Povolenie nastavenia konverzií na úrovni kampane

V tomto článku sa dozviete, ako v kampaniach služby Google Ads aktivovať nastavenie konverzií na úrovni kampane.

V kampaniach vo vyhľadávaní a obsahových kampaniach umožňuje nastavenie konverzií na úrovni kampane prepísať nastavenie Zahrnúť do stĺpca Konverzie na úrovni účtu a stanoviť konverzné akcie pre konkrétnu kampaň (alebo skupinu kampaní). V stĺpci Konverzie sa zobrazuje akcia, pre ktorú chcete vykonávať optimalizáciu. Tento stĺpec navyše používajú inteligentné ponuky. Ostatné nezahrnuté konverzie sa zaznamenávajú v stĺpci Všetky konverzie a nie sú začlenené do modelov ponúk.

Nastavenie cieľa konverzií v nákupných kampaniach predvolene používa všetky konverzné akcie zahrnuté do konverzií, no umožňuje aktivovať zobrazovanie návštev predajne v prehľadoch jednotlivých kampaní. Ak používate inteligentné ponuky, návštevy predajne sú v ponukách zohľadnené.

Poznámka: Podľa možností odporúčame, aby ste v prípade primárneho cieľa používali nastavenie Zahrnúť do stĺpca Konverzie na úrovni účtu. Všetky nové kampane budú totiž predvolene používať konfiguráciu na úrovni účtu.

Výhody

Výberom konkrétnych konverzných akcií pre kampaň môžete podrobnejšie určiť, ktoré konverzie sa majú zobrazovať v stĺpci Konverzie v jednotlivých kampaniach.

Príklad: Na svojom webe predávate obuv a odevy. Máte dve rôzne konverzné akcie, z ktorých jedna sleduje predaj obuvi a druhá predaj odevov. Niekoľko kampaní ste zacielili na milovníkov obuvi a ďalšie na ľudí kupujúcich odevy. Možno zvažujete, že pomocou nastavenia konverzií na úrovni kampane zahrniete v príslušných kampaniach iba nákupy obuvi. To však neodporúčame. Je totiž pravdepodobné, že zákazníci, ktorí pôvodne hľadali obuv, klikli na príslušnú reklamu a prešli na váš web. Na ňom však namiesto topánok kúpili oblečenie, ktoré sa im zapáčilo, prípadne ho kúpili navyše k novým topánkam.

Ak by ste v uvedenom prípade používali nastavenie konverzií na úrovni kampane, automatické ponuky by nezohľadnili a nezamerali optimalizáciu na konverzie z predajov odevov hodnotným zákazníkom. V dôsledku toho by sa znížili celkové predaje firmy. Pomocou stratégie ponúk typu cieľové ROAS však môžete nákupom obuvi a odevov priradiť primerané hodnoty konverzií podľa toho, nakoľko hodnotné sú pre vašu firmu.

Poznámka: Ak máte viaceré konverzné akcie, ktoré vašej firme prinášajú rôzne hodnoty, nepoužívajte nastavenie konverzií na úrovni kampane. Radšej všetky akcie zaznamenávajte v stĺpci Konverzie na úrovni účtu a používajte stratégie ponúk typu cieľové ROAS alebo maximalizácia hodnoty konverzií s rôznymi hodnotami jednotlivých akcií. Zaistíte tak efektívnu optimalizáciu bez straty údajov.

Použitie nastavenia konverzií pri inteligentných ponukách

Pri optimalizácii zameranej na cieľ sa v rámci inteligentných ponúk (vrátane stratégií ponúk typu cieľová CZA a cieľové ROAS) zohľadňujú iba konverzie zaznamenané v stĺpci Konverzie. Modelom ponúk založeným na strojovom učení chvíľu trvá, kým sa prispôsobia vašim zmenám konfigurácie konverzií. Platí to na úrovni účtu aj kampane. Ak sa rozhodnete zmeniť konverzné akcie na úrovni kampane pomocou nastavenia konverzií (Vyhľadávacia sieť) alebo cieľov konverzií (Nákupy), mali by ste ciele aktualizovať postupne v priebehu dlhšieho času. Modely ponúk sa totiž musia prispôsobiť novým zaznamenaným údajom o konverziách. V opačnom prípade môže dôjsť k nechceným fluktuáciám výdavkov.

Návštevy predajne sa od ostatných konverzií líšia v tom, že inteligentné ponuky reagujú na pridanie alebo odstránenie konverznej akcie typu návšteva predajne okamžite. Ciele by ste mali aktualizovať, akonáhle návštevy predajne pridáte do stĺpca Konverzie alebo ich z neho odstránite.

Príklad: Na úrovni účtu ste do stĺpca Konverzie zahrnuli nákupy. Ich historická cena za akciu (CZA) je 100 €. Rozhodnete sa, že do stĺpca Konverzie konkrétnej kampane zahrniete namiesto nákupov registrácie. Tieto akcie používateľov sú totiž častejšie a majú preto nižšiu CZA. Keď nastavenie konverzií na úrovni kampane zmeníte tak, aby sa v stĺpci Konverzie zaznamenávali iba registrácie, nenastavujte hneď výrazne nižšiu cieľovú CZA. Mali by ste ju znižovať postupne v priebehu dlhšieho času, aby sa výdavky vašej kampane príliš nemenili.

Skupiny konverzných akcií

Ak sa rozhodnete vybrať konkrétne akcie na úrovni kampane a optimalizovať viaceré akcie, zobrazí sa výzva na výber alebo vytvorenie skupiny konverzných akcií. Skupiny konverzných akcií umožňujú optimalizáciu modelov ponúk vo všetkých kampaniach. Preto sa podľa možností vždy odporúča používať rovnakú skupinu vo všetkých kampaniach, prípadne nastavenie Zahrnúť do stĺpca Konverzie na úrovni účtu.

Poznámka: Neodporúčame používať koncepty a experimenty na otestovanie odlišnej skupiny konverzných akcií s inteligentnými ponukami pre konverzie na úrovni kampane. Inteligentné ponuky sa učia z experimentu aj pôvodnej kampane a môžu ovplyvniť výkonnosť experimentu alebo pôvodnej kampane.

Pokyny

Vytvorenie skupiny konverzných akcií:

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. V požadovanej kampani kliknite na Nastavenia.
 3. Kliknite na nastavenie Konverzie v sekcii Ďalšie nastavenia.
 4. Kliknite na Vyberte pre túto kampaň konverzné akcie.
 5. Kliknite na Vybrať konverzné akcie.
 6. V zozname vľavo vyberte požadované konverzné akcie.
 7. Po výbere viacerých konverzných akcií zadajte pre túto novú skupinu popisný názov, aby ste ju mohli pri nastavení ďalších kampaní identifikovať.
 8. Kliknite na Vytvoriť skupinu konverzných akcií.
 9. Kliknite na Uložiť.

Môžete tiež hromadne upraviť nastavenie konverzií na úrovni kampane prostredníctvom tabuľky Kampane:

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Prejdite na tabuľku Kampane.
 3. Vyberte kampane, v ktorých chcete upraviť nastavenie konverzií na úrovni kampane.
 4. Kliknite na Upraviť.
 5. V rozbaľovacej ponuke vyberte Zmeniť nastavenia konverzií.

Ak si chcete okamžite pozrieť nastavenia konverzií všetkých kampaní, môžete do tabuľky Kampane pridať stĺpec Nastavenie konverzií:

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Kliknite na Kampane.
 3. Kliknite na ikonu StĺpceStĺpce.
 4. Kliknite na Upraviť stĺpce.
 5. Kliknite na Atribúty.
 6. Vyberte Nastavenie konverzií.
 7. Kliknite na Použiť.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
73067
false