Apie skelbimo kokybę

Atsižvelgdami į skelbimo kokybę lengviau sutelksite dėmesį į tinkamų pranešimų teikimą klientams. Skelbimo kokybę sudaro du komponentai: bendrasis įvertinimas, nurodantis atitinkamo skelbimo efektyvumą, ir konkretus (-ūs) veiksmo elementas (-ai), galintys pagerinti skelbimo kokybę.

Skelbimo kokybės stulpelis

Kampanijos lange „Skelbimai ir plėtiniai“ pateikiama tos kampanijos skelbimų lentelė. Viename iš lentelės stulpelių nurodoma skelbimo kokybė. Ji pateikiama kaip bendrasis įvertinimas, pvz., „vidutinė“ arba „puiki“. Galite spustelėti šį įvertinimą, kad sužinotumėte, kaip galite patobulinti skelbimą. Taip pat pateikiama nuoroda, kurią spustelėję galite atlikti šį pakeitimą.

Kuriant skelbimą

Kurdami ar redaguodami skelbimą galėsite peržiūrėti nustatomos skelbimo kokybės indikatorių. Šis indikatorius keisis dinamiškai pildant skelbimo išteklius. Šalia indikatoriaus pateikiamas rekomendacijų, kaip pagerinti skelbimo kokybę, rinkinys.

Skelbimo kokybė padeda sudaryti geresnį pirmąjį įspūdį

Tarkime, kad kuriate interaktyvųjį paieškos skelbimą ir rodomas tekstas „Sukurkite unikalesnį aprašą“ šalia indikatoriaus, nurodančio skelbimo kokybę. Galite grįžti į aprašo skiltį ir keisti jį, kad dinamiškai didintumėte skelbimo efektyvumą. Jei nesikeičia nei indikatorius, nei tekstas, rekomenduojama taisyti toliau.

Skelbimo kokybė toliau padeda tobulinti skelbimus, net jei skelbimas jau sukurtas ir rodomas. Pavyzdžiui, galbūt masiškai įkelsite naujų interaktyviųjų paieškos skelbimų grupę ir kai kurių jų antraštės gali būti pernelyg panašios. Stulpelyje „Skelbimo kokybė“ gali būti pateiktas įvertinimas „Vidutinė“ ir nurodytas konkretus veiksmas „Pateikti ilgesnę antraštę“. Galite pasinaudoti šiuo patarimu ir atlikti reikiamus veiksmus, kad pakeistumėte antraštę bei pagerintumėte skelbimo kokybę.

Dažnos problemos

Toliau pateikiamos kelios dažnos problemos ir nurodoma, kaip galite jas išspręsti, kad pagerintumėte skelbimo kokybę.

  1. Trūksta skelbimų grupės: priskirkite skelbimą skelbimų grupei.
  2. Trūksta raktinių žodžių skelbimų grupėje: pridėkite raktinių žodžių prie skelbimų grupės. Interaktyvusis paieškos skelbimas nebus teikiamas be raktinių žodžių.
  3. Trūksta galutinio URL: pridėkite galutinį URL prie skelbimo.
  4. Antraštės / aprašai per daug panašūs: pateikite skirtingus antraštes ir aprašus ir pabrėžkite naujus parduodamų elementų aspektus arba skirtingus klientus, kuriuos norite pasiekti. Pridėję daugiau unikalių antraščių ir aprašų galite padidinti galimybes pagerinti našumą.
  5. Antraštės ar aprašai per trumpi: pateikite pakankamai išsamios informacijos, kad atkreiptumėte tikslinių klientų dėmesį.
  6. Į antraštes įtraukite populiarių raktinių žodžių. Pabandykite į antraštes įtraukti raktinių žodžių, kurie skelbimų grupėje pateikiami dažniausiai, teksto.
Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?

Reikia daugiau pagalbos?

Prisijunkite, kad būtų pateikta papildomų palaikymo parinkčių ir problema būtų greitai išspręsta