Omogućivanje postavke konverzije na razini kampanje

U ovom se članku objašnjava kako u Google Ads kampanjama omogućiti postavku konverzije na razini kampanje.

Za pretraživačke kampanje i kampanje na prikazivačkoj mreži postavka konverzije kampanje omogućuje vam da nadjačate postavku "Uključi u 'Konverzije'" na razini računa i odredite radnje konverzije za određenu kampanju (ili grupu kampanja). Stupac "Konverzije" prikazuje radnju za koju želite izvršiti optimizaciju, a upotrebljava ga i Pametno licitiranje. Druge konverzije koje nisu uključene i dalje se prikazuju u stupcu "Sve konverzije" i nisu uključene u modele licitiranja.

Za Shopping kampanje, postavka ciljeva konverzije prema zadanim postavkama koristi sve radnje konverzije uključene u konverzije, ali omogućuje vam da uključite posjete trgovini za izvješćivanje po pojedinačnoj kampanji. Ako koristite pametno licitiranje, posjeti trgovini bit će uključeni u licitiranje.

Napomena: gdje je to moguće, najbolje je koristiti postavku "Uključi u "Konverzije'" na razini računa koja će predstavljati vaš primarni cilj, jer će sve nove kampanje biti postavljene na zadanu konfiguraciju na razini kampanje.

Prednosti

Odabirom određenih radnji konverzije za kampanju možete preciznije kontrolirati koje se konverzije prikazuju u stupcu "Konverzije" za svaku kampanju.

Primjer: na svojoj web-lokaciji prodajete cipele i odjeću te imate dvije različite radnje konverzije: jedna prati prodaju cipela, a druga prati prodaju odjeće. Nekoliko kampanja usmjereno je na ljubitelje cipela, a druge su kampanje usmjerene na kupce odjeće. Možda razmišljate o korištenju postavke konverzije na razini kampanje kako biste u kampanje za cipele uključili samo kupnje cipela, ali to se ne preporučuje. Postoji velika vjerojatnost da će klijenti koji su prvo tražili cipele kliknuti oglas koji će ih odvesti na vašu web-lokaciju na kojoj će naći pronaći komad odjeće koji im se sviđa i kupiti to umjesto novih cipela ili uz njih.

Ako ste za taj slučaj koristili postavku konverzije na razini kampanje, automatsko licitiranje neće zabilježiti i optimizirati za konverziju odjeće tih vrijednih klijenata što će dovesti do ukupne niže prodaje za vašu tvrtku. Umjesto toga upotrijebite strategiju licitiranja ciljanog ROAS-a i dodijelite odgovarajuće vrijednosti konverzije kupnjama cipela i kupnjama odjeće prema tome koliko su vrijedne za vašu tvrtku.

Napomena: ako imate nekoliko radnji konverzije koje vašoj tvrtki isporučuju različite vrijednosti, umjesto korištenja postavke konverzije na razini kampanje, prijavite sve radnje u stupac "Konverzije" na razini računa i koristite strategiju licitiranja ciljanog ROAS-a ili povećanja vrijednosti konverzija s različitim vrijednostima dodijeljenima svakoj radnji da biste učinkovito optimizirali bez gubitka podataka.

Upotreba postavke konverzija s pametnim licitiranjem

Pametno licitiranje (uključujući strategije licitiranja ciljanog CPA-a i ciljanog ROAS-a) razmatra samo konverzije prikazane u stupcu "Konverzije" tijekom optimiziranja prema vašem cilju. Prilagođavanje modela licitiranja koji se temelje na strojnom učenju vašim izmjenama konfiguracije konverzije može potrajati. To vrijedi na razini računa i razini kampanje. Ako odlučite promijeniti radnje konverzije na razini kampanje pomoću postavke konverzije (pretraživanje) ili postavke ciljeva konverzije (Shopping), trebate postupno tijekom vremena ažurirati ciljeve jer se modeli licitiranja prilagođavaju novoprikazanim podacima konverzija. U suprotnom možete vidjeti neželjene oscilacije u potrošnji.

Posjeti trgovini razlikuju se od ostalih konverzija po tome što će pametno licitiranje odmah reagirati i dodati ili ukloniti radnju konverzije posjeta trgovini. Svoje biste ciljeve trebali ažurirati čim se posjeti trgovini dodaju u stupac "Konverzije" ili iz njega uklone.

Primjer: na razini računa u stupac "Konverzije" uključili ste kupnje koje imaju povijesnu cijenu po radnji (CPA) u iznosu od 600 HRK. Odlučili ste da želite uključiti prijave (na kojima je češća radnja korisnika i zbog toga imaju niži CPA) u stupac "Konverzije" za određenu kampanju, a ne kupnje. Kada postavku konverzije na razini kampanje promijenite tako da uključuje samo registracije u stupcu "Konverzije", umjesto da odmah postavite mnogo niži CPA, postupno tijekom vremena prilagođavate svoj ciljani CPA kako bi potrošnja kampanje ostala stabilna.

Skupovi radnji konverzije

Ako odlučite izabrati određene radnje na razini kampanje i želite optimizirati više od jedne radnje, morat ćete odabrati ili izraditi skup radnji konverzije. Skupovi radnje konverzije omogućuju da modeli licitiranja uče na većem broju kampanja, stoga je uvijek preporučljivo koristiti isti skup u više kampanja ili, kada je to moguće, koristiti postavku "Uključi u 'Konverzije'" na razini računa.

Napomena: ne preporučujemo upotrebu skica i eksperimenata za testiranje drugog skupa radnji konverzija uz pametno licitiranje za konverzije na razini kampanje. Pametno licitiranje uči i iz eksperimenta i iz izvorne kampanje i može utjecati na izvedbu eksperimenta ili izvorne kampanje.

Upute

Za izradu skupa radnji konverzije:

 1. Prijavite se na Google Ads račun.
 2. U kampanji s kojom želite raditi kliknite Postavke.
 3. Kliknite postavku Konverzije u odjeljku "Dodatne postavke".
 4. KlikniteOdaberi radnje konverzije za ovu kampanju.
 5. Kliknite Odaberi radnje konverzije.
 6. Na popisu s lijeve strane odaberite željenu radnju konverzije.
 7. Ako ste odabrali više od jedne radnje konverzije, novom skupu radnji konverzije dodijelite opisni naziv kako biste ga mogli prepoznati kada postavljate druge kampanje.
 8. Kliknite Izradi skup radnji konverzije.
 9. Kliknite Spremi.

Postavku konverzija na razini kampanje možete i skupno urediti u tablici "Kampanje":

 1. Prijavite se na Google Ads račun.
 2. Idite na tablicu Kampanje
 3. Odaberite kampanje za koje želite urediti postavku konverzija na razini kampanje
 4. Kliknite Uredi
 5. S padajućeg izbornika odaberite Promijeni postavku konverzija.

Da biste brzo pregledali postavke konverzija za sve kampanje, u tablicu "Kampanje" možete dodati stupac "Postavka konverzije":

 1. Prijavite se na Google Ads račun.
 2. Kliknite Kampanje.
 3. Kliknite ikonu StupciStupci.
 4. Kliknite Izmijeni stupce.
 5. Kliknite Atributi.
 6. Odaberite Postavka konverzije.
 7. Kliknite Primijeni.
Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem