Rješavanje problema s označavanjem koje se aktivira na cijeloj web-lokaciji

Da biste dobili najpreciznije mjerenje svojih kampanja u Google Adsu, provjerite upotrebljavate li oznaku koja se aktivira na cijeloj web-lokaciji i koja će moći postaviti kolačiće na istu domenu na kojoj je i vaša web-lokacija (poznato kao kolačići prve strane). Ako ste omogućili automatsko označavanje, ti kolačići prve strane moći će nakon klika pohraniti parametar GCLID. Kada se potom iste oznake aktiviraju na stranici konverzije, upotrijebit će pohranjeni parametar GCLID za ispravno mjerenje konverzija.

Ako ste već implementirali neko od naših rješenja za oznake na cijeloj web-lokaciji (tj. globalnu oznaku web-lokacije (gTag), Google upravitelj oznaka ili Google Analytics), a vaš se račun i dalje označava, slijedite korake u nastavku kako biste bili sigurni da se vaše konverzije točno mjere.

Provjerite je li automatsko označavanje omogućeno

Da biste točno mjerili konverzije, na Google Ads računu trebate omogućiti automatsko označavanje. To će Googleu omogućiti da automatski doda parametar GCLID na vašu odredišnu stranicu nakon što korisnik klikne na oglas. Potom će se taj parametar pohraniti u kolačić prve strane koji implementira jedno od naših rješenja za označavanje na cijeloj web-lokaciji. Upute su ovdje. Također možete provjeriti funkcionira li automatsko označavanje slijedeći ove upute.

Automatsko označavanje kompatibilno je s parametrima ValueTrack. Ako URL-u trebate dodati dodatne parametre, pogledajte ovaj članak.

Provjerite postoje li prethodne oznake na stranicama konverzije

Provjerite jeste li sa svojih stranica konverzije uklonili sve stare oznake (tj. stare Google Ads oznake za praćenje konverzija ili stare Floodlightove oznake) kako biste izbjegli dvostruko brojenje. Da biste to provjerili, možete upotrijebiti Google pomoćnika za oznake. Na svojem Google Ads računu idite na Alati > Konverzije > Odaberi konverziju > Web-stranice. Idite na vezu web-stranice i provjerite postoje li stare oznake. Ako postoje, uklonite ih i zadržite samo oznaku na cijeloj web-lokaciji*.

*Primjenjivo samo ako upotrebljavate globalnu oznaku web-lokacije (gTag) ili Google upravitelj oznaka. Ako upotrebljavate opciju Google Analytics povezan s Google Adsom, možete zadržati staru oznaku.

Ako upotrebljavate Google upravitelj oznaka, nemojte zaboraviti omogućiti poveznicu konverzije

Oznaka poveznice konverzije upotrebljava se za pohranu podataka o klikovima u kolačiće prve strane povezane s vašom domenom. Ta funkcija pomaže u osiguravanju učinkovitog mjerenja konverzija. Implementirajte oznaku poveznice konverzije na bilo koju stranicu na koju se posjetitelji mogu preusmjeriti nakon što kliknu na oglas ili promociju. Štoviše, preporučujemo da se oznaka poveznice konverzije aktivira na svim stranicama.

Provjerite postoji li više domena ili više Google Ads računa

Ako na svojem Google Ads računu imate više od jedne domene, provjerite imate li na svakoj domeni rješenje za oznake na cijeloj web-lokaciji. Ako upotrebljavate rješenje Google Adsa povezanog s Google Analyticsom, provjerite jeste li povezali sve Google Analytics račune/vlasničke preglede sa svojim Google Ads računom.

Ako imate više od jednog Google Ads računa, provjerite jesu li sve konverzije na svakom računu obuhvaćene rješenjem za oznaku na cijeloj web-lokaciji. Možda Google Analytics nije povezan sa svim računima ili imate višestruke domene od kojih neke sadrže oznake na cijeloj web-lokaciji, a neke ne.

Provjerite domenu stranica konverzije

Stranica konverzije treba biti na istoj domeni kao i odredišna stranica oglasa ili ćete trebati implementirati praćenje više domena (Upute za gTag za Google Ads praćenje konverzijaUpute za Google Analytics, Upute za Google upravitelj oznaka). Pokušajte vidjeti postoji li uzorak, tj. različita domena, put ili poddomena. Razlikujemo tri slučaja:

  • Domena jednaka odredišnim stranicama: ništa ne treba mijenjati
  • Korisnička domena, ali nije jednaka odredišnoj stranici: korisnik treba rješenje za više domena
  • Domena treće strane: ovo neće dugoročno funkcionirati, osim ako ta treća strana nije spremna implementirati oznake na cijeloj web-lokaciji

Provjerite jesu li kolačići i dalje dostupi na stranicama konverzije

Da bi se konverzije točno mjerile, parametri GCLID snimljeni u kolačićima prve strane na vašim odredišnim stranicama moraju biti dostupni u pregledniku i na vašim stranicama konverzije. Zbog toga kolačići trebaju biti dostupni u pregledniku kada korisnik izvrši konverziju. Konzultirajte svoj tim razvojnih programera kako biste bili sigurni da web-lokacija ne briše kolačiće prije nego što korisnici dođu na stranice konverzije (za testiranje konverzija i provjeru hoće li se parametar GCLID priložiti kolačiću možete upotrijebiti alate za razvojne programere).

Pazite da ne uklonite JavaScript dio svoje oznake

Upotreba oznake <img> (tj. implementacije koja obuhvaća samo piksel) može utjecati na praćenje u određenim preglednicima. Provjerite upotrebljavate li na svojoj web-lokaciji punu JavaScript oznaku na cijeloj web-lokaciji.

Provjerite prolaze li sve vaše konverzije kroz oznaku na cijeloj web-lokaciji

Ako imate više od jedne radnje konverzije, provjerite prolaze li sve kroz oznaku na cijeloj web-lokaciji. Možda upotrebljavate kombinaciju starog i novog praćenja konverzija (gtag.js) ili domena upotrebljava određeno praćenje konverzija koje nije povezano, ali je na istom računu.

Provjerite aktivira li se oznaka na cijeloj web-lokaciji na svim stranicama

Rješenje za praćenje na cijeloj web-lokaciji potrebno je za sve odredišne stranice kako bi se prikupio parametar GCLID i pohranio u kolačić prve strane. Ako neke odredišne stranice ne sadrže oznaku na cijeloj web-lokaciji, klikovi koji vode na njih ne mogu se pratiti. Da biste provjerili koje se odredišne stranice upotrebljavaju u vašim oglasima, idite na Izvješća > Izvješća > + (Novo izvješće) > Tablica pa za posljednjih 14 dana odaberite Odredišna stranica kao redak i Klikovi kao mjerni podatak. Zatim možete upotrijebiti Google pomoćnika za oznake da biste provjerili postojeće oznake na tim stranicama.

Nemojte aktivirati praćenje konverzija unutar iframea

Nemojte upotrebljavati postojeće oznake (npr. Floodlightove oznake ili druga rješenja za praćenje) za implementaciju oznaka za praćenje konverzija (tj. lančano povezivanje). Te će se oznake aktivirati iz druge domene, pa se stoga njihovi implementirani kolačići neće smatrati kolačićima prve strane.

Na svojim web-lokacijama provjerite sve prije navedene korake (uključujući web-lokaciju za mobilne uređaje)

Ako vaše kampanje u Google Adsu šalju promet na različite domene web-lokacije i/ili imate mobilne verzije tih web-lokacija, važno je na svim web-lokacijama ispravno instalirati oznake na cijeloj web-lokaciji. Provjerite i sve korake opisane u ovom dokumentu kako biste bili sigurni da se konverzije točno mjere.

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem