Quản lý báo cáo cuộc gọi của chiến dịch

Bạn có thể quản lý tất cả các khía cạnh của tính năng báo cáo cuộc gọi, bao gồm tiện ích cuộc gọi, tiện ích vị trí và chiến dịch chỉ tạo cuộc gọi điện thoại, ở một cấp duy nhất là cấp tài khoản.

Cách bật báo cáo cuộc gọi cho tất cả các chiến dịch

  1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
  2. Nhấp vào Tất cả chiến dịch trong menu điều hướng bên trái.
  3. Nhấp vào Cài đặt trong menu trang, rồi nhấp vào tab Cài đặt tài khoản.
  4. Trong "Báo cáo cuộc gọi", hãy chọn Bật.

Bạn hiện có thể sử dụng báo cáo cuộc gọi cho tất cả quảng cáo chỉ tạo cuộc gọi điện thoại, tiện ích cuộc gọi và tiện ích vị trí trong tài khoản.

Cách tắt báo cáo cuộc gọi cho tất cả các chiến dịch

  1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
  2. Nhấp vào Tất cả chiến dịch trong menu điều hướng bên trái.
  3. Nhấp vào Cài đặt trong menu trang, rồi nhấp vào tab Cài đặt tài khoản.
  4. Trong "Báo cáo cuộc gọi", hãy chọn Tắt.

Bạn hiện đã tắt báo cáo cuộc gọi đối với tất cả quảng cáo chỉ tạo cuộc gọi điện thoại, tiện ích cuộc gọi và tiện ích vị trí trong tài khoản.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố