sider der besøkende kan havne etter at de har klikket på en annonse eller kampanje. Det beste er faktisk om denne taggen utløses på alle sidene dine.

Se etter eldre tagger på konverteringssidene

For å unngå at konverteringer telles dobbelt, bør du sjekke at du har fjernet eldre tagversjoner (dvs. eldre tagger for konverteringssporing i Google Ads eller Floodlight-tagger) fra konverteringssidene dine. For å gjøre det må du åpne Google Tag-assistenten og følge menybanen Verktøy > Konverteringer > Velg en konvertering > Nettsider i Google Ads-kontoen din. Klikk på linken til den aktuelle nettsiden for å sjekke om den inneholder eldre tagger. Hvis du finner slike tagger, fjerner du dem og beholder bare taggen som brukes på hele nettstedet.*

*Dette gjelder bare den globale nettstedstaggen (gTag) og Google Tag Manager. Hvis du bruker alternativet der Google Analytics knyttes sammen med Google Ads, kan du beholde den eldre versjonen av taggen.

Hvis du bruker Google Analytics, må du sørge for at områdene er korrekt knyttet sammen med Google Ads.

Når du knytter Analytics-områder sammen med Google Ads-kontoen din, må du sørge for at Analytics-områdene er knyttet sammen med Google Ads-kontoen der konverteringene opprettes. Hvis det opprettes konverteringer i en Google Ads-managerkonto (MCC), må Analytics-områdene knyttes sammen med den aktuelle kontoen – ikke de underordnede kontoene der disse MCC-konverteringshandlingene brukes.

Sjekk om du har flere domener eller Google Ads-kontoer

Hvis du har mer enn ett domene i Google Ads-kontoen din, må du sørge for at du har implementert den samme taggen på hele nettstedet på alle domenene. Hvis du bruker alternativet der Google Analytics er knyttet til Google Ads, må du sjekke at du har knyttet alle Google Analytics-kontoene og -rapporteringsvisningene til Google Ads-kontoen din.

Hvis du har flere Google Ads-kontoer, må du kontrollere at alle konverteringene i hver enkelt konto omfattes av en løsning med samme tag på hele nettstedet. Google Analytics er kanskje ikke er knyttet til alle kontoene. Hvis du har flere domener, har noen av dem kanskje samme tag på hele nettstedet, mens denne taggen mangler på andre domener.

Sjekk domenet til konverteringssidene

Konverteringssiden må være på det samme domenet som landingssiden til annonsen. Hvis dette ikke er tilfellet, må du implementere sporing av flere domener (se veiledningen for gTag for Google Ads-konverteringssporing, Google Analytics eller Google Tag Manager). Se om du finner et mønster, for eksempel at det er registrert et annet domene eller underdomene eller en annen bane. Vi skiller mellom tre ulike scenarioer:

  • Samme domene som landingssidene: Det er ikke behov for endringer.
  • Kundens domene, men ikke samme domene som landingssiden: Kunden må implementere en løsning for sporing av flere domener.
  • Tredjepartsdomene: Dette kommer ikke til å fungere på lengre sikt, med mindre den aktuelle tredjeparten er villig til å implementere samme tag på hele nettstedet.

Sjekk at informasjonskapslene fortsatt finnes på konverteringssidene

For at du skal kunne måle konverteringer helt nøyaktig, må GCLID- og AUID-parameteren som registreres i informasjonskapsler fra førstepart på landingssidene dine, være angitt både i nettleseren og på konverteringssidene dine. Da må informasjonskapslene være tilgjengelige i nettleseren når kunden konverterer. Sjekk med utviklerteamet ditt at informasjonskapslene ikke slettes av nettstedet ditt før kundene kommer frem til konverteringssidene. Med utviklerverktøyene våre kan du teste konverteringer og forsikre deg om at GCLID- og AUID-parameteren knyttes til en informasjonskapsel.

Påse at du ikke har fjernet JavaScript-delen av taggen

Hvis du bruker «<img>-taggen» (også kalt «bare piksler»-implementeringen), kan det påvirke sporing i enkelte nettlesere. Kontrollér at du bruker den fullstendige JavaScript-taggen på hele nettstedet.

Ikke utløs konverteringssporingen fra iframe-rammer

Unngå å bruke eksisterende tagger (f.eks. Floodlight-tagger eller andre sporingsløsninger) til å implementere taggen for konverteringssporing (også kalt sammenkjeding). Disse taggene utløses fra et annet domene, og derfor regnes de tilhørende informasjonskapslene ikke som førsteparts informasjonskapsler.

Gjennomgå alle trinnene ovenfor på alle nettstedene dine (også mobilnettsteder)

Hvis du sender trafikk til ulike domener med Google Ads-kampanjene dine, eller om du har mobilversjoner av de ulike nettstedene, er det viktig at du korrekt installerer samme tag på alle nettstedene. Du bør dessuten gjennomgå alle trinnene som er beskrevet i denne artikkelen, for å sikre at alle konverteringer måles slik de skal.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt