Problemen met taggen voor uw hele site oplossen

Voor de nauwkeurigste meting van uw Google Ads-campagnes gebruikt u een tag voor de hele site. Dit type tag kan cookies plaatsen in hetzelfde domein als uw site (ook bekend als first party cookies). Als autotagging is ingeschakeld, kunnen deze first party cookies de parameter Google-klik-ID (GCLID) opslaan nadat er een klik heeft plaatsgevonden. Wanneer dezelfde tags vervolgens op de conversiepagina worden geactiveerd, gebruikt deze pagina de opgeslagen Google-klik-ID om conversies correct te meten.

Als u al een van onze oplossingen voor tags voor de hele site heeft geïmplementeerd (d.w.z. de algemene sitetag (gTag), Google Tag Manager of Google Analytics) en uw account wordt nog steeds gemarkeerd, volgt u de onderstaande stappen om er zeker van te zijn dat uw conversies nauwkeurig worden gemeten.

Controleer of autotagging is ingeschakeld

Autotagging moet zijn ingeschakeld in uw Google Ads-account als u conversies nauwkeurig wilt meten. Dit maakt het voor Google mogelijk de parameter Google-klik-ID automatisch toe te voegen aan uw bestemmingspagina nadat er een advertentieklik heeft plaatsgevonden. Deze wordt vervolgens opgeslagen in een first party cookie die wordt geïmplementeerd door een van onze tagoplossingen voor de hele site. Instructies vindt u hier. U kunt ook controleren of autotagging daadwerkelijk werkt door deze instructies te volgen.

Autotagging werkt met ValueTrack-parameters. Lees dit artikel als er extra parameters aan uw URL moeten worden toegevoegd.

Controleer of er verouderde tags op uw conversiepagina's staan

Zorg ervoor dat u verouderde tags heeft verwijderd (bijvoorbeeld oude Google Ads-tags voor het bijhouden van conversies of oude Floodlight-tags) van uw conversiepagina's om dubbeltelling te voorkomen. Gebruik Google Tag Assistant om dit te controleren en ga in uw Google Ads-account naar Tools > Conversies > Selecteer een conversie > Webpagina's. Ga naar de webpaginalink en controleer of er oude tags aanwezig zijn. Verwijder deze als dit het geval is en behoud alleen de tag voor de hele site*.

*Alleen van toepassing als u de algemene sitetag (gTag) of Google Tag Manager gebruikt. Als u Google Analytics aan Google Ads heeft gekoppeld, kunt u de verouderde tag behouden.

Vergeet niet Conversion Linker in te schakelen als u Google Tag Manager gebruikt

De Conversion Linker-tag wordt gebruikt om klikgegevens op te slaan in first party cookies die aan uw domein zijn gekoppeld. Deze functionaliteit zorgt ervoor dat conversies effectief worden gemeten. Implementeer een Conversion Linker-tag op elke pagina waarop bezoekers terecht kunnen komen nadat ze op een advertentie of promotie hebben geklikt. We raden u sowieso aan de Conversion Linker-tag op alle pagina's te activeren.

Controleer of u meerdere domeinen of meerdere Google Ads-accounts heeft

Als u meer dan één domein in uw Google Ads-account heeft, moet u ervoor zorgen dat u voor alle domeinen een tagoplossing voor de hele site heeft. Als u Google Ads aan Google Analytics heeft gekoppeld, moet u ervoor zorgen dat u alle Google Analytics-accounts/-weergaven aan uw Google Ads-account heeft gekoppeld.

Als u meer dan één Google Ads-account heeft, moet u ervoor zorgen dat alle conversies in elk account worden bijgehouden door een tagoplossing voor de hele site. Het kan zijn dat Google Analytics niet aan alle accounts is gekoppeld of dat u meerdere domeinen heeft waarvan sommige wél tags voor de hele site hebben en andere niet.

Controleer de domeinen van conversiepagina's

De conversiepagina moet hetzelfde domein gebruiken als de bestemmingspagina van de advertentie. Implementeer cross-domein tracking als dit niet het geval is (instructies voor 'Conversies bijhouden' van Google Ads met gTag, instructies voor Google Analytics, instructies voor Google Tag Manager). Kijk of er een patroon is, bijvoorbeeld een ander domein, pad of subdomein. We kunnen drie gevallen onderscheiden:

  • Hetzelfde domein als de bestemmingspagina's: er hoeft niets te worden gewijzigd.
  • Uw domein, maar niet hetzelfde als bestemmingspagina: u heeft een oplossing voor verschillende domeinen nodig.
  • Domein van derden: op de lange termijn werkt dit niet meer, tenzij de derde partij bereid is tags voor de hele site te implementeren.

Controleer of er nog steeds cookies beschikbaar zijn op de conversiepagina's

De Google-klik-ID's die zijn vastgelegd in first party cookies op uw bestemmingspagina's, moeten beschikbaar zijn in uw browser en op uw conversiepagina's om conversies nauwkeurig te kunnen meten. Dit kan alleen als er cookies beschikbaar zijn in de browser wanneer een klant converteert. Laat uw ontwikkelaarsteam controleren of cookies niet door uw site worden verwijderd voordat klanten naar conversiepagina's gaan (u kunt de Developer Tools gebruiken om conversies te testen en te controleren of de Google-klik-ID aan een cookie wordt gekoppeld).

Controleer of u het JavaScript-gedeelte van uw tag niet heeft verwijderd

Het gebruik van de <img>-tag (ook bekend als een implementatie van uitsluitend pixels) kan van invloed zijn op de tracking in bepaalde browsers. Zorg ervoor dat u de volledige JavaScript-tag voor de hele site op uw website gebruikt.

Controleer of al uw conversies via een tag voor de hele site verlopen

Als u meer dan één conversieactie heeft, controleert u of ze allemaal via een tag voor de hele site worden bijgehouden. Het kan zijn dat u een combinatie van oude en nieuwe (gtag.js) tags voor conversies bijhouden gebruikt, of dat een domein een specifieke tag voor conversies bijhouden gebruikt die niet is gekoppeld, maar die wel in hetzelfde account is geïmplementeerd.

Controleer of er op al uw pagina's een tag voor de hele site wordt geactiveerd

Er is een tag-oplossing voor de hele site nodig op alle bestemmingspagina's om de Google-klik-ID te verzamelen en op te slaan in een first party cookie. Als sommige bestemmingspagina's geen tag voor de hele site bevatten, kunnen klikken die naar deze pagina's leiden niet worden bijgehouden. Als u wilt controleren welke bestemmingspagina's in uw advertenties worden gebruikt, gaat u naar Rapporten > Rapporten > + (Nieuw rapport) > Tabel en selecteert u Bestemmingspagina als Rij en Klikken as Statistiek voor de afgelopen veertien dagen. Vervolgens kunt u Google Tag Assistant gebruiken om te controleren of er al tags op die pagina's aanwezig zijn.

Activeer het bijhouden van conversies niet binnen een iframe

Gebruik geen bestaande tags (bijvoorbeeld Floodlight-tags of andere trackingoplossingen) om uw tag voor het bijhouden van conversies te implementeren (ook wel 'tags linken' genoemd). Deze tags worden geactiveerd vanuit een ander domein. De door deze tags geïmplementeerde cookies worden om die reden niet beschouwd als first party cookies.

Loop alle bovenstaande stappen na op al uw sites (ook op mobiele sites)

Als uw Google Ads-campagnes verkeer naar verschillende sitedomeinen verzenden en/of als u mobiele versies van die sites heeft, is het belangrijk dat u tags voor de hele site correct op al uw sites installeert. Loop ook alle stappen na die in dit document worden beschreven om ervoor te zorgen dat alle conversies nauwkeurig worden gemeten.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen