Đủ điều kiện (giới hạn tất cả các vị trí): Định nghĩa

Đây là một trạng thái được cấp cho những quảng cáo tuân thủ chính sách của chúng tôi nhưng không thể xuất hiện ở những vị trí bạn đã nhắm mục tiêu do các quy định hạn chế trong chính sách và tùy chọn cài đặt nhắm mục tiêu. Tuy nhiên, quảng cáo có thể xuất hiện cho những người quan tâm đến các vị trí bạn đã nhắm mục tiêu.

Quảng cáo sẽ được đánh dấu là "Đủ điều kiện (giới hạn tất cả các vị trí)" khi các chính sách của Google Ads (thường là các chính sách về Rượu, Bản quyền, Cờ bạc, Chăm sóc sức khỏeNhãn hiệu) ngăn một số loại quảng cáo cụ thể xuất hiện ở những vị trí bạn đã nhắm mục tiêu.

Bạn có thể làm gì

Dưới đây là một số bước mà bạn có thể thực hiện:

  • Nếu bạn muốn quảng cáo xuất hiện ở những vị trí bạn đã nhắm mục tiêu, thì hãy chỉnh sửa quảng cáo để quảng cáo đó tuân thủ các yêu cầu trong chính sách cho vị trí bạn đã nhắm mục tiêu.  

  • Điều chỉnh tùy chọn cài đặt vị trí của chiến dịch để nhắm mục tiêu các vị trí được phép.

  • Thử so sánh các tùy chọn nhắm mục tiêu theo vị trí để tìm ra tùy chọn phù hợp với bạn. Ví dụ: nếu bạn không muốn quảng cáo xuất hiện cho những người ở ngoài các vị trí bạn đã nhắm mục tiêu, thì hãy nhớ nhắm mục tiêu Người dùng ở những vị trí bạn đã nhắm mục tiêu trong tùy chọn cài đặt "Vị trí" của chiến dịch.

Bạn có thể chọn tạm dừng quảng cáo bất cứ lúc nào trong khi thực hiện các bước cần thiết để chỉnh sửa quảng cáo của mình.

Tìm hiểu thêm ​

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false