Σύνδεση των προφίλ πληρωμών με τον λογαριασμό υπευθύνου

Για λόγους ασφαλείας, αν διαθέτετε λογαριασμό υπευθύνου και ένας από τους λογαριασμούς πελατών σας υποβάλει αίτηση για μηνιαία τιμολόγηση, η Google απαιτεί να συνδεθεί ο λογαριασμός υπευθύνου με ένα προφίλ πληρωμών. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται ότι το προφίλ πληρωμών ανήκει στον λογαριασμό υπευθύνου και αποτρέπεται οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στον λογαριασμό σας.

Για να συνδέσετε ένα προφίλ πληρωμών με τον λογαριασμό υπευθύνου, πρέπει να εξουσιοδοτήσετε έναν αντιπρόσωπο της Google να το κάνει εκ μέρους σας. Η κύρια επαφή που αναγράφεται στο προφίλ πληρωμών ή κάποιος που χρησιμοποιεί μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το όνομα τομέα της εταιρείας σας (για παράδειγμα, username@companydomain.com) πρέπει να στείλει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον κατάλληλο υπεύθυνο λογαριασμού με το ακόλουθο περιεχόμενο:

Χρησιμοποιήστε αυτό το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως εξουσιοδότηση, προκειμένου να ενεργοποιήσετε για τον λογαριασμό MCC με αναγνωριστικό πελάτη [xxx-xxx-xxxx] τη χρήση του πιστωτικού ορίου της εταιρείας [όνομα προφίλ πληρωμών ΚΑΙ αναγνωριστικό προφίλ πληρωμών #].

Για παράδειγμα:

  • Εάν το αναγνωριστικό πελάτη του λογαριασμού υπευθύνου σας είναι 111-111-1111

  • Το όνομα του προφίλ πληρωμών σας είναι ABC

  • Το αναγνωριστικό του προφίλ πληρωμών σας είναι 2222-2222-2222

Το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα είναι:

Χρησιμοποιήστε αυτό το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως εξουσιοδότηση, προκειμένου να ενεργοποιήσετε για τον λογαριασμό MCC με αναγνωριστικό πελάτη 111-111-1111 τη χρήση του πιστωτικού ορίου της εταιρείας ABC 2222-2222-2222.

Σημειώστε ότι περισσότερα από ένα προφίλ πληρωμών μπορούν να συνδεθούν με έναν λογαριασμό υπευθύνου. Το ίδιο προφίλ πληρωμών μπορεί, επίσης, να συνδεθεί με περισσότερους από έναν λογαριασμούς υπευθύνου.

Τι να αναμένετε

Όταν ένα προφίλ πληρωμών συνδέεται με τον λογαριασμό υπευθύνου, οι χρήστες με δικαιώματα διαχειριστή ή πλήρους πρόσβασης για το συγκεκριμένο προφίλ πληρωμών μπορούν να διαχειριστούν ορισμένες ρυθμίσεις χρεώσεων και πληρωμών όσον αφορά λογαριασμούς πελατών συνδεδεμένους στον λογαριασμό υπευθύνου. Ακολουθούν εργασίες τις οποίες θα μπορούν να ολοκληρώνουν οι συγκεκριμένοι χρήστες:

  • Αλλαγή του προφίλ πληρωμών που πληρώνει για έναν συνδεδεμένο λογαριασμό πελάτη

  • Αλλαγή της ρύθμισης τιμολογίου του λογαριασμού

  • Ρύθμιση συγκεντρωτικής χρέωσης

Οι χρήστες χωρίς δικαίωμα διαχειριστή ή πλήρους πρόσβασης για τον λογαριασμό υπευθύνου δεν θα μπορούν να πραγματοποιήσουν καμία από τις παραπάνω ενέργειες.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας