Sử dụng số liệu thống kê cấp URL cho Quảng cáo tìm kiếm động

Ngày 5 tháng 9 năm 2018

Dữ liệu trang đích hiện đã có trong báo cáo cụm từ tìm kiếm dưới Mục tiêu quảng cáo động.

Dữ liệu trang đích trong báo cáo cụm từ tìm kiếm

Báo cáo này giúp bạn dễ dàng tìm thấy các trang có hiệu quả hoạt động hàng đầu và nhắm mục tiêu cụ thể vào những trang đó. Bạn cũng có thể tìm các trang bạn muốn thêm làm mục tiêu phủ định. Ví dụ: nếu nhóm quảng cáo của bạn nhắm mục tiêu tất cả các trang web đang thúc đẩy lưu lượng truy cập đến một trang sản phẩm về sản phẩm đã hết hàng, bạn có thể loại trừ trang của sản phẩm đó.

Người đăng: Walter Vulej, Giám đốc sản phẩm chuyên trách về Google Ads

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false