เปิดใช้การตั้งค่า Conversion ระดับแคมเปญ

บทความนี้อธิบายวิธีเปิดใช้การตั้งค่า Conversion ระดับแคมเปญในแคมเปญ Google Ads

สำหรับแคมเปญในเครือข่ายการค้นหาและเครือข่ายดิสเพลย์ การตั้งค่า Conversion ระดับแคมเปญช่วยให้คุณลบล้างการตั้งค่า "รวมใน 'Conversion'" ระดับบัญชี และระบุการกระทำที่ถือเป็น Conversion สำหรับแคมเปญที่เฉพาะเจาะจง (หรือกลุ่มแคมเปญ) ได้ คอลัมน์ "Conversion" แสดงการกระทำที่คุณต้องการเพิ่มประสิทธิภาพ และยังใช้โดย Smart Bidding ด้วย Conversion อื่นๆ ที่ไม่ได้รวมไว้จะยังคงได้รับการรายงานในคอลัมน์ "Conversion ทั้งหมด" และไม่ได้รวมไว้ในโมเดลการเสนอราคา

สำหรับแคมเปญ Shopping การตั้งค่าเป้าหมาย Conversion โดยค่าเริ่มต้นนั้นใช้การกระทำที่ถือเป็น Conversion ทั้งหมดที่รวมอยู่ใน Conversion แต่ให้คุณเลือกใช้การเข้าชมร้านค้าสำหรับรายงานเป็นรายแคมเปญได้ หากกำลังใช้ Smart Bidding การเข้าชมร้านจะรวมอยู่ในการเสนอราคา

หมายเหตุ: หากเป็นไปได้ ควรใช้การตั้งค่า "รวมใน 'Conversion'" ระดับบัญชีเพื่อแสดงถึงเป้าหมายหลักของคุณ เนื่องจากแคมเปญใหม่ทั้งหมดจะมีค่าเริ่มต้นเป็นการกำหนดค่าระดับบัญชี

ข้อดี

เมื่อเลือกการกระทำที่ถือเป็น Conversion เฉพาะเจาะจงสำหรับแคมเปญ คุณจะควบคุม Conversion ที่จะแสดงในคอลัมน์ "Conversion" ของแต่ละแคมเปญได้อย่างละเอียดขึ้น

ตัวอย่างเช่น คุณขายรองเท้าและเสื้อผ้าในเว็บไซต์ และมีการกระทำที่ถือเป็น Conversion ที่ต่างกัน 2 รายการ โดยรายการแรกติดตามยอดขายรองเท้าและอีกรายการติดตามยอดขายเสื้อผ้า คุณมีหลายแคมเปญที่กำหนดเป้าหมายเป็นผู้ชื่นชอบรองเท้าและมีแคมเปญอื่นๆ ที่กำหนดเป้าหมายเป็นผู้เลือกซื้อเสื้อผ้า คุณอาจพิจารณาใช้การตั้งค่า Conversion ระดับแคมเปญเพื่อรวมเฉพาะการขายรองเท้าไว้ในแคมเปญรองเท้า แต่เราไม่แนะนำให้ทำเช่นนี้ เหมือนกับว่าลูกค้าที่อาจมองหารองเท้าคลิกโฆษณาที่นำไปสู่เว็บไซต์ ซึ่งเป็นที่ที่ลูกค้าพบเสื้อผ้าที่ชื่นชอบ และซื้อแทนหรือเพิ่มเติมจากรองเท้าใหม่

หากคุณใช้การตั้งค่า Conversion ระดับแคมเปญสำหรับกรณีการใช้งานนี้ การเสนอราคาอัตโนมัติจะไม่สังเกตการณ์และเพิ่มประสิทธิภาพ Conversion สำหรับเสื้อผ้าจากลูกค้าที่มีคุณค่าเหล่านั้น ซึ่งส่งผลให้ธุรกิจโดยรวมมียอดขายน้อยกว่า ให้ใช้กลยุทธ์การเสนอราคาแบบ ROAS เป้าหมายแทน และกำหนดมูลค่า Conversion ที่เหมาะสมต่อการซื้อรองเท้าและซื้อเสื้อผ้า ตามจำนวนเงินที่มีคุณค่าต่อธุรกิจ

หมายเหตุ: หากคุณมีการกระทำที่ถือเป็น Conversion หลายรายการที่ให้คุณค่าต่างกันต่อธุรกิจ ให้รายงานการกระทำทั้งหมดในคอลัมน์ "Conversion" ที่ระดับบัญชีแทนการใช้การตั้งค่า Conversion ระดับแคมเปญ และใช้กลยุทธ์การเสนอราคาแบบ ROAS เป้าหมายหรือเพิ่มมูลค่า Conversion สูงสุดโดยกำหนดค่าที่ต่างกันให้กับแต่ละการกระทำเพื่อให้เพิ่มประสิทธิภาพอย่างได้ผลโดยไม่เสียข้อมูลใดๆ

การใช้การตั้งค่า Conversion ที่มี Smart Bidding

Smart Bidding (ประกอบด้วยกลยุทธ์การเสนอราคาแบบ CPA เป้าหมายและ ROAS เป้าหมาย) จะพิจารณาเฉพาะ Conversion ที่รายงานในคอลัมน์ "Conversion" เมื่อเพิ่มประสิทธิภาพไปสู่เป้าหมาย โมเดลการเสนอราคาที่ใช้แมมชีนเลิร์นนิงจะใช้เวลาสักพักในการปรับให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่คุณทำกับการกำหนดค่า Conversion ซึ่งเกิดขึ้นทั้งที่ระดับบัญชีและระดับแคมเปญ ดังนั้น หากคุณตัดสินใจเปลี่ยนการกระทำที่ถือเป็น Conversion ที่ระดับแคมเปญโดยใช้การตั้งค่า Conversion (เครือข่ายการค้นหา) หรือการตั้งค่าเป้าหมาย Conversion (Shopping) คุณควรอัปเดตเป้าหมายทีละน้อยไปเรื่อยๆ เนื่องจากโมเดลการเสนอราคาจะปรับให้เข้ากับข้อมูล Conversion ที่รายงานใหม่ มิเช่นนั้น การใช้จ่ายอาจผันผวนโดยไม่พึงประสงค์

การเข้าชมร้านค้าแตกต่างจาก Conversion อื่นๆ ตรงที่ Smart Bidding จะตอบสนองทันทีต่อการเพิ่มหรือนำการกระทำที่ถือเป็น Conversion การเข้าชมร้านออก คุณจึงควรอัปเดตเป้าหมายทันทีที่เพิ่มหรือนำการเข้าชมร้านค้าออกจากคอลัมน์ "Conversion"

ตัวอย่าง: ที่ระดับบัญชี คอลัมน์ "Conversion" ของคุณอาจมีการซื้อที่มีต้นทุนต่อหนึ่งการดำเนินการ (CPA) ที่ผ่านมาอยู่ที่ 3,000 บาท จากนั้นคุณตัดสินใจจะเพิ่มการลงชื่อสมัครใช้ (ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ใช้กระทำบ่อยกว่า จึงมี CPA ต่ำกว่า) ลงในคอลัมน์ "Conversion" สำหรับแคมเปญหนึ่งๆ แทนการซื้อ เมื่อเปลี่ยนการตั้งค่า Conversion ที่ระดับแคมเปญให้รวมเฉพาะการลงชื่อสมัครใช้ในคอลัมน์ "Conversion" แทนการตั้งค่า CPA เป้าหมายที่ต่ำลงมากโดยทันที คุณควรค่อยๆ ปรับ CPA เป้าหมายลงเรื่อยๆ เพื่อให้แคมเปญใช้จ่ายอย่างค่อนข้างเสถียร

ชุดการกระทำที่ถือเป็น Conversion

หากคุณเลือกการกระทำเฉพาะที่ระดับแคมเปญ และต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการกระทำมากกว่า 1 รายการ ระบบจะขอให้เลือกหรือสร้างชุดการกระทำที่ถือเป็น Conversion ชุดการกระทำนี้ช่วยให้โมเดลการเสนอราคาเรียนรู้ผ่านแคมเปญต่างๆ เราจึงแนะนำให้ใช้ชุดเดียวกันในหลายๆ แคมเปญ หรือใช้การตั้งค่า "รวมใน 'Conversion'" ระดับบัญชีหากเป็นไปได้

หมายเหตุ: เราไม่แนะนําให้ใช้ฉบับร่างและการทดสอบเพื่อทดสอบชุดการกระทำที่ถือเป็น Conversion อื่นๆ ด้วย Smart Bidding สำหรับ Conversion ระดับแคมเปญ Smart Bidding เรียนรู้จากทั้งการทดสอบและแคมเปญต้นฉบับ และอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพของการทดสอบหรือแคมเปญต้นฉบับด้วย

วิธีการ

วิธีสร้างชุดการกระทำที่ถือเป็น Conversion

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกการตั้งค่าในแคมเปญที่ต้องการ
 3. คลิกการตั้งค่า Conversion ในส่วน "การตั้งค่าเพิ่มเติม"
 4. คลิกเลือกการกระทำที่ถือเป็น Conversion สำหรับแคมเปญนี้
 5. คลิกเลือกการกระทำที่ถือเป็น Conversion
 6. ในรายการด้านซ้าย ให้เลือกการกระทำที่ถือเป็น Conversion ที่คุณต้องการ
 7. หากคุณเลือกการกระทำที่ถือเป็น Conversion มากกว่า 1 รายการ ให้ตั้งชื่อที่สื่อความหมายให้กับการกระทำที่ถือเป็น Conversion ใหม่ดังกล่าวเพื่อให้ระบุได้เมื่อตั้งค่าแคมเปญอื่นๆ
 8. คลิกสร้างชุดการกระทำที่ถือเป็น Conversion
 9. คลิกบันทึก

นอกจากนี้คุณยังแก้ไขการตั้งค่า Conversion ระดับแคมเปญจำนวนมากจากตาราง "แคมเปญ" ได้โดยทำดังนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. ไปที่ตารางแคมเปญ
 3. เลือกแคมเปญที่คุณต้องการแก้ไขการตั้งค่า Conversion ระดับแคมเปญ
 4. คลิกแก้ไข
 5. เลือกเปลี่ยนการตั้งค่า Conversion จากเมนูแบบเลื่อนลง

หากต้องการดูการตั้งค่า Conversion สำหรับแคมเปญทั้งหมดอย่างรวดเร็วคุณสามารถเพิ่มคอลัมน์ "การตั้งค่า Conversion" ลงในตาราง "แคมเปญ" ของคุณ:

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกแคมเปญ
 3. คลิกไอคอน คอลัมน์ คอลัมน์
 4. คลิกแก้ไขคอลัมน์
 5. คลิกแอตทริบิวต์
 6. เลือกการตั้งค่า Conversion
 7. คลิกใช้
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว