Feilsøk implementeringen av tagger på nettsteder

For at Google Ads-kampanjene dine skal måles så nøyaktig som mulig, bør du sjekke at du bruker samme tag på hele nettstedet. En slik tag kan plassere informasjonskapsler på det samme domenet som nettstedet ditt (førsteparts informasjonskapsler). Hvis du har slått på automatisk merking, kan disse førsteparts informasjonskapslene lagre GCLID-parameteren etter at det inntreffer et klikk. Når de samme taggene deretter utløses på konverteringssiden, spores konverteringer på riktig måte ved hjelp av denne parameteren.

Hvis du allerede har implementert en av løsningene våre med samme tag på hele nettstedet (altså en global nettstedstag (gTag), Google Tag Manager eller Google Analytics), og du fortsatt får feilmeldinger for kontoen din, følger du trinnene nedenfor for å sikre at konverteringene dine måles riktig.

Sjekk at du har slått på automatisk merking

For å kunne måle konverteringer helt nøyaktig må du slå på automatisk merking i Google Ads-kontoen din. Dermed kan Google automatisk legge til GCLID-parameteren på landingssiden din etter at et annonseklikk har inntruffet. GCLID-parameteren lagres deretter i en førsteparts informasjonskapsel som implementeres gjennom en av løsningene våre med samme tag på hele nettstedet (se veiledningen). Du kan også sjekke om den automatiske merkingen faktisk fungerer, ved å følge denne veiledningen.

Den automatiske merkingen er kompatibel med verdisporingsparametere. Hvis du har behov for å legge til flere parametere i nettadressen din, kan du lese denne artikkelen.

Se etter eldre tagger på konverteringssidene

For å unngå at konverteringer telles dobbelt, bør du sjekke at du har fjernet avviklede tagger (dvs. eldre Google Ads-konverteringssporing eller Floodlight-tagger) fra konverteringssidene dine. Dette kan du gjøre ved å installere Google Tag-assistent. I Google Ads-kontoen din går du til Verktøy > Konv. og velger en konvertering. Deretter går du til «Nettsider» og klikker på linken til den aktuelle nettsiden for å sjekke om den inneholder eldre tagger. Hvis du finner slike tagger, fjerner du dem og beholder bare taggen som brukes på hele nettstedet.*

*Dette gjelder bare den globale nettstedstaggen (gTag) og Google Tag Manager. Hvis du bruker alternativet der Google Analytics er knyttet til Google Ads, kan du beholde den avviklede taggen.

Husk å slå på konverteringstilknytning hvis du bruker Google Tag Manager

Taggen for konverteringstilknytning brukes til å lagre klikkdata i førsteparts informasjonskapsler knyttet til domenet ditt. Denne funksjonaliteten bidrar til å sikre at konverteringene måles på en effektiv måte. Vi anbefaler at du implementerer taggen for konverteringstilknytning på alle sider der besøkende kan havne etter at de har klikket på en annonse eller kampanje. Det beste er faktisk om denne taggen utløses på alle sidene dine.

Sjekk om du har flere domener eller Google Ads-kontoer

Hvis du har mer enn ett domene i Google Ads-kontoen din, må du sørge for at du har implementert en løsning med samme tag på hele nettstedet, på alle domenene. Hvis du bruker alternativet der Google Analytics er knyttet til Google Ads, må du sjekke at du har knyttet alle Google Analytics-kontoene og -rapporteringsvisningene til Google Ads-kontoen din.

Hvis du har flere Google Ads-kontoer, må du kontrollere at alle konverteringene i hver enkelt konto omfattes av en løsning med samme tag på hele nettstedet. Google Analytics er kanskje ikke er knyttet til alle kontoene. Hvis du har flere domener, har noen av dem kanskje samme tag på hele nettstedet, mens denne taggen mangler på andre domener.

Sjekk domenet til konverteringssidene

Konverteringssiden må tilhøre det samme domenet som landingssiden til annonsen. Ellers må du implementere sporing av flere domener (se veiledningen for gTag for Google Ads-konverteringssporing, Google Analytics eller Google Tag Manager. Se om du finner et mønster, for eksempel at det er registrert et annet domene eller underdomene eller en annen bane. Vi skiller mellom tre ulike scenarioer:

  • Samme domene som landingssidene: Det er ikke behov for endringer.
  • Kundens domene, men ikke samme domene som landingssiden: Kunden må implementere en løsning for sporing av flere domener.
  • Tredjepartsdomene: Dette kommer ikke til å fungere på lengre sikt, med mindre den aktuelle tredjeparten er villig til å implementere samme tag på hele nettstedet.

Sjekk at informasjonskapslene fortsatt er tilgjengelige på konverteringssidene

For at du skal kunne måle konverteringer helt nøyaktig, må GCLID-parameterne som knyttes til førsteparts informasjonskapsler på landingssidene dine, være tilgjengelige både i nettleseren og på konverteringssidene dine. Da må informasjonskapslene være tilgjengelige i nettleseren når kunden konverterer. Sjekk med utviklerteamet ditt at informasjonskapslene ikke slettes av nettstedet ditt før kundene kommer frem til konverteringssidene. (Med utviklerverktøyene våre kan du teste konverteringer og forsikre deg om at GCLID-parameteren knyttes til en informasjonskapsel.)

Sjekk at du ikke har fjernet JavaScript-delen av taggen din

<img>-taggen («bare piksler»-implementering) kan påvirke sporingen i enkelte nettlesere. Kontrollér at du bruker den fullstendige JavaScript-taggen for hele nettstedet.

Sjekk at alle konverteringene dine overføres gjennom samme tag på hele nettstedet

Hvis du har flere konverteringshandlinger, må du sørge for at alle registreres via samme tag på hele nettstedet. Det kan være at du bruker både gammel og ny (gtag.js) konverteringssporing. På domenet kan du også ha implementert en bestemt type konverteringssporing som tilhører samme konto, men ikke er tilknyttet taggen som omfatter hele nettstedet.

Sjekk at samme tag utløses på alle sidene dine

Alle landingssidene dine må ha en sporingsløsning som brukes på hele nettstedet, for at GCLID-parameteren skal knyttes til og lagres i en førsteparts informasjonskapsel. Hvis denne taggen mangler på enkelte av landingssidene, kan du ikke spore klikkene som fører til disse sidene. For å sjekke hvilke landingssider som brukes i annonsene dine, går du til Rapporter > Rapporter > + (ny rapport) > Tabell. Velg «Landingsside» som «Rad» og «Klikk» som «Kolonne» for de siste 14 dagene. Deretter kan du identifisere eksisterende tagger på disse sidene ved hjelp av Google Tag-assistent.

Ikke utløs konverteringssporingen fra iframe-rammer

Unngå å bruke eksisterende tagger (f.eks. Floodlight-tagger eller andre sporingsløsninger) til å implementere taggen for konverteringssporing (også kalt sammenkjeding). Disse taggene utløses fra et annet domene, og derfor regnes de tilhørende informasjonskapslene ikke som førsteparts informasjonskapsler.

Gjennomgå alle trinnene ovenfor på alle nettstedene dine (også mobilnettsteder)

Hvis du sender trafikk til ulike domener med Google Ads-kampanjene dine, eller du har mobilversjoner av de ulike nettstedene dine, er det viktig at du installerer samme tag på alle nettstedene og på riktig måte. Dessuten bør du gjennomgå alle trinnene som er beskrevet i denne artikkelen, for å sikre at alle konverteringer måles slik de skal.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt