Om annonsstyrka

Med funktionen Annonsstyrka får du information som du kan använda för att fokusera på att visa rätt budskap för dina kunder. Funktionen har två komponenter: den övergripande bedömningen som indikerar hur effektiv en relevant annons är, och den eller de specifika åtgärder som kan förbättra annonsens styrka.

Kolumnen Annonsstyrka

I fönstret Annonser och tillägg för en kampanj visas en tabell över den aktuella kampanjens annonser. En av kolumnerna i tabellen anger annonsstyrkan. Detta visas som en övergripande bedömning, till exempel Genomsnittlig eller Utmärkt. När du klickar på bedömningen visas tips på hur du kan förbättra annonsen och en länk till sidan där du kan göra ändringarna.

När du skapar annonser

Under tiden som du skapar eller redigerar en annons ser du en indikator som anger hur stark annonsen är. Indikatorn ändras dynamiskt när du lägger till tillgångar för annonsen. Bredvid indikatorn visas ett antal rekommendationer om hur du kan förbättra annonsstyrkan.

Annonsstyrka hjälper dig att göra ett perfekt första intryck

Anta att du skapar en responsiv sökannons. Bredvid indikatorn för annonsstyrka visas en uppmaning om att göra beskrivningen mer unik. Du kan gå tillbaka till beskrivningen och anpassa den för att förbättra annonsens effektivitet dynamiskt. Om varken indikeringen eller texten ändras rekommenderar vi att du gör ytterligare ändringar.

Informationen om annonsstyrka hjälper dig att förbättra dina annonser också efter att de har börjat visas. Kanske laddar du upp en större grupp nya responsiva sökannonser där vissa har rubriker som är för lika. I kolumnen Annonsstyrka kan du se bedömningen Genomsnittlig med den specifika åtgärden Öka rubrikens längd. Du kan använda denna feedback för att anpassa rubriken och förbättra annonsstyrkan.

Vanliga problem

Detta är några vanliga problem och hur du åtgärdar dem för att öka annonsstyrkan:

  1. Saknar annonsgrupp: Koppla din annons till en annonsgrupp.
  2. Annonsgruppen saknar sökord: Lägg till sökord i annonsgruppen. Responsiva sökannonser visas inte om de saknar sökord.
  3. Saknar slutlig webbadress: Lägg till en slutlig webbadress i annonsen.
  4. Rubriker/beskrivningar är för lika: Tänk på att rubriker och beskrivningar fyller olika funktioner. Lyft fram det som är speciellt med det du säljer och fundera på nya sätt att betona det som kan tilltala de olika kunder du vänder dig till. Med fler unika rubriker och beskrivningar ökar dina chanser att få bra resultat.
  5. Rubriker/beskrivningar är för korta: Ge tillräckligt med information för att fånga målkundernas intresse.
  6. Lägg till populära sökord i dina rubriker: Försök ta med text i dina rubriker från de sökord som visas oftast i annonsgruppen.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt