Ciele konverzie špecifické pre kampaň

Tento článok vysvetľuje, ako spravovať ciele konverzie špecifické pre kampane Google Ads.

Nastavenie cieľov špecifických pre kampaň vám umožňuje prepísať predvolené ciele účtu a určiť, ktoré ciele chcete sledovať v prehľadoch konverzií a používať na ponuky v konkrétnej kampani.

Ako to funguje

Vo väčšine kampaní by ste mali používať predvolené ciele účtu. Môžu však nastať situácie, keď chcete mať väčšiu kontrolu nad tým, ktoré ciele konverzie sa budú používať na ponuky a vytváranie prehľadov v kampani.

Príklad

Na svojom webe predávate obuv a v predvolenom cieli vášho účtu máte dve rôzne konverzné akcie, z ktorých jedna sleduje akcie v košíku a druhá nákupy obuvi. V prípade kampane zameranej výlučne na predaj topánok by ste mohli zvážiť nastavenie konverzie špecifickej pre danú kampaň, aby ste zahrnuli len nákupy obuvi. Vaša kampaň tak bude môcť zamerať optimalizáciu iba na najrelevantnejšiu konverznú akciu.

Poznámka: Ak máte viaceré konverzné akcie, ktoré vašej firme prinášajú rôzne hodnoty, nepoužívajte nastavenie konverzií na úrovni kampane. Radšej zaznamenávajte všetky konverzné akcie na úrovni účtu a používajte stratégie ponúk cieľové ROAS alebo maximalizáciu hodnoty konverzií s rôznymi hodnotami jednotlivých akcií. Zaistíte tak efektívnu optimalizáciu bez straty údajov.

Odporúčame vám používať aj ciele na úrovni všetkých účtov, pretože zmeny vykonané v cieľoch na úrovni účtu nebudú použité v kampaniach, ktoré nepoužívajú výlučne ciele na úrovni účtu.

Pri použití cieľov špecifických pre kampaň môžete použiť štandardné ciele, ktoré poskytuje Google, alebo vytvoriť vlastný cieľ.

Štandardné ciele

Môžete vybrať, ktoré štandardné ciele konverzie chcete použiť v konkrétnej kampani. Štandardné ciele, ktoré sa majú použiť pre konkrétnu kampaň, môžete prispôsobiť nastavením cieľov špecifických pre kampaň. Možno ste napríklad nastavili ako predvolené ciele účtu „nákup“ aj „pridať do košíka“, ale v prípade jednej zo svojich kampaní chcete merať iba cieľ „nákup“.

Vlastné ciele

Ak vašim potrebám nevyhovujú žiadne štandardné ciele vo vašom účte, môžete si vytvoriť vlastný cieľ a použiť ho v rámci konkrétnej kampane. Vlastné ciele môžu zahŕňať ľubovoľnú kombináciu primárnych a sekundárnych konverzných akcií. Vlastné ciele je vhodné použiť v zriedkavých prípadoch, keď máte neštandardný reklamný cieľ.

Ak budete chcieť, môžete v kampani použiť kombináciu vlastných a štandardných cieľov. Upozorňujeme, že môžete použiť iba jeden vlastný cieľ na kampaň.

Vo všeobecnosti je najlepšie používať predvolené ciele účtu vo všetkých kampaniach, nie vytvárať ciele špecifické pre kampaň, pretože to kampaniam umožňuje učiť sa jedna od druhej, čo môže zlepšiť ponuky.

Príklad: Môžete vytvoriť vlastný cieľ s primárnou konverznou akciou z cieľa konverzie Nákup a sekundárnou konverznou akciou z cieľa konverzie Odoslanie formulára pre potenciálnych zákazníkov. Keď v kampani použijete vlastný cieľ, kampaň sa bude optimalizovať na získavanie oboch konverzných akcií.

Poznámka: Všetky konverzné akcie zahrnuté vo vlastnom cieli sa v prehľadoch a ponukách používajú bez ohľadu na to, či sú nastavené ako primárne alebo sekundárne ciele. Ďalšie informácie o primárnych a sekundárnych cieľoch

Použitie nastavenia konverzií pri inteligentných ponukách

Pri optimalizácii zameranej na cieľ sa v rámci inteligentných ponúk (vrátane stratégií ponúk typu cieľová CZA a cieľové ROAS) zohľadňujú iba konverzie zaznamenané v stĺpci Konverzie. Modelom ponúk založeným na strojovom učení chvíľu trvá, kým sa prispôsobia vašim zmenám konfigurácie konverzií. Platí to na úrovni účtu aj kampane. Ak sa rozhodnete zmeniť ciele konverzie na úrovni kampane pomocou nastavenia konverzií (Vyhľadávacia sieť) alebo nastavenia cieľov konverzie (Nákupy), mali by ste ciele aktualizovať postupne v priebehu dlhšieho času. Modely ponúk sa totiž musia prispôsobiť novým zaznamenaným údajom o konverziách. V opačnom prípade môže dôjsť k nechceným fluktuáciám výdavkov. Upozorňujeme, že inteligentné kampane sa optimalizujú iba na dosahovanie menšej skupiny cieľov.

Návštevy predajne sa od ostatných konverzií líšia v tom, že inteligentné ponuky reagujú na pridanie alebo odstránenie cieľa konverzie typu návšteva predajne okamžite. Ciele by ste mali aktualizovať hneď, ako pridáte návštevy predajne do stĺpca Konverzie alebo ich z neho odstránite.

Príklad: Na úrovni účtu ste do stĺpca Konverzie zahrnuli nákupy. Ich historická cena za akciu (CZA) je 100 €. Rozhodnete sa, že do stĺpca Konverzie konkrétnej kampane zahrniete namiesto nákupov registrácie. Tieto akcie používateľov sú totiž častejšie a majú preto nižšiu CZA. Keď nastavenie konverzií na úrovni kampane zmeníte tak, aby sa v stĺpci Konverzie zaznamenávali iba registrácie, nenastavujte hneď výrazne nižšiu cieľovú CZA. Mali by ste ju znižovať postupne v priebehu dlhšieho času, aby sa výdavky vašej kampane príliš nemenili.

Vytvorenie cieľov konverzie špecifických pre kampaň

Pokyny

Postup použitia cieľov konverzie špecifických pre kampaň:

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. V požadovanej kampani kliknite na Nastavenia.
 3. Kliknite na Ďalšie nastavenia.
 4. Kliknite na Ciele.
 5. Kliknite na Použiť nastavenia cieľov špecifických pre kampaň.
 6. Vyberte požadované ciele konverzie.
 7. Kliknite na Uložiť.

Nastavenie konverzií špecifických pre kampaň môžete upraviť aj hromadne prostredníctvom tabuľky Kampane:

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Prejdite na tabuľku Kampane.
 3. Vyberte kampane, v ktorých chcete upraviť nastavenie konverzií špecifických pre kampaň.
 4. Kliknite na Upraviť.
 5. V rozbaľovacej ponuke vyberte Aktualizovať ciele konverzie.

Ak si chcete rýchlo pozrieť nastavenia konverzií všetkých kampaní, môžete do tabuľky Kampane pridať stĺpec Ciele konverzie:

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Kliknite na Kampane.
 3. Kliknite na ikonu Stĺpce Obrázok ikony stĺpcov v službe Google Ads.
 4. Kliknite na Upraviť stĺpce.
 5. Kliknite na Atribúty.
 6. Vyberte Nastavenie konverzií.
 7. Kliknite na Použiť.

Ak si chcete vytvoriť vlastný cieľ, postupujte takto:

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Kliknite na ikonu kľúča Google Ads | nástroje [ikona].
 3. Kliknite na Konverzie.
 4. V súhrne konverzií sa posuňte na spodnú časť stránky a kliknutím rozbaľte sekciu Vlastné ciele.
 5. Kliknite na Pridať vlastný cieľ.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
73067
false
false
false