Aktivera konverteringsinställning på kampanjnivå

I denna artikel beskriver vi hur du aktiverar konverteringsinställningen på kampanjnivå i dina Google Ads-kampanjer.

För sök- och displaykampanjer kan du åsidosätta inställningen Visa i Konverteringar på kontonivå med konverteringsinställningen på kampanjnivå och ange konverteringsåtgärder för en specifik kampanj (eller grupp kampanjer). I kolumnen Konverteringar visas den åtgärd du vill optimera för. Den används även av Smart Bidding. Andra konverteringar som inte visas rapporteras fortfarande i kolumnen Alla konverteringar. De används inte i budgivningsmodeller.

Med inställningen Konverteringsmål för Shopping-kampanjer används som standard alla konverteringsåtgärder som visas i Konverteringar. Du kan dock välja att ta med butiksbesök för rapportering på kampanjnivå. Om du använder Smart Bidding är butiksbesök inkluderade i budgivningen.

Obs! Använd inställningen Visa i Konverteringar på kontonivå för ditt primära mål där det är möjligt, eftersom alla nya kampanjer som standard får den inställning som har angetts på kontonivå.

Fördelar

När du väljer specifika konverteringsåtgärder för din kampanj kan du med större noggrannhet styra vilka konverteringar som visas i kolumnen Konverteringar för varje kampanj.

Exempel: Du säljer skor och kläder på din webbplats och har två olika konverteringsåtgärder: en som spårar försäljning av skor och en som spårar försäljning av kläder. Du har flera kampanjer inriktade på skokunder och andra kampanjer inriktade på klädköpare. Kanske överväger du att använda konverteringsinställningen på kampanjnivå endast för köp av skor i dina skokampanjer, men det är inget vi rekommenderar. Det är troligt att kunder som i början letar efter skor och klickar på en annons som leder till din webbplats hittar ett plagg som de gillar och köper det i stället för eller utöver ett par nya skor.

Om du använder konverteringsinställningen på kampanjnivå i detta fall kan den automatiska budgivningen inte registrera och optimera för klädkonvertering från dessa värdefulla kunder, vilket leder till minskad försäljning totalt för ditt företag. Använd i stället budstrategin Mål-ROAS och tilldela skoförsäljning och klädförsäljning lämpliga konverteringsvärden utifrån hur mycket de är värda för företaget.

Obs! Om du har flera olika konverteringsåtgärder som är värdefulla för företaget på olika sätt kan du rapportera alla åtgärder i kolumnen Konverteringar på kontonivå samt använda någon av budstrategierna Mål-ROAS och Maximera konverteringsvärde med olika värden för de olika åtgärderna. Det ger en effektiv optimering utan dataförlust, till skillnad från konverteringsinställningen på kampanjnivå.

Använda konverteringsinställningen med Smart Bidding

Smart Bidding (inklusive budstrategierna Mål-CPA och Mål-ROAS) tar endast med konverteringar som rapporteras i kolumnen Konverteringar vid optimering mot ditt mål. Budgivningsmodeller som bygger på maskininlärning behöver tid för att anpassa sig till ändringar du gör i konverteringsinställningarna. Detta gäller både på kontonivå och kampanjnivå. Om du bestämmer dig för att ändra konverteringsåtgärder på kampanjnivå via inställningen Konverteringar (Sök) eller Konverteringsmål (Shopping) bör du uppdatera målen gradvis över tid i takt med att budgivningsmodellerna anpassar sig efter nyrapporterad konverteringsdata. Annars kan du se oönskade variationer i utgifterna.

Butiksbesök skiljer sig från andra konverteringar eftersom Smart Bidding omedelbart reagerar på att lägga till eller ta bort konverteringsåtgärden för butiksbesök. Du bör uppdatera dina mål så snart butiksbesök läggs till eller tas bort från kolumnen Konverteringar.

Exempel: På kontonivå har du inkluderat köp i kolumnen Konverteringar som har en tidigare kostnad per åtgärd (CPA) på 1 000 kronor. Du bestämmer dig för att ta med registreringar (som är en vanligare användaråtgärd som därmed har lägre CPA) i kolumnen Konverteringar för en specifik kampanj i stället för köp. När du ändrar konverteringsinställningen på kampanjnivå så att den bara omfattar registreringar i kolumnen Konverteringar bör du sänka mål-CPA gradvis i stället för att ställa in en lägre mål-CPA direkt. Detta håller kampanjutgifterna relativt stabila.

Uppsättningar med konverteringsåtgärder

Om du väljer att använda specifika åtgärder på kampanjnivå och vill optimera mer än en åtgärd blir du ombedd att välja eller skapa en uppsättning med konverteringsåtgärder. Med uppsättningar med konverteringsåtgärder kan budgivningsmodellerna lära sig av flera kampanjer. Därför rekommenderar vi alltid att du använder samma uppsättning i flera kampanjer eller att du använder inställningen Visa i Konverteringar på kontonivå när det är möjligt.

Så här skapar du en uppsättning av konverteringsåtgärder:

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på Inställningar i kampanjen du vill arbeta med.
 3. Klicka på inställningen Konverteringar under Avancerade inställningar.
 4. Klicka på Välj konverteringsåtgärder för denna kampanj.
 5. Klicka på Välj konverteringsåtgärder.
 6. Välj önskade konverteringsåtgärder på listan till vänster.
 7. Om du väljer fler än en konverteringsåtgärd ska du ge den nya uppsättningen med konverteringsåtgärder ett beskrivande namn så att du kan identifiera den när du ställer in andra kampanjer.
 8. Klicka på Skapa en konverteringsåtgärdsuppsättning.
 9. Klicka på Spara.

Du kan också redigera flera konverteringsinställningar samtidigt i tabellen Kampanjer.

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Öppna tabellen Kampanjer.
 3. Välj de kampanjer där du vill redigera konverteringsinställningen på kampanjnivå.
 4. Klicka på Redigera.
 5. Välj Ändra konverteringsinställningar på rullgardinsmenyn.

För att snabbt kunna se konverteringsinställningarna för alla dina kampanjer kan du lägga till kolumnen Konverteringsinställning i tabellen Kampanjer:

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på Kampanjer.
 3. Klicka på Kolumnerkolumnikonen
 4. Klicka på Ändra kolumner.
 5. Klicka på Attribut.
 6. Välj Konverteringsinställning.
 7. Klicka på Använd.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt