Betalingsprofielen koppelen aan uw manageraccount

Als u een manageraccount heeft en een van uw klantaccounts maandelijkse facturering aanvraagt, vereist Google om veiligheidsredenen dat uw manageraccount is gekoppeld aan een betalingsprofiel. Hierdoor is uw manageraccount eigenaar van het betalingsprofiel en wordt ongeautoriseerde toegang tot uw account voorkomen.

Als u een betalingsprofiel aan uw manageraccount wilt koppelen, moet u een Google-vertegenwoordiger machtigen om dit namens u te doen. De primaire contactpersoon in het betalingsprofiel of iemand die een e-mailadres met de domeinnaam van uw bedrijf gebruikt (bijvoorbeeld 'gebruikersnaam@bedrijfsdomein.nl'), moet een e-mail met de volgende content sturen naar de aangewezen Google-accountmanager:

'Gebruik deze e-mail als machtiging voor het inschakelen van Mijn Klantencentrum-account [xxx-xxx-xxxx] om de kredietlimiet van [payments profile name AND payments profile ID #] te gebruiken.'

Voorbeeld:

  • De klant-ID van uw manageraccount is 111-111-1111

  • De naam van uw betalingsprofiel is ABC

  • Uw betalingsprofiel-ID is 2222-2222-2222

U stelt de e-mail dan als volgt op:

'Gebruik deze e-mail als machtiging voor het inschakelen van Mijn Klantencentrum-account met klant-ID 111-111-1111 om de kredietlimiet van ABC 2222-2222-2222 te gebruiken.'

Er kunnen meerdere betalingsprofielen aan een manageraccount zijn gekoppeld. En één betalingsprofiel kan aan meerdere manageraccounts zijn gekoppeld.

Wat u kunt verwachten

Wanneer een betalingsprofiel aan uw manageraccount is gekoppeld, kunnen gebruikers met beheerders- of standaardtoegang tot dat manageraccount enkele facturerings- en betalingsinstellingen beheren voor klantaccounts die aan uw manageraccount zijn gekoppeld. Ze kunnen onderstaande taken uitvoeren:

  • Het betalingsprofiel wijzigen dat betaalt voor een gekoppeld klantaccount.

  • De factuurconfiguratie van het klantaccount wijzigen.

  • Geconsolideerde facturering instellen.

Gebruikers zonder beheerders- of standaardrechten voor uw manageraccount kunnen de bovenstaande acties niet uitvoeren.

Gerelateerde links

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen