Rješavanje problema s označavanjem cijele web-lokacije

Da biste dobili najpreciznije mjerenje svojih kampanja u Google Adsu, provjerite upotrebljavate li oznaku postavljenu na svaku stranicu web-lokacije koja će moći postavljati kolačiće na istu domenu na kojoj je i vaša web-lokacija (poznato kao kolačići prve strane). Ako ste omogućili automatsko označavanje, ti kolačići prve strane moći će nakon klika pohraniti parametar GCLID ("identifikator Google klika") i parametar AUID ("korisnički ID oglašivača"). Ti kolačići pohranjuju jedinstveni identifikator za korisnika ili klik na oglas koji je korisnika doveo na vašu web-lokaciju. Kada se potom iste oznake aktiviraju na stranici konverzije, upotrijebit će pohranjeni parametri GCLID i AUID za ispravno mjerenje konverzija.

Ako ste već implementirali neko od naših rješenja za oznake na cijeloj web-lokaciji (tj. globalnu oznaku web-lokacije (gTag), Google upravitelj oznaka ili Google Analytics), a vaš se račun i dalje označava, slijedite korake u nastavku kako biste bili sigurni da se vaše konverzije točno mjere.

Provjerite je li automatsko označavanje omogućeno

Da biste točno mjerili konverzije, na Google Ads računu trebate omogućiti automatsko označavanje. To će Googleu omogućiti da automatski doda parametre GCLID i AUID na vašu odredišnu stranicu nakon što korisnik klikne na oglas. Potom će se ti parametri pohraniti u kolačić prve strane koji implementira jedno od naših rješenja za označavanje cijele web-lokacije. Upute su ovdje. Također, slijedeći ove upute možete provjeriti funkcionira li zaista automatsko označavanje.

Automatsko označavanje kompatibilno je s ValueTrack parametrima. Ako URL-u trebate dodati dodatne parametre, pogledajte ovaj članak.

Provjerite aktivira li se oznaka na cijeloj web-lokaciji na svim stranicama

Rješenje za praćenje na cijeloj web-lokaciji potrebno je za sve odredišne stranice kako bi se prikupio parametar GCLID i pohranio u kolačić prve strane. Ako neke odredišne stranice ne sadrže oznaku na cijeloj web-lokaciji, neki klikovi koji vode na njih ne mogu se pratiti. Kako biste provjerili koje se odredišne stranice upotrebljavaju u vašim oglasima, kliknite "Odredišne stranice" na izborniku stranica slijeva.

Možete pregledati "stopu kompatibilnosti praćenja konverzija" da biste vidjeli procijenjeni postotak klikova za koje se konverzije mogu pratiti pomoću kolačića prve strane na odredišnoj stranici, što je najprecizniji način praćenja konverzija. Stopa manja od 100% znači da se neke vaše konverzije ne prate u nekim preglednicima. Više možete saznati u članku Objašnjenje stope kompatibilnosti praćenja konverzija.

Ako upotrebljavate Google upravitelj oznaka, nemojte zaboraviti omogućiti poveznicu konverzije

Oznaka poveznice konverzije upotrebljava se za pohranu podataka o klikovima u kolačiće prve strane povezane s vašom domenom. Ta funkcija pomaže u osiguravanju učinkovitog mjerenja konverzija. Implementirajte oznaku poveznice konverzije na bilo koju stranicu na koju se posjetitelji mogu preusmjeriti nakon što kliknu oglas ili promociju. Štoviše, preporučujemo da se oznaka poveznice konverzije aktivira na svim stranicama.

Provjerite postoje li prethodne oznake na stranicama konverzije

Provjerite jeste li sa svojih stranica konverzije uklonili sve stare oznake (tj. stare Google Ads oznake za praćenje konverzija ili stare Floodlightove oznake) kako biste izbjegli dvostruko brojenje. Da biste to provjerili, možete upotrijebiti Google pomoćnika za oznake. Na svojem Google Ads računu idite na Alati > Konverzije > Odaberi konverziju > Web-stranice. Idite na vezu web-stranice i provjerite postoje li stare oznake. Ako postoje, uklonite ih i zadržite samo oznaku na cijeloj web-lokaciji*.

*Primjenjivo samo ako upotrebljavate globalnu oznaku web-lokacije (gTag) ili Google upravitelj oznaka. Ako upotrebljavate opciju Google Analytics povezan s Google Adsom, možete zadržati staru oznaku.

Ako upotrebljavate Google Analytics, provjerite jesu li entiteti ispravno povezani s Google Adsom

Prilikom povezivanja Analytics entiteta s Google Ads računom, provjerite jesu li Analytics entiteti povezani s Google Ads računom na kojem su ostvarene konverzije. Ako su konverzije ostvarene na Google Ads računu upravitelja (MCC-u), Analytics entiteti moraju biti povezani s tim računom, a ne s podređenim računima koji upotrebljavaju te radnje konverzije na MCC-u.

Provjerite postoji li više domena ili više Google Ads računa

Ako na svojem Google Ads računu imate više od jedne domene, provjerite imate li na svakoj domeni rješenje za oznake na cijeloj web-lokaciji. Ako upotrebljavate rješenje Google Adsa povezanog s Google Analyticsom, provjerite jeste li povezali sve Google Analytics račune/vlasničke preglede sa svojim Google Ads računom.

Ako imate više od jednog Google Ads računa, provjerite jesu li sve konverzije na svakom računu obuhvaćene rješenjem za oznaku na cijeloj web-lokaciji. Možda Google Analytics nije povezan sa svim računima ili imate višestruke domene od kojih neke sadrže oznake na cijeloj web-lokaciji, a neke ne.

Provjerite domenu stranica konverzije

Stranica konverzije treba biti na istoj domeni kao i odredišna stranica oglasa ili ćete trebati implementirati praćenje više domena (Upute za gTag za praćenje Google Ads konverzija, Upute za Google Analytics, Upute za Google upravitelj oznaka). Pokušajte vidjeti postoji li uzorak, tj. različita domena, put ili poddomena. Razlikujemo tri slučaja:

  • Domena jednaka odredišnim stranicama: ništa ne treba mijenjati
  • Korisnička domena, ali nije jednaka odredišnoj stranici: korisnik treba rješenje za više domena
  • Domena treće strane: ovo neće dugoročno funkcionirati, osim ako ta treća strana nije spremna implementirati oznake na cijeloj web-lokaciji

Provjerite jesu li kolačići i dalje dostupi na stranicama konverzije

Da bi se konverzije točno mjerile, parametri GCLID i AUID pohranjeni u kolačićima prve strane na odredišnim stranicama moraju biti dostupni i u pregledniku na stranicama konverzije. Zbog toga kolačići trebaju biti dostupni u pregledniku kada korisnik izvrši konverziju. Konzultirajte svoj tim razvojnih programera kako biste bili sigurni da web-lokacija ne briše kolačiće prije nego što korisnici dođu na stranice konverzije (za testiranje konverzija i provjeru hoće li se parametri GCLID i AUID priložiti kolačiću možete upotrijebiti alate za razvojne programere).

Pazite da ne uklonite JavaScript dio svoje oznake

Upotreba oznake <img> (tj. implementacije koja obuhvaća samo piksel) može utjecati na praćenje u određenim preglednicima. Provjerite upotrebljavate li na svojoj web-lokaciji punu JavaScript oznaku na cijeloj web-lokaciji.

Nemojte aktivirati praćenje konverzija unutar iframea

Nemojte upotrebljavati postojeće oznake (npr. Floodlight oznake ili druga rješenja za praćenje) za implementaciju oznake za praćenje konverzija (tj. lančano povezivanje). Te će se oznake aktivirati iz druge domene, pa se stoga njihovi implementirani kolačići neće smatrati kolačićima prve strane.

Na svojim web-lokacijama provjerite sve prije navedene korake (uključujući web-lokaciju za mobilne uređaje)

Ako vaše kampanje u Google Adsu šalju promet na različite domene web-lokacije i/ili imate verzije tih web-lokacija za mobilne uređaje, važno je da na svim web-lokacijama ispravno instalirate označavanje na cijeloj web-lokaciji. Provjerite i sve korake opisane u ovom dokumentu kako biste bili sigurni da se konverzije točno mjere.

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem