Zarządzanie raportem połączeń telefonicznych dotyczącym kampanii

Wszystkimi ustawieniami raportu połączeń telefonicznych, np. ustawieniami dotyczącymi rozszerzeń połączeń, rozszerzeń lokalizacji i kampanii typu „tylko połączenie”, możesz zarządzać na poziomie konta.

Jak włączyć raport połączeń telefonicznych dla wszystkich kampanii

  1. Zaloguj się na konto Google Ads.
  2. Kliknij Wszystkie kampanie w menu nawigacyjnym z lewej strony.
  3. W menu wybierz Ustawienia i kliknij kartę Ustawienia konta.
  4. W sekcji „Raport połączeń telefonicznych” kliknij Wł.

Raport połączeń telefonicznych jest teraz dostępny dla wszystkich reklam typu „tylko połączenie”, rozszerzeń połączeń i rozszerzeń lokalizacji na Twoim koncie.

Jak wyłączyć raport połączeń telefonicznych dla wszystkich kampanii

  1. Zaloguj się na konto Google Ads.
  2. Kliknij Wszystkie kampanie w menu nawigacyjnym z lewej strony.
  3. W menu wybierz Ustawienia i kliknij kartę Ustawienia konta.
  4. W sekcji „Raport połączeń telefonicznych” kliknij Wył.

Raport połączeń telefonicznych jest teraz wyłączony dla wszystkich reklam typu „tylko połączenie”, rozszerzeń połączeń i rozszerzeń lokalizacji na Twoim koncie.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem