ค้นหาหรือสร้างรายงานตำแหน่งโฆษณาของ App Campaign

คุณดูรายงานเรื่องตำแหน่งที่แสดงโฆษณาได้หากใช้ App Campaign

บทความนี้อธิบายวิธีค้นหาและสร้างรายงานตำแหน่งโฆษณาในบัญชี Google Ads

วิธีการ

วิธีค้นหารายงานตำแหน่งโฆษณาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. เลือกรายงานจากหน้าแดชบอร์ดในเมนูหน้า จากนั้นคลิกรายงานที่กำหนดไว้ล่วงหน้า (มิติข้อมูล) จากเมนูแบบเลื่อนลง
 3. คลิกอื่นๆ
 4. คลิกตำแหน่งโฆษณาของ App Campaign
 5. เลือกดาวน์โหลดแล้วเลือกประเภทไฟล์เพื่อดาวน์โหลดรายงาน

วิธีสร้างรายงานตำแหน่งโฆษณาที่กำหนดเอง

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. เลือกรายงานจากหน้าแดชบอร์ดในเมนูหน้า จากนั้นคลิกรายงาน
 3. เลือกไอคอนเครื่องหมายบวก  ถัดจาก "กำหนดเอง" แล้วคลิกตาราง
 4. เลือกตำแหน่งโฆษณาของ App Campaign ใต้กลุ่ม "แอตทริบิวต์" หรือป้อนตำแหน่งโฆษณาของ App Campaign ในแถบค้นหา
 5. ลากและวางตำแหน่งโฆษณาของ App Campaign ลงใน "แถว"
 6. เลือกการแสดงผลใต้กลุ่ม "ประสิทธิภาพ" หรือป้อนการแสดงผลในแถบค้นหา
 7. ลากและวางการแสดงผลลงใน "คอลัมน์"
 8. นอกจากนี้ คุณยังเพิ่มตัวกรองลงในรายงานโดยเลือกตัวกรองและประเภทตัวกรอง
 9. เลือกดาวน์โหลดแล้วเลือกประเภทไฟล์เพื่อดาวน์โหลดรายงาน
ในตอนนี้ รายงานตำแหน่งโฆษณาของ App Campaign มีเมตริกประสิทธิภาพเพียงเมตริกเเดียวคือการแสดงผล

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว