Свързване на потребителски профил за плащания с профила Ви на мениджър

От съображения за сигурност, ако имате профил на мениджър и някой от клиентските Ви профили кандидатства за месечно фактуриране, Google изисква профилът Ви на мениджър да бъде свързан с потребителски профил за плащания. По този начин е сигурно, че профилът Ви на мениджър притежава потребителския профил за плащания, и не се допуска неупълномощен достъп до профила Ви.

За да свържете потребителски профил за плащания с профила си на мениджър, трябва да упълномощите представител на Google да го направи от Ваше име. Основният контакт, посочен в потребителския профил за плащания, или някой, използващ имейл адрес с името на домейна на фирмата Ви (например „username@companydomain.com“), трябва да изпрати имейл до съответния мениджър на профила в Google със следното съдържание:

„Моля, използвайте този имейл като пълномощно, което дава право на профила в МКЦ с идентификационен номер на клиента [xxx-xxx-xxxx] да използва кредитната линия на [име и идентификационен номер на потребителския профил за плащания].“

Например ако:

  • идентификационният номер на клиента на профила Ви на мениджър е 111-111-1111;

  • името на потребителския Ви профил за плащания е АБВ;

  • идентификационният номер на потребителския Ви профил за плащания е 2222-2222-2222;

имейлът трябва да съдържа следното:

„Моля, използвайте този имейл като пълномощно, което дава право на профила в МКЦ с идентификационен номер на клиента 111-111-1111 да използва кредитната линия на АБВ 2222-2222-2222.“

Имайте предвид, че към профил на мениджър може да бъде свързан повече от един потребителски профил за плащания. Освен това един и същ потребителски профил за плащания може да бъде свързан към повече от един профил на мениджър.

Какво можете да очаквате

Когато потребителският профил за плащания е свързан към профила Ви на мениджър, потребителите с администраторски или стандартен достъп до профила на мениджър могат да управляват някои настройки таксуване и плащания за клиентски профили, свързани с този профил на мениджър. По-долу са посочени задачите, които тези потребители ще могат да изпълняват:

  • промяна на потребителския профил за плащания, от който се плаща за свързан клиентски профил;

  • промяна на настройката за фактури на клиентския профил;

  • настройване на консолидирано таксуване.

Потребителите без администраторско или стандартно разрешение за профила Ви на мениджър няма да могат да предприемат нито едно от посочените по-горе действия.

Сродни връзки

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си