Giới thiệu về Chiến dịch hiển thị thông minh có Thanh toán cho chuyển đổi

Chiến dịch hiển thị thông minh có Thanh toán cho chuyển đổi đòi hỏi ít điều kiện hơn, đồng thời cung cấp thêm một số tùy chọn trợ giúp bổ sung để bạn sử dụng Mạng hiển thị một cách hiệu quả nhất. Khi chiến dịch của bạn nhận đủ lượt chuyển đổi, chiến dịch sẽ tự động được nâng cấp thành chiến dịch SDC đầy đủ.

Chiến dịch này hoạt động như thế nào?

Nếu bạn đã thiết lập tính năng theo dõi chuyển đổi và tài khoản của bạn đã nhận được ít nhất 5 lượt chuyển đổi trong 30 ngày qua* - bạn sẽ đủ điều kiện để tạo Chiến dịch hiển thị thông minh có Thanh toán cho chuyển đổi. Ngân sách và CPA mục tiêu sẽ bị giới hạn, cho đến khi tài khoản của bạn đạt đến 50 lượt chuyển đổi trong khoảng thời gian 30 ngày. 

Hướng dẫn

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Trong menu trang, nhấp vào Chiến dịch.
 3. Nhấp vào nút dấu cộng , sau đó chọn Chiến dịch mới.
 4. Chọn Mạng hiển thị.
 5. Chọn mục tiêu Thúc đẩy hành động.
 6. Chọn Tạo Chiến dịch hiển thị thông minh.
  • Bạn sẽ thấy thông báo "Thanh toán cho lượt chuyển đổi, không phải lần nhấp. Tìm hiểu thêm".
 7. Nhấp vào Tiếp tục.
 8. Trong phần "Đặt giá thầu", hãy tìm tiêu đề "Thanh toán" và chọn Chuyển đổi.
 9. Nhấp vào Lưu và tiếp tục.

Điều kiện sử dụng

 1. Bạn đã bật tính năng theo dõi chuyển đổi
 2. Tài khoản của bạn đã nhận được ít nhất 5 lượt chuyển đổi trong 30 ngày qua
  • Lưu ý: Nếu tài khoản của bạn có hơn 50 lượt chuyển đổi trong 30 ngày qua, bạn sẽ đủ điều kiện để sử dụng chiến dịch SDC đầy đủ.
 3. Hóa đơn thanh toán có giá trị tối thiểu là 100 đô la ở cấp MCC/tài khoản
 4. Bạn hiện không sử dụng tùy chọn chuyển đổi ngoại tuyến để nhập

Giới hạn CPA

Bạn có thể đặt CPA mục tiêu thấp hơn 200 đô la Mỹ (hoặc số tiền nội tệ tương đương) cho Chiến dịch hiển thị thông minh có Thanh toán cho chuyển đổi. Nếu bạn đặt CPA cao hơn 200 đô la (hoặc số tiền nội tệ tương đương), bạn sẽ thấy thông báo cảnh báo trong giao diện người dùng, và bị tính phí cho số tiền CPA cao hơn mức mà bạn đã đặt. Để giúp tối ưu hóa ngân sách của bạn, hãy giảm CPA mục tiêu xuống dưới 200 đô la (hoặc số tiền nội tệ tương đương) cho Chiến dịch hiển thị thông minh của bạn.

Giới hạn ngân sách

Ngân sách hàng ngày được giới hạn ở mức 200 đô la Mỹ (hoặc số tiền nội tệ tương đương) cho Chiến dịch hiển thị thông minh, cho đến khi tài khoản của bạn nhận được 50 lượt chuyển đổi trong 30 ngày qua.

Câu hỏi thường gặp

 1. Tại sao trạng thái chiến lược đặt giá thầu chiến dịch của tôi lại hiển thị “Đủ điều kiện (Có giới hạn)?”
  • Chiến dịch hiển thị thông minh của bạn đang chạy với CPA và ngân sách có giới hạn, vì tài khoản của bạn chưa nhận được 50 lượt chuyển đổi trong 30 ngày qua. Bạn có thể điều chỉnh giá thầu và ngân sách khi tài khoản của bạn nhận được 50 lượt chuyển đổi trong 30 ngày qua và được nâng cấp thành chiến dịch SDC đầy đủ.
 2. Làm cách nào để xác định xem tôi có đủ điều kiện để sử dụng Chiến dịch hiển thị thông minh có Thanh toán cho chuyển đổi trong Google Ads hay không?
  • Bạn sẽ thấy tùy chọn để tạo Chiến dịch hiển thị thông minh có dòng chữ "Thanh toán cho chuyển đổi, không phải lần nhấp. Tìm hiểu thêm". Bạn chỉ có thể sử dụng tùy chọn này nếu tài khoản của bạn đủ điều kiện dựa trên các yêu cầu ở trên.
 3. Tôi đã đáp ứng tất cả các yêu cầu trên để sử dụng Chiến dịch hiển thị thông minh có Thanh toán cho chuyển đổi, nhưng vẫn không thấy tùy chọn trong Google Ads
  • Tài khoản của bạn có thể không đủ điều kiện sử dụng tính năng này. Tính đủ điều kiện được xác định bởi vô số các yếu tố, và có thể thay đổi hằng ngày.

*Mẹo: Nếu tài khoản của bạn có hơn 50 lượt chuyển đổi trong 30 ngày qua, thì bạn đã đủ điều kiện sử dụng Chiến dịch hiển thị thông minh đầy đủ.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố