Aktivera konverteringsinställning på kampanjnivå

I den här artikeln beskriver vi hur du aktiverar konverteringsinställningen på kampanjnivå i dina Google Ads-kampanjer.

För sök- och displaykampanjer kan du med konverteringsinställningen på kampanjnivå åsidosätta inställningen Visa i Konverteringar på kontonivå och ange konverteringsåtgärder för en specifik kampanj (eller grupp av kampanjer). I kolumnen Konverteringar visas den åtgärd du vill optimera för. Den används även av Smart Bidding. Andra konverteringar som inte visas rapporteras fortfarande i kolumnen Alla konverteringar. De används inte i budgivningsmodeller.

Obs! Använd inställningen Visa i Konverteringar på kontonivå för ditt primära mål där det är möjligt, eftersom alla nya kampanjer som standard får den inställning som är angiven på kontonivå.

Fördelar

När du väljer specifika konverteringsåtgärder för kampanjen kan du med större noggrannhet styra vilka konverteringar som visas i kolumnen Konverteringar för varje kampanj.

Exempel: Du säljer skor och kläder på din webbplats och har två olika konverteringsåtgärder: en som spårar försäljning av skor och en som spårar försäljning av kläder. Du har flera olika kampanjer inriktade på skokunder och andra kampanjer inriktade på klädköpare. Kanske överväger du att använda konverteringsinställningen på kampanjnivå endast för köp av skor i dina skokampanjer, men det är inget vi skulle rekommendera. Det är troligt att kunder som i början letar efter skor och klickar på en annons som leder till din webbplats hittar ett plagg som de gillar och köper det istället för eller utöver ett par nya skor.

Om du använder konverteringsinställningen på kampanjnivå i detta fall kan den automatiska budgivningen inte registrera och optimera för klädkonvertering från dessa värdefulla kunder, vilket leder till minskad försäljning totalt för ditt företag. Använd istället budstrategin Mål-ROAS och ge skoförsäljning och klädförsäljning lämpliga konverteringsvärden utifrån hur mycket de är värda för företaget.

Obs! Om du har flera olika konverteringsåtgärder som är värdefulla för företaget på olika sätt kan du rapportera alla åtgärder i kolumnen Konverteringar på kontonivå samt använda någon av budstrategierna Mål-ROAS eller Maximera konverteringsvärde med olika värden för de olika åtgärderna. Det ger en effektiv optimering utan dataförluster, till skillnad från konverteringsinställningen på kampanjnivå.

Använda konverteringsinställningen med Smart Bidding

Smart Bidding (inklusive budstrategierna Mål-CPA och Mål-ROAS) tar endast med konverteringar som rapporteras i kolumnen Konverteringar vid optimering mot ditt mål. Budgivningsmodeller som bygger på maskininlärning behöver tid för att anpassa sig till ändringar du gör i konverteringsinställningarna. Detta gäller både på kontonivå och på kampanjnivå. Om du bestämmer dig för att ändra konverteringsåtgärder på kampanjnivå via konverteringsinställningen (sök) bör du uppdatera målen gradvis över tid allt eftersom budgivningsmodellerna anpassar sig efter nyrapporterad konverteringsdata. Annars kan du se oönskade variationer i utgifterna.

Obs: Besök i butik skiljer sig från andra konverteringar eftersom Smart Bidding reagerar omedelbart när konverteringsåtgärden för butiksbesök läggs till eller tas bort. Du bör uppdatera dina mål så snart butiksbesök läggs till eller tas bort från kolumnen Konverteringar.

Exempel: På kontonivån har du tagit med köp i kolumnen Konverteringar som har en historisk kostnad per åtgärd på 1 000 kronor. Du bestämmer att du vill testa att ta med registrering för nyhetsbrev i kolumnen Konverteringar för en specifik kampanj. Registrering för nyhetsbrev är en användaråtgärd som förekommer oftare än köp och kostar därför mindre per åtgärd. När du ändrar konverteringsinställningen på kampanjnivå så att den bara omfattar registreringar i kolumnen Konverteringar bör du sänka mål-CPA gradvis istället för att ställa in en lägre mål-CPA direkt. Detta håller kampanjutgifterna relativt stabila.

Uppsättningar med konverteringsåtgärder

Om du väljer att använda specifika åtgärder på kampanjnivå och vill optimera mer än en åtgärd blir du ombedd att välja eller skapa en uppsättning med konverteringsåtgärder. Med uppsättningar med konverteringsåtgärder kan budgivningsmodellerna lära sig av flera kampanjer. Därför rekommenderar vi alltid att du använder samma uppsättning i flera kampanjer eller att du använder inställningen Visa i Konverteringar på kontonivå när det är möjligt.

Så här skapar du en konverteringsåtgärdsuppsättning:

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på Inställningar i den kampanj du vill arbeta med.
 3. Klicka på inställningen Konverteringar under Avancerade inställningar.
 4. Klicka på Välj konverteringsåtgärder för denna kampanj.
 5. Klicka på Välj konverteringsåtgärder.
 6. Välj önskade konverteringsåtgärder i listan till vänster.
 7. Om du väljer mer än en konverteringsåtgärd ger du den nya uppsättningen med konverteringsåtgärder ett beskrivande namn som du känner igen när du ställer in andra kampanjer.
 8. Klicka på Skapa en konverteringsåtgärdsuppsättning.
 9. Klicka på Spara.

Du kan också redigera flera konverteringsinställningar samtidigt i tabellen Kampanjer.

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Öppna tabellen Kampanjer.
 3. Välj de kampanjer där du vill redigera konverteringsinställningarna på kampanjnivå.
 4. Klicka på Redigera.
 5. Välj Ändra konverteringsinställningar på rullgardinsmenyn.

För att snabbt kunna se konverteringsinställningarna för alla dina kampanjer kan du lägga till kolumnen Konverteringsinställning i tabellen Kampanjer:

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på Kampanjer.
 3. Klicka på ikonen KolumnerKolumner.
 4. Klicka på Ändra kolumner.
 5. Klicka på Attribut.
 6. Välj Konverteringsinställning.
 7. Klicka på Använd.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt