Problemen met uw tagging voor de hele site oplossen

Opmerking: De Google-tag is een doorontwikkeling van de algemene sitetag (gtag.js). Dankzij deze wijziging krijgen nieuwe en bestaande gtag.js-installaties nieuwe mogelijkheden waarmee u meer kunt doen, de gegevenskwaliteit kunt verbeteren en nieuwe functies kunt gebruiken. Allemaal zonder extra code. Bekijk meer informatie over de Google-tag.

Voor de nauwkeurigste meting van uw Google Ads-campagnes gebruikt u een tag voor de hele site. Dit type tag kan cookies plaatsen in hetzelfde domein als uw site (ook bekend als first party cookies). Als autotagging aanstaat, kunnen deze first party cookies de parameters GCLID (Google-klik-ID) en AUID (Gebruikers-ID van adverteerder) opslaan nadat er een klik heeft plaatsgevonden. In deze cookies wordt een unieke ID opgeslagen voor de gebruiker of de advertentieklik die de gebruiker naar uw site heeft geleid. Als dezelfde tags vervolgens op de conversiepagina worden geactiveerd, gebruikt deze pagina de opgeslagen GCLID en de AUID om conversies correct te meten.

Als u al een van onze oplossingen voor tags voor de hele site heeft geïmplementeerd (zoals de Google-tag of Google Tag Manager) en uw account nog steeds wordt gemarkeerd, volgt u de onderstaande stappen om er zeker van te zijn dat uw conversies nauwkeurig worden gemeten.

Corrigeer niet-geverifieerde conversies of conversies met een inactieve tag

Als de status 'Niet-geverifieerd' of 'Tag inactief' voor uw conversie wordt weergegeven in de kolom 'Status voor het bijhouden van conversies' in de conversietabel, kunt u Tag Assistant gebruiken om uw conversies te verifiëren. Tag Assistant is een tool waarmee u conversieacties rechtstreeks op uw website kunt verifiëren vanuit uw Google Ads-account. Als u door elke pagina van uw website klikt, worden er foutopsporingsgegevens weergegeven in de Tag Assistant-badge en krijgt u instructies om de niet-geverifieerde conversies of conversies met een inactieve tag te corrigeren. Voor instructies gaat u naar Tag Assistant gebruiken om problemen met niet-geverifieerde of inactieve conversieacties op te lossen.

De status van uw tags controleren

Gebruik de tool Diagnostische gegevens van tags in het gedeelte Google-tag in Google Ads, Google Analytics en Google Tag Manager om de gegevensnauwkeurigheid van uw site verder te verbeteren en het probleemoplossingsproces te stroomlijnen. Diagnostische gegevens tag scant de tags op uw website en biedt een gedetailleerd rapport van de kwaliteit, ingedeeld op statussen, zoals Uitstekend, Goed, Vereist aandacht en Urgent. Elke status bevat gedetecteerde problemen en stapsgewijze oplossingen om deze op te lossen. Als een probleem is opgelost, updatet de tool de status van de tag. Via Diagnostische gegevens tags kunt u snel potentiële problemen identificeren en oplossen.

Controleren of autotagging aanstaat

Autotagging moet aanstaan in uw Google Ads-account als u conversies nauwkeurig wilt meten. Dit maakt het voor Google mogelijk de parameters GCLID en AUID automatisch aan uw landingspagina toe te voegen nadat er een advertentieklik heeft plaatsgevonden. Deze wordt vervolgens opgeslagen in een first party cookie die wordt geïmplementeerd door een van onze oplossingen voor tagging voor de hele site. Voor instructies gaat u naar Over autotagging. U kunt ook checken of Google Ads-autotagging werkt.

Autotagging werkt met ValueTrack-parameters. Als er extra parameters aan uw URL moeten worden toegevoegd, leest u Tracking instellen met ValueTrack-parameters.

Check of er op al uw pagina's een tag voor de hele site wordt geactiveerd

Er is een oplossing voor tagging voor de hele site nodig op alle pagina's om de GCLID te verzamelen en op te slaan in een first party cookie. Als sommige landingspagina's geen tag voor de hele site bevatten, kunnen bepaalde klikken die naar deze pagina's leiden, niet worden bijgehouden. Als u wilt checken welke landingspagina's in uw advertenties worden gebruikt, klikt u op Landingspagina's in het paginamenu aan de linkerkant.

U kunt uw compatibiliteitspercentage voor het bijhouden van conversies bekijken om het geschatte percentage klikken te bekijken waarvoor conversies kunnen worden bijgehouden via een first party cookie op de landingspagina. Dit is de meest nauwkeurige manier om conversies bij te houden. Een percentage lager dan 100% betekent dat sommige van uw conversies niet worden bijgehouden in bepaalde browsers. Als u verouderde tags gebruikt, kan in dit rapport ook worden aangegeven dat u uw tags moet upgraden naar de Google-tag of dat u Google Tag Manager moet gebruiken. Meer informatie over het compatibiliteitspercentage voor het bijhouden van conversies

Zet Conversion Linker aan als u Google Tag Manager gebruikt

De Conversion Linker-tag wordt gebruikt om klikgegevens op te slaan in first party cookies die aan uw domein zijn gekoppeld. Deze functionaliteit zorgt ervoor dat conversies effectief worden gemeten. Implementeer een Conversion Linker-tag op elke pagina waarop bezoekers terecht kunnen komen nadat ze op een advertentie of promotie hebben geklikt. We raden u aan de Conversion Linker-tag op alle pagina's te activeren.

Check of er verouderde tags op uw conversiepagina's staan

Zorg ervoor dat u verouderde tags heeft verwijderd (bijvoorbeeld oude Google Ads-tags voor het bijhouden van conversies of oude Floodlight-tags) van uw conversiepagina's om dubbeltelling te voorkomen. U kunt Google Tag Assistant gebruiken om dat te checken.

Opmerking: De instructies hieronder maken deel uit van het nieuwe ontwerp van de Google Ads-gebruikerservaring. Als u het vorige ontwerp wilt gebruiken, klikt u op het icoon Weergave en selecteert u Vorig ontwerp gebruiken. Als u nog steeds de vorige versie van Google Ads gebruikt, kunt u met de snelle referentiekaart of de zoekbalk in het navigatievenster bovenaan Google Ads de pagina vinden die u zoekt.
  1. Klik in uw Google Ads-account op het icoon Doelen Icoon Doelen.
  2. Klik in het gedeeltemenu op het dropdownmenu Conversies en dan op Overzicht.
  3. Selecteer een conversie.
  4. Selecteer Webpagina's in het menu bovenaan en kijk of er oude tags aanwezig zijn. Verwijder deze als dat het geval is en behoud alleen de tag voor de hele site (bijvoorbeeld de Google-tag of een tag van Google Tag Manager).

Zorg ervoor dat property's correct aan Google Ads zijn gekoppeld als u Google Analytics gebruikt

Als u Analytics-property's aan uw Google Ads-account koppelt, zorgt u ervoor dat de Analytics-property's zijn gekoppeld aan het Google Ads-account waar de conversies worden gemaakt. Als er conversies worden gemaakt in een Google Ads-manageraccount (Mijn Klantencentrum), moeten de Analytics-property's aan dat account zijn gekoppeld en niet aan de onderliggende accounts die deze Mijn Klantencentrum-conversieacties gebruiken.

Check of u meerdere domeinen of meerdere Google Ads-accounts heeft

Als u meer dan één domein in uw Google Ads-account heeft, zorgt u ervoor dat u voor alle domeinen een tagoplossing voor de hele site heeft. Als u Google Ads aan Google Analytics heeft gekoppeld, zorgt u ervoor dat u alle Google Analytics-accounts/-weergaven aan uw Google Ads-account heeft gekoppeld.

Als u meer dan één Google Ads-account heeft, zorgt u ervoor dat alle conversies in elk account worden bijgehouden door een tagoplossing voor de hele site. Het kan zijn dat Google Analytics niet aan alle accounts is gekoppeld of dat u meerdere domeinen heeft waarvan sommige wél tags voor de hele site hebben en andere niet.

Check de domeinen van conversiepagina's

De conversiepagina moet hetzelfde domein gebruiken als de landingspagina van de advertentie. Implementeer cross-domein tracking als dit niet het geval is (de Google-tag, instructies voor Google Analytics, instructies voor Google Tag Manager). Kijk of er een patroon is, bijvoorbeeld een ander domein, pad of subdomein. We kunnen onderscheid maken tussen 3 gevallen:

  • Hetzelfde domein als de landingspagina's: er hoeft niets te worden gewijzigd.
  • Uw domein, maar niet hetzelfde als de landingspagina: u heeft een oplossing voor verschillende domeinen nodig.
  • Domein van derden: op de lange termijn werkt dit niet, tenzij de derde partij bereid is tags voor de hele site te implementeren.

Check of er nog steeds cookies beschikbaar zijn op de conversiepagina's

De GCLID's en AUID's die zijn vastgelegd in first party cookies op uw landingspagina's, moeten in uw browser en op uw conversiepagina's beschikbaar zijn om conversies nauwkeurig te kunnen meten. Dit kan alleen als er cookies beschikbaar zijn in de browser wanneer een klant converteert. Laat uw ontwikkelaarsteam nagaan of cookies niet door uw site worden verwijderd voordat klanten naar conversiepagina's gaan (u kunt de Developer Tools gebruiken om conversies te testen en te checken of de GCLID via de URL wordt doorgegeven en in een cookie wordt opgeslagen).

Check of u het JavaScript-gedeelte van uw tag niet heeft verwijderd

Het gebruik van de <img>-tag (ook bekend als een implementatie van uitsluitend pixels) kan van invloed zijn op de tracking in bepaalde browsers. Zorg ervoor dat u de complete JavaScript-tag voor de hele site op uw website gebruikt.

Activeer het bijhouden van conversies niet binnen een iframe

Implementeer uw tags niet binnen iframes, want dit kan nauwkeurige metingen in de weg staan. Er kunnen iframes worden gebruikt als er ingesloten formulieren of betaal-/inlogportals op uw pagina staan. Voor tags die binnen iframes worden geïmplementeerd, zijn mogelijk ook de geüpdatete SameSite-instellingen nodig zoals beschreven in de post op de Chrome-blog waarin de nieuwe vereisten voor 2020 worden aangekondigd.

Gebruik geen bestaande tags (bijvoorbeeld Floodlight-tags of andere trackingoplossingen) om uw tag voor het bijhouden van conversies te implementeren (ook wel 'tags linken' genoemd). Deze tags worden geactiveerd vanuit een ander domein. De door deze tags geïmplementeerde cookies worden om die reden niet beschouwd als first party cookies.

Loop alle bovenstaande stappen na op al uw sites (ook op mobiele sites)

Als uw Google Ads-campagnes verkeer naar verschillende sitedomeinen sturen en/of als u mobiele versies van die sites heeft, is het belangrijk dat u tags voor de hele site correct op al uw sites installeert. Loop ook alle stappen na die in deze artikelen worden beschreven om ervoor te zorgen dat alle conversies nauwkeurig worden gemeten.

Was dit nuttig?

Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht wissen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu