เปิดใช้การตั้งค่า Conversion ระดับแคมเปญ

บทความนี้อธิบายวิธีเปิดใช้การตั้งค่า Conversion ระดับแคมเปญในแคมเปญ Google Ads

การตั้งค่า Conversion ระดับแคมเปญช่วยให้คุณลบล้างการตั้งค่า "รวมใน 'Conversion'" ระดับบัญชี และระบุการกระทำที่ถือเป็น Conversion สำหรับแคมเปญที่เฉพาะเจาะจง (หรือกลุ่มแคมเปญ) ได้ คอลัมน์ "Conversion" แสดงการกระทำที่คุณต้องการเพิ่มประสิทธิภาพ และยังใช้โดย Smart Bidding ด้วย Conversion อื่นๆ ที่ไม่ได้รวมไว้จะยังคงได้รับการรายงานในคอลัมน์ “Conversion ทั้งหมด” และไม่ได้รวมไว้ในโมเดลการเสนอราคา 

การตั้งค่า Conversion ระดับแคมเปญใช้ได้กับแคมเปญในเครือข่ายการค้นหาและดิสเพลย์

หมายเหตุ: หากเป็นไปได้ ควรใช้การตั้งค่า “รวมใน Conversion” ระดับบัญชีเพื่อแสดงถึงเป้าหมายหลักของคุณ เนื่องจากแคมเปญใหม่ทั้งหมดจะมีค่าเริ่มต้นเป็นการกำหนดค่าระดับบัญชี

ประโยชน์

การเลือกการกระทำที่ถือเป็น Conversion เฉพาะเจาะจงสำหรับแคมเปญจะทำให้คุณควบคุม Conversion ที่จะแสดงในคอลัมน์ "Conversion" ของแต่ละแคมเปญได้อย่างละเอียดขึ้น สถานการณ์บางอย่างที่การควบคุมระดับนี้จะมีประโยชน์ ได้แก่ 

 • คุณมีแคมเปญซึ่งมีงบประมาณการตลาดแยกกัน โดยกำหนดเป้าหมายที่การกระทำที่ต่างกัน
 • คุณมีแคมเปญในขอบเขต Conversion เดียวกับในบัญชีเดียวกัน หรือส่วนหนึ่งของบัญชีดูแลจัดการเดียวกันเมื่อใช้เครื่องมือวัด Conversion ข้ามบัญชี
หมายเหตุ: หากคุณมีการกระทำที่ถือเป็น Conversion หลายรายการที่ให้คุณค่าต่างๆ กันต่อธุรกิจ แทนที่จะใช้การตั้งค่า Conversion ระดับแคมเปญ ให้รายงานการกระทำทั้งหมดในคอลัมน์ "Conversion" ที่ระดับบัญชี และใช้กลยุทธ์การเสนอราคาแบบ ROAS เป้าหมายหรือเพิ่มมูลค่า Conversion สูงสุด โดยกำหนดค่าที่ต่างกันให้กับแต่ละการกระทำเพื่อให้เพิ่มประสิทธิภาพอย่างได้ผลโดยไม่ต้องสูญเสียข้อมูลใดๆ 

ตัวอย่างเช่น คุณขายรองเท้าและเสื้อผ้าในเว็บไซต์ และมีการกระทำที่ถือเป็น Conversion ที่ต่างกัน 2 รายการ รายการแรกติดตามยอดขายรองเท้า และอีกรายการติดตามยอดขายเสื้อผ้า คุณมีหลายแคมเปญซึ่งกำหนดเป้าหมายไปที่ผู้ชื่นชอบรองเท้า และแคมเปญอื่นๆ ที่กำหนดเป้าหมายที่นักช็อปเสื้อผ้า คุณอาจพิจารณาใช้การตั้งค่า Conversion ระดับแคมเปญเพื่อรวมเฉพาะการขายรองเท้าไว้ในแคมเปญรองเท้า แต่เราไม่แนะนำให้ทำเช่นนี้ เหมือนกับว่าลูกค้าที่อาจมองหารองเท้าคลิกโฆษณาที่นำไปสู่เว็บไซต์ ซึ่งเป็นที่ที่ลูกค้าพบเสื้อผ้าที่ชื่นชอบ และซื้อแทนหรือเพิ่มเติมจากรองเท้าใหม่ 

หากคุณใช้การตั้งค่า Conversion ระดับแคมเปญสำหรับกรณีการใช้งานนี้ การเสนอราคาอัตโนมัติจะไม่สังเกตการณ์และเพิ่มประสิทธิภาพ Conversion สำหรับเสื้อผ้าจากลูกค้าที่มีคุณค่าเหล่านั้น ซึ่งส่งผลให้ธุรกิจโดยรวมมียอดขายน้อยกว่า ให้ใช้กลยุทธ์การเสนอราคาแบบ ROAS เป้าหมายแทน และกำหนดมูลค่า Conversion ที่เหมาะสมต่อการซื้อรองเท้าและซื้อเสื้อผ้า ตามจำนวนเงินที่มีคุณค่าต่อธุรกิจ

การใช้การตั้งค่า Conversion ด้วย Smart Bidding

Smart Bidding (ประกอบด้วยกลยุทธ์การเสนอราคาแบบ CPA เป้าหมายและ ROAS เป้าหมาย) จะพิจารณาเฉพาะ Conversion ที่รายงานในคอลัมน์ "Conversion" เมื่อเพิ่มประสิทธิภาพไปสู่เป้าหมาย โมเดลการเสนอราคาที่ใช้แมมชีนเลิร์นนิงจะใช้เวลาสักพักในการปรับให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่คุณทำกับการกำหนดค่า Conversion ซึ่งเกิดขึ้นทั้งที่ระดับบัญชีและระดับแคมเปญ ดังนั้น หากคุณตัดสินใจเปลี่ยนการกระทำที่ถือเป็น Conversion ที่ระดับแคมเปญโดยใช้การตั้งค่า Conversion คุณควรอัปเดตเป้าหมายทีละน้อยๆ ไปเรื่อยๆ เนื่องจากโมเดลการเสนอราคาจะปรับให้เข้ากับข้อมูล Conversion ที่รายงานใหม่ มิเช่นนั้น คุณอาจเห็นความผันผวนแบบไม่พึงประสงค์ในการด้านใช้จ่าย

ตัวอย่างเช่น ที่ระดับบัญชีซึ่งคุณใส่การซื้อไว้ในคอลัมน์ "Conversion" ที่มีต้นทุนต่อการดำเนินการ (CPA) ที่ผ่านมาอยู่ที่ $100 คุณตัดสินใจว่าจะทดสอบการรวมการลงชื่อสมัครใช้ในคอลัมน์ Conversion สำหรับแคมเปญเฉพาะแทนการซื้อ ซึ่งเป็นการกระทำของผู้ใช้ที่เกิดขึ้นถี่กว่า และเหตุนั้นจึงมี CPA ต่ำกว่า เมื่อคุณเปลี่ยนการตั้งค่า Conversion ที่ระดับแคมเปญให้รวมเฉพาะการลงชื่อสมัครใช้ในคอลัมน์ "Conversion" แทนการตั้งค่า CPA เป้าหมายที่ต่ำลงมากโดยทันที คุณควรค่อยๆ ปรับ CPA เป้าหมายลงเรื่อยๆ เพื่อให้แคมเปญใช้จ่ายอย่างค่อนข้างเสถียร

ชุดการกระทำที่ถือเป็น Conversion

หากคุณเลือกการกระทำเฉพาะที่ระดับแคมเปญ และต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการกระทำมากกว่า 1 รายการ ระบบจะขอให้เลือกหรือสร้างชุดการกระทำที่ถือเป็น Conversion ชุดการกระทำช่วยให้โมเดลการเสนอราคาเรียนรู้ผ่านแคมเปญต่างๆ เราจึงแนะนำให้ใช้ชุดเดียวกันในหลายๆ แคมเปญ หรือใช้การตั้งค่ารวมใน "Conversion" ระดับบัญชีหากเป็นไปได้ 

วิธีการ

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกการตั้งค่าในแคมเปญที่ต้องการ
 3. คลิกการตั้งค่า Conversion ภายในการตั้งค่าขั้นสูง
 4. คลิกเลือกการกระทำที่ถือเป็น Conversion สำหรับแคมเปญนี้
 5. คลิกเลือกการกระทำที่ถือเป็น Conversion
 6. ในรายการด้านซ้าย ให้เลือกการกระทำที่ถือเป็น Conversion ที่คุณต้องการ
 7. หากคุณเลือกการกระทำที่ถือเป็น Conversion มากกว่า 1 รายการ ให้ตั้งชื่อที่สื่อความหมายให้กับการกระทำที่ถือเป็น Conversion ใหม่ดังกล่าวเพื่อให้ระบุได้เมื่อตั้งค่าแคมเปญอื่นๆ
 8. คลิกสร้างชุดการกระทำที่ถือเป็น Conversion
 9. คลิกบันทึก

คุณแก้ไขการตั้งค่า Conversion แบบเป็นกลุ่มได้จากตารางแคมเปญ

วิธีการ

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. ไปที่ตารางแคมเปญ
 3. เลือกแคมเปญที่คุณต้องการแก้ไขการตั้งค่า Conversion ระดับแคมเปญ
 4. คลิกแก้ไข
 5. เลือกเปลี่ยนการตั้งค่า Conversion จากเมนูแบบเลื่อนลง

คุณเพิ่มคอลัมน์การตั้งค่า Conversion ลงในตารางแคมเปญเพื่อดูว่าการตั้งค่า Conversion เป็นอย่างไรสำหรับทุกแคมเปญได้อย่างรวดเร็ว

วิธีการ

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกแคมเปญ
 3. คลิกไอคอนคอลัมน์ คอลัมน์คอลัมน์
 4. คลิกแก้ไขคอลัมน์
 5. คลิกแอตทริบิวต์
 6. เลือกการตั้งค่า Conversion
 7. คลิกใช้
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว